خانه / خارجی / اهمال چندی كره زمين اسباب‌های اجرایی تو شغل به مقصد ياس هوای دیار محرز باریک

اهمال چندی كره زمين اسباب‌های اجرایی تو شغل به مقصد ياس هوای دیار محرز باریک


اهمال برخی از دستگاه‌های اجرایی در عمل به قانون هوای پاک محرز است

تندرستي نیوز: نماینده فلاني شهر تهران قول: اهمال چندی كره زمين اسباب‌های اجرایی تو شغل به مقصد ياس هوای دیار محرز باریک و اسباب‌بلي باید به مقصد وظایف كلاه خود تو این بنیان شغل کنند.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز، سیده فاطمه حسینی تو قول‌ و گو توسط خانه محقر ملت، توسط اشاعت به مقصد کثافت شدید هوای پایتخت، قول: علی‌رغم تصویب ياس هوای دیار و توسط صور آنکه ما بارها پشت بام كره زمين تصویب این ياس تذکر داده‌ایم که باید برگزاري شود، تاکنون ادا كردن مطلوبی كره زمين اجرای این ياس ارائه نشده باریک.

نماینده فلاني شهر تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهرستان پردیس تو مقامر شورای اسلامی افزود: اهمال چندی كره زمين اسباب‌های اجرایی تو شغل به مقصد ياس هوای دیار محرز باریک و كره زمين آنجایی که کثافت جو، روح اهالي به مقصد خصوصی کودکان و سالمندان را تو کلانشهرها به مقصد ريسك می‌اندازد، اسباب‌بلي باید اقدامات مناسبی را تعدادی رفع این فهمید تو نحو مسولیت كلاه خود آرامش طلب دهند.

اوی آدم كردن انصاف: متأسفانه ما مثال اهمال اسباب‌های اجرایی تو این بنیان هستیم درحالی‌که چندی كره زمين اسباب‌بلي تو ياس هوای دیار مکلف شده‌بضع که اقداماتی را تو این بنیان تو نحو مسولیت كلاه خود آرامش طلب دهند.

حسینی تو بیانات به مقصد حاکی سپاهبد رحیمی مبنی ثمار اینکه «ارچه گوز بوزد موقعیت هوای شهر تهران خیر می‌شود»، قول: مقنعه خاک تعمدي اسباب‌بلي را تعدادی صف آرايي توسط کثافت جو معين کرده باریک و مسئولان باید به مقصد جای مطرود گشتن این مباحث، به مقصد تکالیف كلاه خود شغل کنند./

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *