پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / ناحیه واگذاری شرکت دارویی دائم الخمر بیمه صحت/فعالیت "آتیه سازان" تجاری نیست

ناحیه واگذاری شرکت دارویی دائم الخمر بیمه صحت/فعالیت "آتیه سازان" تجاری نیست


امکان واگذاری شرکت دارویی سازمان بیمه سلامت/فعالیت "آتیه سازان" تجاری نیست

صحت نیوز: استان كارپرداز دائم الخمر بیمه صحت توسط اشاعت به مقصد مباحثی مبنی ثمار جبان کاهیده تصدی‌گری دائم الخمر‌های بیمه‌جرقه تو مربوط به حوزه صحت، قول: به يقين مناقشه‌های پيوسته كاري به مقصد واگذاری تصدی‌گری را بعداز می‌کنیم.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز، مهندس طاهر موهبتی تو قول‌وگو توسط ایسنا، درزمينه لزوم کاهیده تصدی‌گری دائم الخمر‌های بیمه‌جرقه تو مربوط به حوزه صحت قول: دائم الخمر بیمه صحت تو تاچند بخت تصدی‌گری داشته باریک. یکی كره زمين ميراث ها تصدی‌گری این دائم الخمر تو مربوط به حوزه مندرج غيرماذون، اصدار جزوه كش و فرآیندهای مختلفی مثل ابطال جزوه كش، تداوم آن و … بوده باریک که حكماً بخشی كره زمين این اقدامات را مکانیزه کرده‌ایم.

اوی افزود: تو احمقي تيار دائم الخمر بیمه صحت کشورایران زیاد كره زمين ۱۱۰۰ پایگاه پیشخوان تو مساحت گيري کثافت دارد که فعاليت ها ذکر شده را ارائه می‌دهند. حكماً تو دستور كار عملیاتی اسم باشليق ۹۷ دائم الخمر پیش بینی شده تو مناطقی که بخش ویژه و دفتراسناد پیشخوان صور ندارد، ما ساعي باشیم و تو سایر نواحي مسولیت را به مقصد بخش ویژه بسپاریم.

موهبتی درزمينه شرکت‌های فروسو تصدی دائم الخمر بیمه صحت نیز قول: شرکت آتیه سازان فروسو تصدی دائم الخمر بیمه صحت باریک که حكماً این شرکت بیمه تکمیلی باریک و علت وجودش دلمشغولي این باریک که تو آيه دائم الخمر مطرح شده که بیمه صحت تو بخش بیمه تکمیلی جلوت داشته سياستمدار و سیاست‌گذاری کند. طبیعتا زمانی اقدامی در عوض کنترل بازارگه ضروري باریک. حكماً تصریح می‌کنم که اقدامات‌ ما تو این شرکت احكام مسدود به مقصد مربوط به حوزه علاج بخش باریک و هیچ باروح تجاری نداریم. تو کثافت ما نیز بخش علاج بخش باله اقتصادی نیست. كره زمين طرفی تو شرکت آتیه سازان جمعیتی كبير ثمار سبع الی هشت میلیون دورويي را فروسو جامه زنان هندي بیمه تکمیلی آرامش طلب داده‌ایم.

مدیرعامل دائم الخمر بیمه صحت کشورایران توسط تعبیر اینکه این دائم الخمر یک کارخانه دارویی به مقصد غيرماذون “فارماشیمی” را نیز فروسو تصدی كلاه خود دارد، قول: تاسیس این کارخانه تو اسم باشليق ۱۳۴۲ بوده باریک و علت اینکه دائم الخمر بیمه صحت تصدی آن را ثمار كفالت نفس كشيدن این صفت بويناك که شماری کارشناسان مربوط به حوزه بیمه معتقدند، وقتی بیمه می‌خواهد تو مربوط به حوزه دارو قیمت‌گذاری، عاملي و خرید راهبردی اعمال دهد، لازمه‌اش این باریک که پابرجا شدن‌ای تو پی اشکال دارو داشته سياستمدار.

موهبتی آدم كردن انصاف: حكماً اين سو و آن سو رفتن مطلع بیمه نیستم، اما معتقدم واگذاری شرکت دارویی که معين نیست تعرض بتوانیم آن را عالی سازمان کنیم افضل كره زمين نگهداشتنش باریک. ثمار همین فتاده شاید دستور كار‌ای در عوض واگذاری آن مدل ریزی کنیم.

اوی تصریح انجام بده: دائم الخمر بیمه صحت شرکت جدی دیگری فروسو تصدی كلاه خود ندارد و به يقين دلمشغولي مناقشه‌های پيوسته كاري به مقصد واگذاری تصدی‌گری را بعداز می‌کنیم. حكماً توسط دلایلی که گفتم این شرکت‌بلي فروسو تصدی دائم الخمر بیمه صحت آرامش طلب نفس كشيدن‌بضع.

موهبتی آدم كردن انصاف:‌ حكماً تو شماری کشورهای کیهان می‌بینیم که دائم الخمر‌های بیمه‌جرقه یک بیمارستان را فروسو تصدی كلاه خود دارند طاقديس ارچه خواستند تصمیمی تو مربوط به حوزه بیمه‌ای بگیرند اول آن را تو بیمارستان خودشان پایلوت کنند و ارچه نتایجش رضایتبخش صفت بويناك، تصمیم‌منزلت را به مقصد سایر بیمارستان‌بلي و مراکز درمانی نیز تسری دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *