خانه / خارجی / آمار دانايي‌آموزان فوتی داخل زلزله شهر کرمانشاه/ تخریب زیاد كره زمين ۳۰۰ کلاس شكافته شدن

آمار دانايي‌آموزان فوتی داخل زلزله شهر کرمانشاه/ تخریب زیاد كره زمين ۳۰۰ کلاس شكافته شدن


آمار دانش‌آموزان فوتی در زلزله کرمانشاه/ تخریب بیش از ۳۰۰ کلاس درس

صحت نیوز: اندام کمیسیون آموزش مقامر موقعیت دبستان ها و کلاس‌های شكافته شدن نواحي زلزله‌ضربت ديده شهر کرمانشاه را تشریح انجام بده.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل ازتسنیم، سید مكرم ابطحی، اندام کمیسیون آموزش و تحقیقات مقامر قول: سید محمد بطحایی به ‌دست آوردن آموزش و پرورش داخل جلسه بازپسین کمیسیون آموزش مقامر جلوت یافت، داخل این جلسه به ‌دست آوردن آموزش و پرورش گزارشی كره زمين موقعیت دبستان ها، دانايي آموزان و در عرض موقعیت آموزش و پرورش مدیر به مقصد اعضای کمیسیون ارائه انصاف.

کاهیده قول:مسولیت‌رديف نظامي خصوصی‌ای نیز كره زمين صیانت کمیسیون آموزش و تحقیقات مقامر به مقصد رعايت بررسی موقعیت دبستان ها به مقصد نواحي زلزله ضربت ديده سفيران کرده‌ بودند که پرداخت كردن كلاه خود را به مقصد اعضای کمیسیون ارائه دادند.

اندام کمیسیون آموزش مقامر قول: ثمار ساقط پرداخت كردن بطحایی و اعضای کارگروه خصوصی، ۴۴ منسوب ومربوط به مكتب به مقصد صفت منسوب به طوس کامل تخریب شده‌بضع، ۲۳ دانايي آموز و four فرهنگی داخل زلزله روح كلاه خود را كره زمين يك دست كردن داده‌بضع.

ابطحی توسط اشاعت به مقصد اینکه زیاد كره زمين ۳۰۰ کلاس شكافته شدن ثمار ابتكارات رويداد زلزله تخریب شده بضع، آدم كردن انصاف: در عرض الف دانايي‌آموز و ۱۰۰ فرهنگی ثمار ابتكارات زلزله كوبيده شده بودند که به مقصد لفظ نهفتني پایی نشانه ها شده‌بضع.

نماینده فلاني خمینی شهرستان داخل مقامر توسط تصریح ثمار اینکه یکی كره زمين شريان‌گدازش های به هيچوجه تعدادی برگزاری کلاس ‌های شكافته شدن این باریک که کلاس‌بلي داخل کانکس‌بلي برگزار شود قول: راهکار افزونتر این باریک که کلاس‌های شكافته شدن به مقصد لفظ ۲ و three شیفت داخل مدارسی که داخل زلزله آسیب ندیده‌بضع برگزار شود طاقي شكل دبستان ها تخریب شده بازسازی شوند.

ابطحی قول: پوشيدگي چندی كره زمين کلاس‌های شكافته شدن كره زمين وابستگي four فرهيختگي سرخرگ به مقصد فعالیت کرده‌بضع. کاهیده توسط تصریح ثمار اینکه بازسازی و ساخت دبستان ها مدت ها ثمار باریک، دولت آرامش طلب صفت بويناك طاقي شكل three میلیارد دلار كره زمين صندوق ترقي ملی را تعدادی بازسازی دبستان ها اختصاس دهد که مع التاسف تاکنون این مبادرت كردن را نکرده باریک؛ امیدواریم توسط این اتفاقی که افتاده این نقدينه را اختصاص دهد.

ابطحی قول: کمسیون آموزش مقامر به مقصد ديباچه کمیسیون تخصصی پیگیر بازسازی دبستان ها و موقعیت دانايي آموزان نواحي زلزله ضربت ديده باریک، در عرض چندی كره زمين خیرین منسوب ومربوط به مكتب عود نیز تعدادی ساخت و بازسازی دبستان ها داخل نواحي زلزله ضربت ديده مخابره آمادگی کرده‌بضع.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *