سه شنبه , آبان ۲۱ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / انتهایی به‌تمامی مطرود گشتن ترافیک جدید پایتخت

انتهایی به‌تمامی مطرود گشتن ترافیک جدید پایتخت


آخرین تغییرات طرح ترافیک جدید پایتخت

صحت نیوز: نظار عاملي شورای شهرستان شهر تهران، ری و تجریش جزئیات و انتهایی به‌تمامی مطرود گشتن ترافیک جدید پایتخت را تشریح انجام بده.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز، افشین حبیب زاده شدن تو قول‌وگو توسط ایسنا، توسط اشاعت به مقصد به‌تمامی مطرود گشتن ترافیکی جدید تو شورای ترافیک پایتخت قول: مطرود گشتن پیشنهادی بدي ها شيريني و حمل توسط طرحی که تو شورای ترافیک به تصويب رسيده شد، تفاوت‌هایی دارد.

اوی تو تشریح تفاوت‌های مطرود گشتن پیشنهادی و مطرود گشتن ترافیک به تصويب رسيده توسط تعبیر اینکه بدي ها شيريني و حمل و ترافیک شهرداری شهر تهران کالای داده صفت بويناك که زون پس مانده ها و مهجور حذف شدني و تبدیل به مقصد زون سومين شود، قول: ثمار این فتاده مطرود گشتن ترافیک نیز به مقصد زون مرکزی تبدیل می‌شد و پوپك خودرویی توسط ادخال به مقصد زون پس مانده ها و مهجور باید عوارضی توسط یک ضریب معين وام گذاري می‌انجام بده و توسط ادخال به مقصد زون مطرود گشتن ترافیک، عوارضش زیادتر می‌شد که این کالای بدي ها شيريني و حمل تو شورای ترافیک اصلاحات کرده باریک.
حيطه نفوذ “پس مانده ها و مهجور” سوا اصلاحات

به مقصد كلام نظار عاملي شورای شهرستان شهر تهران، تو شورای ترافیک پایتخت مقرر شد که زون پس مانده ها و مهجور همچنان به مقصد نجدت كلاه خود باقی بماند و تغییری نکند.

اوی در عرض قول: کالای شده باریک که تو محب تآميز ابتدا طاقديس ثلاث قمچي مطرود گشتن ترافیک جدید تكوين تو حيطه نفوذ مطرود گشتن ترافیک برگزاري شود و تو لفظ موفقیت، به مقصد زون پس مانده ها و مهجور دلمشغولي تسری یابد.

اوی توسط تعبیر اینکه ماليات كره زمين خودروها اسم بزرگواري یک نسخه تعیین می‌شود، قول: تو این نسخه یک رقيب برقرار صور دارد که رقيب پیشنهادی بدي ها شيريني و حمل ۲۰ الف ده هزار دينار باریک و در عرض ضرایب دیگری همچون ضریب مکان، مدت ها، آلایندگی و … نیز صور دارد.

حبیب زاده شدن توسط تعبیر اینکه یکی كره زمين ضریب‌بلي تو نسخه تعیین ظنين شدن ماليات ، شهربان ترافیکی باریک قول: ثمار این فتاده ادخال به مقصد حيطه نفوذ پس مانده ها و مهجور ضریب “zero.five” دارد و ادخال به مقصد زون مطرود گشتن ترافیک ضریب ۱٫five دارد. در عرض در عوض تعیین ضریب مدت ها، مدت ها به مقصد ثلاث بخت “فراپيش كره زمين زمان سنج ۱۰″، “۱۰ طاقديس ۱۶” و “پس ازآن كره زمين زمان سنج ۱۶” تقسیم شده و ملاک نیز تو این ضریب زمان سنج ادخال و بيرون رفت باریک.

اوی توسط تعبیر اینکه تو تعیین ضریب آلایندگی، افرادی که معاینه فنی برتري جو دارند ضریب اندک و افرادی که معاینه فنی عادی دارند ضریب بالاتری وام گذاري می‌کنند، قول: ظنين شدن ضرایب تو بدترین اعمال به مقصد قريب الوقوع ۳۶ الف ده هزار دينار می‌رسد.
او سهمیه‌بلي به مقصد ۶۳ الف

حبیب زاده شدن توسط تعبیر اینکه تو اصلاحات سومين کالای بدي ها شيريني و حمل این صفت بويناك که مجوزهای ادخال یا بدون شك سهمیه‌بلي حذف شدني شود،‌ قول: تو احمقي تيار قريب الوقوع ۱۰۵ الف سهمیه داده شده که کالای شده باریک این رقيب سهمیه‌بلي به مقصد ۶۳ الف زردتشتي او یابد هرچند که کالای بدي ها شيريني و حمل شهرداری این صفت بويناك که کل سهمیه‌بلي حذف شدني شود.

اوی توسط تعبیر اینکه اسم بزرگواري مطرود گشتن فعلی طاقديس ميله ۱۲۵ الف خودرو می‌توانند واصل حيطه نفوذ شوند که به مقصد غیر كره زمين تاچند سنه خاص این ميله مالامال نشده باریک قول: این تو دانست باریک که که ۱۰۵ الف سهمیه همه ساله و يوميه صور احاديث و قريب الوقوع ۱۰ الف کارت غوص نیز منتشر شده صفت بويناك که تو مجموع ۱۲۵ الف خودرو می‌توانستند واصل حيطه نفوذ شوند که تو شورای ترافیک تصویب شد که به مقصد وزیدن آنکه شماری خودروها گردنگير به مقصد ادخال به مقصد حيطه نفوذ مطرود گشتن ترافیک را دارند این مجوزها باقی بماند اما عددش به مقصد ۶۳ الف سهمیه او خواهد یافت.
تعیین ظنين شدن ماليات مطرود گشتن ترافیک جدید تو هفته آینده

اندام کمیسیون شيريني و حمل شورای شهرستان شهر تهران توسط تعبیر اینکه تو مطرود گشتن جدید ترافیک کوشش شده باریک که عدالت گستر رعایت شود قول: تو مطرود گشتن جدید افرادی که زردتشتي دارند تو وام گذاري ماليات و معیار آن فرقی توسط افرادی که زردتشتي ندارند، نداشته و تكوين مجوزی در عوض ادخال به مقصد حيطه نفوذ خواهد صفت بويناك.

اوی توسط تعبیر اینکه تعیین ظنين شدن ماليات مطرود گشتن ترافیک جدید تو جلسه هفته آینده شورای شهرستان به مقصد حياط خواهد آمد قول: امیدواریم بتوانیم توسط اجرای این مطرود گشتن عدالت گستر را اجرایی کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *