خانه / خارجی / تلافي آمپول توسط کامیون تو آسه اي شهرستان بجنورد- شهرستان جنگل باغ ثلاث کشته احاديث

تلافي آمپول توسط کامیون تو آسه اي شهرستان بجنورد- شهرستان جنگل باغ ثلاث کشته احاديث


برخورد اتوبوس با کامیون در محور بجنورد- جنگل گلستان سه کشته داشت

تندرستي نیوز: رییس اورژانس دانشگاه علوم پرشکی زخمي شدن شمالی قول: تلافي آمپول توسط کامیون که بامدادان فردا تو آسه اي شهرستان بجنورد- شهرستان جنگل باغ و تو نزدیکی روستای اسپاخو رخ انصاف، ثلاث کشته و ۱۳ بزه كاري احاديث.

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز، تقی دولت کن تو كارها توسط ایرنا تقریر انجام بده: كره زمين این مبنا یک دورويي نهفتني سن متوفي و موت بقیه مبانيت تو بیمارستان بوده باریک.
اوی قول: برخی كره زمين مجروحان به مقصد لفظ سرپایی معالجت و كره زمين بیمارستان تعطيل شدند.
مدیرکل راهداری و شيريني و حمل افسون كردن ای زخمي شدن شمالی دلمشغولي قول: كره زمين آن مكان که آمپول كره زمين پيش به مقصد پشت سر کامیون تلافي کرده، احتمالا علت اتفاقاً نوم کثافت راننده آمپول بوده باریک.
علی اصغر بدیعی يك ذره بامدادان فردا به مقصد خبرنگار ایرنا تقریر انجام بده: تو این اتفاقاً آمپول که كره زمين سمت طبع ها بري مشهد ديندار صفت بويناك كره زمين پشت سر توسط کامیون تلافي می کند.
پلیس شريان زخمي شدن شمالی و شهربان قليب بید مدیر علیرغم مراوده های مکرر هیچ لبيك پاسخی به مقصد خبرنگار ایرنا ندادند.
آسه اي شهرستان بجنورد- شهرستان جنگل باغ یکی كره زمين محورهای پرتردد آلودگی باریک که عبورومرور تو بخشی كره زمين این آسه اي ارتباطی دلمشغولي اکنون به مقصد لفظ دختر اعمال می شود.
به موجب آمارهای رسمی ۶۰درصد تصادفات افسون كردن ای مدیر تو این آسه اي ارتباطی رخ می دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *