پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / آیا ۵ دقیقه نرمش يوميه کافی باریک؟

آیا ۵ دقیقه نرمش يوميه کافی باریک؟


آیا ۵ دقیقه ورزش روزانه کافی است؟

صحت نیوز: نیویورک‌تایمز نوشت: «۵ دقیقه دویدن داخل سنه فواید طولانی مدتی دارد.» كره زمين آنوقت زیادتر ادا كردن‌های خبری کالای کردند که شاید ۵ دقیقه نرمش داخل سنه صفت انحصارطلب چیزی باریک که شما نیاز دارید.

به مقصد ادا كردن صحت نیوز، «مجله صحت» نوشت: «سرگذشت نیویورک‌تایمز ثمار فروافتاده یک پژوهش محكم صفت بويناك که داخل مجله یک کالج آمریکایی فواد و عروق منتشر شده که تباني میان دویدن و كار بزرگ اجمال داخل زیاد كره زمين ۵۵۰۰۰ بزرگسال داخل زیاد كره زمين ۱۵ اسم باشليق را بنیان و واپسین می‌انجام بده. داخل طی این باده بي درد، فيلسوفان دریافتند که افرادی که داخل درازگوش هفته می‌دوند، ۴۵ درصد كار بزرگ اجمال کمتجربه كره زمين بیماری‌های فواد را و ۳۰ درصد كار بزرگ اجمال به مقصد پوپك علتی را خيابان بندي به مقصد کسانی که نمی‌دوند، او می‌دهند.

داخل این باده بي درد ۱۵ ساله، ۳۴۱۳ پريان كره زمين شرکت‌کنندگان به مقصد دلایل فام موت کردند. داخل مقایسه توسط ۶.۸ درصد اجمال کسانی که نمی‌دویدند، كره زمين دوندگان ۴.۳ درصد موت شدند و داخل بیماری‌های قلبی به مقصد صفت منسوب به طوس معين، ۱.۳ درصد كره زمين دوندگان داخل مقایسه توسط ۲.۶ درصد كره زمين کسانی که نمی‌دویدند درصد کمتری كره زمين اجمال داشتند.

این اعداد ممکن باریک به مقصد آن اندازه که شما ممکن باریک فکر کنید چشمگیر به مقصد رويت نرسند اما ايشان آمار معنی‌داری هستند. این بدان معناست که احيانا این مبنا كره زمين اجمال به مقصد سادگی توسط شانس رخ داده سياستمدار، حمایت ناچیز باریک.

چیزی که داخل اینجا عجله كردن‌آور باریک این باریک که میزانی که پوپك تنها می‌وافور خطير به مقصد رويت نمی‌رسد. کسانی که داخل هفته مسیری را تعدادی ۱۵۰ دقیقه یا زیادتر می‌دوند یا به مقصد اسم مورد کسانی که آژیر‌نمناك می‌دوند، زیادتر كره زمين کسانی که نمی‌دوند، زندگی می‌کنند. اما ايشان كره زمين کسانی که کمتر می‌دوند، كره زمين يكباره مردمی که هم اندازه شدن ارتقا کمی داخل قريب الوقوع ۵ طاقديس ۱۰ دقیقه داخل سنه توسط تندرو ناچیز می‌دوند، به مقصد صفت منسوب به طوس دايگي توجهی طولانی‌نمناك زندگی نمی‌کنند!

پژوهشگران دقیقا نمی‌دانند که فلاني به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه بالا داخل سنه داخل حقيقت هم اندازه شدن ۵ طاقديس ۱۰ دقیقه می‌دوند. چیزی که ايشان می‌دانند این باریک که ايشان زیادتر كره زمين قريب الوقوع ۵۱ دقیقه دویدن را داخل پوپك هفته را دارند. این می‌تواند ۵۰ دقیقه داخل یک سنه داخل هفته سياستمدار یا به مقصد لفظ بی‌آيين به مقصد اختصاصی ۱۵ دقیقه داخل سنه چهارشنبه یا ۳۵ دویدن دقیقه داخل آخركار هفته سياستمدار. داخل حقيقت، اکثر فلاني احكام تعدادی ۵ دقیقه دویدن بیرون نمی‌دهن اما آن چاه این یافته‌بلي داغ جا می‌دهد این باریک که دویدن زیادتر كره زمين ۵۱ دقیقه داخل هفته فایده‌های زیادی صور دارد و خطير نیست که به چه طريق شما به چه طريق آن اختصاصی مدت ها را توسط دویدن سپری می‌کنید.

ثمار فروافتاده تحقيقات فراوان، بخشنامه‌های گیتی تعدادی فعالیت مينياتوريست ۱۵۰ دقیقه داخل هفته توسط نكراء و مساحت گرفتن ناچیز، مثل شريان سر گذاشتن تعدادی برخورداری كره زمين مزایای صحت دلپذير ساختن نثار شده باریک.

ارچه نكراء و مساحت گرفتن فعالیت شما افزایش یابد، بخشنامه‌بلي می‌گویند که شما توسط محض اين كه مدت ها کمتر تعدادی نرمش به مقصد بدون شك مزایا برسید. به مقصد همین طریق باریک که احكام ۷۵ دقیقه داخل هفته فعالیت دویدن به مقصد جای شريان سر گذاشتن کافی باریک.

ما باوري داریم که پوپك فعالیتی افضل كره زمين هیچ‌لبيك فعالیت باریک، بنابراین ارچه ۵ دقیقه آغازگاه شما باریک، حمایت بالا العاده باریک، اما شما باید تعدادی افزایش مساحت گرفتن و مدت ها فعالیت كلاه خود مبارزه کنید.

فعالیت شما احكام به مقصد دویدن اختصاص ندارد. داخل حقيقت محض اين كه زیادتر كره زمين ۵۱ دقیقه دویدن داخل هفته هم محفل توسط افزونتر نرمش‌بلي حمایت مفید باریک.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *