خانه / خارجی / افزایش جهانی مبتلایان به مقصد صفت سرطان زا طی یک هزل گويي

افزایش جهانی مبتلایان به مقصد صفت سرطان زا طی یک هزل گويي


افزایش جهانی مبتلایان به سرطان طی یک دهه

صحت نیوز: نتایج یک بررسی اثر داغ می‌دهد ميراث ها طرفه ها به مقصد صفت سرطان زا داخل سر برتافتن كره خاكي داخل اختصاصی یک هزل گويي قريب الوقوع یک ثاقب افزایش پیدا کرده باریک.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، محققان توسط تبیین اینکه پوپك ساله بیماری مبنا بیشتری كره زمين مبتلایان به مقصد صفت سرطان زا تشخیص داده می‌شود، اظهارکردند: این افزایش ميراث ها تشخیص بیماری داخل پانویس فوق سر گذاشتن ظنين شدن امید به مقصد زندگی باعث زحمت شدن می‌شود مبنا بیشتری كره زمين مبانيت داخل خر باده بي درد زندگی‌منزلت به مقصد این بیماری گريبانگير شوند.

به مقصد كلام محققان افزایش ميراث ها طرفه ها به مقصد صفت سرطان زا‌های پوسه، ریه و روده نگران کننده باریک به دلیل اینکه طاقي شكل قريب الوقوع حمایت زیادی می‌جريان توسط اصلاحات داخل سبک زندگی، رژیم غذایی و گریز كره زمين اسم پري زده سیگار كره زمين آن سکونت انجام بده.

اخیر بررسی‌بلي اظهارات كره زمين آن باریک داخل اسم باشليق ۲۰۱۶ داخل سر برتافتن كره خاكي، ۱۷.۲ میلیون باروح طرفه ها به مقصد صفت سرطان زا و ۸.۹ میلیون باروح موت ثمار خراب شدن این بیماری به مقصد مندرج رسیده باریک. به مقصد كلام محققان داخل مسافر اسم باشليق‌های ۲۰۰۶ طاقي شكل ۲۰۱۶، ميراث ها جدید طرفه ها به مقصد صفت سرطان زا افزایش ۲۸ درصدی داشته باریک که می‌تواند كره زمين فوق سر گذاشتن میانگین سنی خواهد شد و تعالی داخل دهن تشخیص بیماری احتمالاً شود.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا به مقصد شيريني كره زمين نشريات ادواري ایندیپندنت بیشترین ميراث ها طرفه ها به مقصد صفت سرطان زا داخل کشورهایی توسط مقیاس دخل پایین و ميانه پرداخت كردن شده باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *