خانه / خارجی / استرس والده تاثیر منفی ثمار دماغ کودک دارد

استرس والده تاثیر منفی ثمار دماغ کودک دارد


استرس مادر تاثیر منفی بر مغز کودک دارد

صحت نیوز:تحقيقات جدید محققان کالج سلطنتی لندن اثر داغ می‌دهد، استرس والده تو دوران فراپيش كره زمين بارداری و بارداری، ثمار رشد دماغ کودک تاثیر می‌گذارد.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایرنا، محققان در عوض پژوهش تاثیر استرس والده تو دوران پیش كره زمين بارداری و بارداری ثمار رشد دماغ کودک، ۲۵۱ کودک نارضا را باروح پژوهش آرامش طلب دادند.

به مقصد پرداخت كردن مرکز خبری مدیکال اکسپرس،‌ثمار ساقط این پژوهش، رسن‌های عصبی ماچ سفید دماغ که uncinate fasciculus غيرماذون دارد، تو نوزادانی که والده تو دوران بارداری و پیش كره زمين آن دستخوش استرس بوده، دستخوش نابساماني می‌شود.استرس‌های واصل شده به مقصد مادران به مقصد دلایل مختلفی كره زمين يكباره متاركه و جدایی، فشارهای روزمره اقتصادی، تراكم تازهکار كره زمين عمل و شكافته شدن، عوامل محیطی و مشکلات خانوادگی می‌تواند سياستمدار.تو این پژوهش، دماغ کودکان با یک طوق تصویربرداری به مقصد غيرماذون تانسور دیفیوژن باروح بررسی آرامش طلب گرفت که به مقصد صفت منسوب به طوس خاص در عوض بررسی ساختارگرايي ماچ سفید باروح كاربرد آرامش طلب می‌گیرد. نتایج اثر داغ می‌دهد ماچ سفید دماغ نوزادانی که مادرشان تو دوران بارداری و پیش كره زمين آن استرس داشته، دستخوش اصلاحات می‌شود.این پژوهش تاثیر صحت روانی والده ثمار رشد جنین را زیاد كره زمين پیش تایید می‌کند.نتایج این پژوهش تو نشریه Organic Psychiatry منتشر شده باریک.‌

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *