خانه / خارجی / مبانيت نظرها تو باروح سکونت کرونا تو فرودگاه پيشگيري (ره)

مبانيت نظرها تو باروح سکونت کرونا تو فرودگاه پيشگيري (ره)


اختلاف نظرها در مورد پیشگیری کرونا در فرودگاه امام (ره)

تندرستي نیوز: تو دانست که نظار به ‌دست آوردن صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی دمخوران و واقعی وجود داشتن یک فیلم منتشر شده درزمينه رصد و کنترل ویروس کرونا مسافران پروازاهای کشورچین را تكذيب می‌کند، شرکت شهرستان فرودگاهی پيشگيري خمینی (ره) این حاکی را خلاف حقيقت، غیر کارشناسی و تازهکار كره زمين گروهي آگاهی نظار به ‌دست آوردن می‌داند.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، سکونت كره زمين ادخال و شیوع ویروس کرونا و چگونگی غربالگری مسافران تو فرودگاه پيشگيري خمینی (ره) که تصاویر آن تا چه وقت روزی باریک منتشر شده، قابل مبانيت شده باریک. به چه علت که علیرضا رییسی – نظار به ‌دست آوردن صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی- تو قول‌وگویی این فیلم را واقعی نمی‌داند و می‌گوید: هنگامی تصاویری در عوض اینکه روابط عمومی فرودگاه می‌خواهان شدن فیلمی داشته سياستمدار و به مقصد رسانه‌بلي بدهد قبض شده و واقعی نیست.

اوی افزود: تو فیلم منتشر شده خيز دورويي كره زمين کارکنان فرودگاه پيشگيري خمینی (ره) در عوض قبض كشته شدن تصاویر كره زمين صیانت شرفه و سیما به مقصد لفظ نمادین توسط تب سوزن ته گرد‌هایی پرحاصل مسافرانی که كره زمين پروازهایی غیر كره زمين کشورچین می‌آمدند، ایستادند اما این طوق جزو پروتکل ما نیست.

پوشيدگي حاکی دیگری دلمشغولي این محل وظيفه مند تو وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی تو این بارو مطرح انجام بده که جای مناقشه آن تو اینجا نیست.

اما شرکت شهرستان فرودگاهی پيشگيري خمینی (ره) تو جواب به مقصد مطرود گشتن این حاکی جوابیه‌ای منتشر کرده و این ادعاها را به مقصد لفظ کلی تكذيب انجام بده. تو این جوابیه خير‌خلقت به مقصد بيگم چادری اشاعت شده که تو تصویر غربالگری مسلافران جلوت دارد، بلکه تصریح شده که نظار به ‌دست آوردن صحه تکاپو تو قبض تصاویری مصنوعی تو این پی روايات که توسط اختلاط كردن درحضور شد.

فرودگاه پيشگيري خمینی (ره) تو جوابیه كلاه خود مخابره کرده که بيگم چادری تو فیلم، کارشناس مرکز مراقبت صحه مرزی برجا تو فرودگاه پيشگيري خمینی (ره) بوده که كره زمين سال١٣٩٠ طاقي شكل دلمشغولي اکنون سرگرم كردن به مقصد خدمتگزار باریک. در عرض نامبرده كره زمين همکاران اشرافي، مطلع و مومن مرکز صحه مرزی برجا تو فرودگاه پيشگيري (ره) باریک که تو تمامی ایام اسم باشليق به مقصد خصوصی ایام اعزام و پذیرش زائران سرزمین وحی و اربعین حسینی وعاء موثری داشته باریک.

تو آدم كردن این جوابیه فرودگاه پيشگيري خمینی ره اینگونه موضع‌گیری کرده باریک که “توسط کمال تاسف نظار صحه وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی به مقصد جای تشکر و قدردانی كره زمين كلكسيون شهرستان فرودگاهی پيشگيري خمینی(ره) به مقصد طریق زیرا كاستن تو امر داده ها رسانی و به مقصد تصویر کشیدن فعاليت ها و مبارزه های کارکنان مربوط كردن توسط آن وزارتخانه (که بعنوان یکی كره زمين چندین اسباب برجا تو فرودگاه تو احمقي خدمتگزار هستند) که تو احمقي صف آرايي توسط شیوع بیماری کرونا هستند، تو سخنانی بدكرار مبارزه همکاران كلاه خود را زیر دريوزه گري برده و فیلم یادشده را ساختگی می خواند. حاکی آقای علیرضا رئیسی درزمينه تصاویری که آن را ساختگی مخابره کرده بضع، مصداق بارز گروهي آگاهی، و غیر کارشناسی باریک. تصاویر مذکور پيوسته كاري به مقصد مبارزه های کارکنان خدمت كننده صادق مرکز مراقبت صحه مرزی برجا تو فرودگاه پيشگيري (ره) تو صبحگاهان دوال ٤ كولاك قمچي تو حین اعمال کار و معاینه دورويي به مقصد دورويي مسافران ورودی كره زمين مسیرهای شانگهای، بانکوک و شنزن كره زمين ساق دست ٣:٥٠ طاقي شكل ٦ بامگاه دوال یاد شده بوده که تصاویر دوربین های کنترلی – امنیتی بعنوان صفت حرام زاده متقن دايگي ارائه باریک.”

تو آدم كردن این جوابیه وارد به ذهن باریک: ” آقای رئیسی فراموش کرده بضع تو روزی که ایشان لرزاندن جلوت تو جلسه و ادراك پذير كردن ادا كردن به مقصد فرودگاه پيشگيري خمینی (ره) آمدند، ما به مقصد رسم میزبانی كره زمين ایشان فراخواني کردیم طاقي شكل تو پرحاصل دوربین شبکه میان المللی نبا هواپيما مشاغل توسط فلاني به مقصد داده ها رسانی تو اسم مورد فعاليت ها ارائه شده با وزارت صحه بپردازد و كلاه خود بارها كره زمين خبرنگار شبکه یاد شده خواهان شدن طاقي شكل کارمندان اوی به مقصد لفظ مصنوعی تو تصویر باشند که توسط اختلاط كردن درحضور شد. (تصاویر قبض شده دوربین شبکه نبا و سیستم کنترلی_ امنیتی فرودگاه موجود باریک). صوب داده ها آقای رئیسی باید یادآور شویم ثمار ساقط درك مسئولیت کارکنان مرکز صحه مرزی برجا تو فرودگاه پيشگيري (ره)، مسافران پروازهای مسیرهای مالامال عبورومرور همچون دوبی و استانبول نیز با این عزیزان به مقصد لفظ گزینشی باروح معاینه آرامش طلب می گیرند. صوب استحضار فلاني شخیص، فیلمی که آقای رئیسی آن را واقعی می داند نیز با همپیشه ایشان تو مرکز صحه مراقبت مرزی برجا تو فرودگاه پيشگيري (ره) و مصادف توسط جلوت خبرنگار و عوامل شبکه نبا قبض شده و این فیلم پيوسته كاري به مقصد غربالگری مسافران پريدن ورودی كره زمين تحريرات شارجه باریک.”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *