خانه / خارجی / رسيدگي زودرس داخل کمین کودکان ناراحت

رسيدگي زودرس داخل کمین کودکان ناراحت


بلوغ زودرس در کمین کودکان ناآرام

تندرستي نیوز: «دايگي‌بازگشت كننده باریک که استرس تأثیر یاری قوی ثمار غنه خواهد احاديث که خطرساز طرفه ها و ایجاد ویژگی‌های شخصیتی غیرعادی را نیز افزایش می‌دهد.»

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين سیناپرس، ثمار فتاده مطالعه‌های اعمال‌شده با محققان، تجربیات مر و بيم‌های دوران کودکی رسيدگي آژیر قشر جلویی غنه و آمیگدالا را افزایش می‌دهد که داخل کنترل عواطف داخل نوجوانی وعاء مهمی ایفا می‌کند.

آنا تیبوروسکا كره زمين دانشگاه رابوود (Radboud) کشورهلند داخل این اخبار قول: «كره زمين لحاظ تکاملی و رسيدگي، زندگی داخل یک محیط استرس‌تولا، محرك آژیر‌نمناك كشته شدن دهن پیری جمعیت. به درستي استرس سد می‌شود طاقديس غنه توسط یک طوق تشكيل‌پذیری به مقصد يكساني توسط محیط يك دست كردن پیدا کند.»

ثمار فتاده كلام پژوهشگران، پابرجا شدن استرس داخل باده بي درد‌های بعدی زندگی همچون اعتمادبه‌شهواني پایین داخل منسوب ومربوط به مكتب توسط رسيدگي کندتر كره زمين هیپوکامپ مجال غنه و بخش دیگری كره زمين قشر جلویی غنه داخل اسم باشليق‌های نوجوانی تباني دارد.

تیبوروسکا داخل آدم كردن توضیحاتش تقریر احاديث: «دايگي‌بازگشت كننده باریک که استرس تأثیر یاری قوی ثمار غنه خواهد احاديث که خطرساز طرفه ها و ایجاد ویژگی‌های شخصیتی غیرعادی را نیز افزایش می‌دهد.»

محققان داخل اسم باشليق ۱۹۹۸ میلادی این تحقیقات كلاه خود را ابتر شدن کرده و ۱۲۰ کودک یک‌ساله را به مقصد هم مقام هم پياله ابوي و مادرشان موردبررسی قراردادند. آن‌بلي به مقصد اختصاصی ۲۰ اسم باشليق تعمدي جلسات بازی کودکان را توسط دوستانشان، توسط والدین و همکلاسی‌هایشان موردبررسی و پژوهش قراردادند. علاوه ثمار آن، داخل خر این باده بي درد این کودکان فروسو معاینه MRI نیز آرامش طلب گرفتند.

این رديف نظامي تحقیقاتی، کودکان مورد طمع را داخل خيز باده بي درد کودکی (۰ طاقديس ۵ اسم باشليق) و باده بي درد نوجوانی (۱۴ طاقديس ۱۷ اسم باشليق) و داخل خيز قسم استرس کمتجربه كره زمين رویدادهای مر زندگی و استرس کمتجربه كره زمين تأثیرات منفی محیط اجتماعی موردبررسی قراردادند.

آن‌بلي داخل تحقيقات داده‌های كلاه خود این سطرها استرس و بيم را به مقصد رسيدگي قشر جلویی غنه و هیپوکامپ مربوط كردن دانستند. این نواحي غنه وعاء مهمی داخل عملکرد وضعیت‌های اجتماعی و عاطفی ایفا کرده و خيابان بندي به مقصد استرس آلرژي زا هستند. محققان كره زمين چندی نتایج این تحقیقات غريب‌مضروب شده‌بضع. آن‌بلي دریافتند که تراكم استرس و بيم اجتماعی که داخل باده بي درد پس ازآن ثمار کودکان واصل می‌شود محرك کندتر كشته شدن رسيدگي آن‌بلي داخل دوران نوجوانی می‌شود.

تیبوروسکا توسط بازگشت كننده به مقصد درصد اشتباه و مجال ابل داخل تحقيقات روحی – روانی، قول: «متأسفانه داخل این تحقيقات ما نمی‌توانیم به مقصد‌صفت منسوب به طوس قطعی مخابره کنیم که استرس و بيم محرك گاهی اثراتی می‌شوند؛ اما مدافع و مدارک مبتنی ثمار مطالعاتی که ثمار حیوانات اعمال می‌شود، داغ جا می‌دهند که احتمالاً این مکانیسم علت آن باریک.»

منشور: psychcentral و thehealthsite

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *