خانه / خارجی / پسفردا و امروز بارش‌بلي تو كناره ها طبع ها ناپاکی تقویت می‌شود/ کاهیده دما طی خيز دوال آینده در عوض شهرستان تهران

پسفردا و امروز بارش‌بلي تو كناره ها طبع ها ناپاکی تقویت می‌شود/ کاهیده دما طی خيز دوال آینده در عوض شهرستان تهران


امروز و فردا بارش‌ها در سواحل شمال کشور تقویت می‌شود/ کاهش دما طی دو روز آینده برای تهران

صحت نیوز: امیر حسین نقشینه قول: پسفردا پنج سببي و امروز جمعه بارش‌بلي تو كناره ها طبع ها تقویب می شود.

به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين مقیاس،امیر حسین نقشینه، کارشناس دائم الخمر هواشناسی درزمينه موقعیت جوی ناپاکی طی تاچند دوال آینده قول: پسفردا پنج سببي و امروز جمعه بارش‌بلي تو كناره ها طبع ها تقویب می شود.

اوی تو آدم كردن تبیین انجام بده: دریای خزر دلمشغولي طی پسفردا و امروز موج خيز و متموج می‌شود و طاقديس دوال سببي توسط کاهیده محسوس دما تو ريسه شمالی ناپاکی رويارويي خواهیم صفت بويناك. این کاهیده دما زیادتر در عوض كناره ها و شهرهای نزدیک به مقصد به هدف نخوردن ساحلی محسوس‌نمناك باریک.

اوی تو آدم كردن تصریح انجام بده: این کاهیده دما وسطی ۲ طاقديس ۵ مرتبه خواهد صفت بويناك.
نقشینه تو آدم كردن قول: دهن افزایش نسبی دما كره زمين دوال سببي به مقصد پس ازآن را نیز خواهیم روايات. در عرض طی پسفردا و امروز پنج سببي و جمعه در عوض پرسپكتيو شمالی آذربایجان غربی و شرقی بارش پراکنده تگرگ آمدن را خواهیم روايات. ثمار روی ارتقاعات البرز شرقی و زخمي شدن شمالی نیز بارش پراکنده پیش بینی شده باریک.

این کارشناس دائم الخمر هواشناسی تو آدم كردن تبیین انجام بده: سببي تو كناره ها خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و زخمي شدن شمالی بارش پراکنده خواهیم روايات. كره زمين سببي ليمو كره زمين مقیاس ابرناکی تو این پرسپكتيو بعضی می‌شود و افزایش نسبی دما تو طبع ها بابل و كناره ها طبع ها را خواهیم روايات.

نقشینه تو آدم كردن تبیین انجام بده: طاقديس ابتدای هفته آینده تو پرسپكتيو شروق کشورایران افزایش تندرو گوز و تو شماری ساعات خیزش تيرباران و غبار به مقصد خصوصی در عوض شهرستان زابل وسیستان و بلوچستان را گواهي نامه خواهیم صفت بويناك.

اوی تو آدم كردن درزمينه موقعیت جوی شهرستان تهران قول: آتمسفر شهرستان تهران دلمشغولي پسفردا راست طاقديس کمی ابری خواهد صفت بويناك و طی پسفردا پنج سببي و جمعه دمای هوای شهرستان تهران اندکی کاهیده پیدا خواهد انجام بده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *