خانه / خارجی / منصوب مدیران ارشد بيگم داخل وزارت صحه دولت دوازدهم/دکتر حضرتی ناظران پرستاری به ‌دست آوردن صحه شد

منصوب مدیران ارشد بيگم داخل وزارت صحه دولت دوازدهم/دکتر حضرتی ناظران پرستاری به ‌دست آوردن صحه شد


انتصاب مدیران ارشد خانم در وزارت بهداشت دولت دوازدهم/دکتر حضرتی معاون پرستاری وزیر بهداشت شد

صحت نیوز:به ‌دست آوردن صحه علاج بخش و آموزش پزشکی فردا داخل احکامی ثلاث بيگم را داخل پستهای درخور توجه این وزارتخانه گمارش انجام بده.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين وبدا، دکتر هاشمی داخل این احکام دکتر مریم حضرتی را به مقصد ديباچه ناظران پرستاری، دکتر سار محمدی را به مقصد ديباچه مشاور به ‌دست آوردن صحه داخل امور نسوان و دکتر شهلا خسروی را به مقصد ديباچه مشاور به ‌دست آوردن داخل امور مامایی گمارش انجام بده.

به ‌دست آوردن صحه پیش نمناك نیز بيگم دکتر قيد طاووس وش چنگیز را نیز به مقصد ديباچه مدير دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اصفهان گمارش کرده صفت بويناك.

منصوب استان ارشد بيگم داخل دولت دوازدهم داخل وزارت صحه توسط رویکرد كاربرد كره زمين ظرفیت، تواناییها و توانمندیهای نسوان فرهیخته داخل مرکز های آلرژي زا بوده باریک.

ثمار فتاده این پرداخت كردن به ‌دست آوردن صحه داخل حکمی دکتر مریم حضرتی را به مقصد ديباچه معان پرستاری وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی گمارش انجام بده.

دکتر مریم حضرتی درحال تيار اندام هيأت علمى و رييس دانشكده پرستارى دانشگاه علوم پزشکی شيراز باریک. اوی فارغ التحصیل کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد آموزش پرستاری كره زمين دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دکترای پرستاری سالمندی كره زمين بيرون كره زمين کثافت باریک.

فعالیت به مقصد ديباچه پرستاربالینی، سرپرستار و ۲۸ اسم باشليق آموزش پرستاری به مقصد ديباچه هیات علمی، ناظران فرهنگی دانشجوئی دانشکده پرستاری شیراز كره زمين اسم باشليق ۹۴ و گرداننده دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز كره زمين اسم باشليق ۹۵، شماری كره زمين گذشته ها علمی و اجرایی ناظران جدید پرستاری وزارت صحه باریک.

دکتر مریم حضرتی علاوه ثمار گذشته ها اجرايى، علمی و پژوهشی، داخل پی الفبايي ای نیز فعالیت های گسترده وموفقى داشته باریک؛ عضویت داخل خيز مرور هیات مدیره ديسيپلين پرستاری شیراز، عضویت دراولين و پسين مرور شورایعالی ديسيپلين پرستاری و عضویت داخل هیات بدوی انتظامی دائم الخمر ديسيپلين پزشکی شیراز به مقصد اختصاصی ۱۰ اسم باشليق كره زمين يكباره این فعالیتهاست.

به ‌دست آوردن صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی در عرض داخل حکمی دکتر سار محمدی را به مقصد ديباچه مشاور به ‌دست آوردن داخل امور نسوان وزات صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی گمارش انجام بده.
دکتر سار محمدی مطلع فواد و عروق و فارغ التحصیل كره زمين دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران باریک.
اوی که دارای چندین مقاله پژوهشی داخل ISI و نیزPUB MED می سياستمدار، پیش نمناك رییس بیمارستان پيشگيري علی(ع) شهرستان کرمانشاه، ناظران علاج بخش دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کرمانشاه و داخل احمقي تيار نیز رییس سازمان عاملي ثمار علاج بخش بدي ها علاج بخش وزارت صحه می سياستمدار.

به ‌دست آوردن صحه دکتر شهلا خسروی را نیز که دارای بالا لیسانس مامایی و دکترای صحه باروری باریک را به مقصد ديباچه مشاور به ‌دست آوردن داخل امور مامایی گمارش انجام بده.
به ‌دست آوردن صحه در عرض داخل تعالی حکم صادره به مقصد ديباچه به ‌دست آوردن صحه دولت دوازدهم، بيگم دکتر قيد طاووس وش چنگیز را به مقصد ديباچه مدير دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اصفهان گمارش انجام بده.

دکتر قيد طاووس وش چنگیز نیز استاد جمعناتمام آموزش پزشکی و دکتری تخصصی فارماکولوژی داخل دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اصفهان باریک. اوی سمت دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت صحه و مشاور پیشگاه ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی این وزارتخانه را نیز داخل گذشته ها كلاه خود دارد. دکتر چنگیز داخل ابتدای دولت یازدهم نیز ناظران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اصفهان صفت بويناك.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *