چهارشنبه , اردیبهشت ۵ ۱۳۹۷
خانه / خارجی / تاثیر تک فرزندی داخل قالب‌گیری دماغ

تاثیر تک فرزندی داخل قالب‌گیری دماغ


تاثیر تک فرزندی در شکل‌گیری مغز

صحت نیوز: محققان دانشگاه شهرستان چونگ کینگ کشورچین توسط بررسی گسترده تاثیر پدیده تک فرزندی ثمار جمهور و خوی دانايي‌آموزان دریافتند که ساختارهای مغزی داخل کودکان تک ابن صفت پيروز باریک.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين ایسنا و به مقصد حمل كره زمين تلگراف، داخل این مطالعه توسط پژوهش ۲۵۰ دانايي‌آموز معين شد که پیمان زندگی کودکان توسط توبه گر به مقصد کیفیت ايشان داخل خن داخل تشکیل ساختارهای مغزی صفت پيروز داخل پرسپكتيو عصبی پيوسته كاري به مقصد تخیلات، جامع پذیری و کنترل احساسات كاستن باریک.

محققان ثمار این باورند که تاثیر پدیده تک فرزندی داخل جلي ساختارهای مغزی كاستن داخل جلي شماری خصیصه‌های اجتماعی مانند رفتارهای قبيح كره زمين قبیل دلبستگی، خودخواهی و نادانی اجتماعی اجتناب‌ناپذیر باریک.

اثرات پدیده اجتماعی كشته شدن داخل کودکانی که مينياتوركار یک خواهر و برادروار دارند به مقصد صفت منسوب به طوس کامل‌تری رويش پیدا می‌کند، به چه جهت که کودک می‌داند خير خلقت پیشگاه کاهیده داخل محوریت زمين آرامش طلب ندارد بلکه تعدادی رسیدن به مقصد جایگاهی روبه رو توسط اعضای خن باید مبارزه کند.

مع الاسف داخل شرایطی که کودک خواهر و برادروار ندارد، بیشمار كره زمين کیفیت‌های ضروري تعدادی حاصل کردن جوانب پیچیده روابط ایمن اجتماعی توسط سایر مبانيت را حاصل کردن نمی‌کند و در عرض کیفیت‌های ضروری تعدادی حاصل کردن زبري‌های روانی و احساسی را نیز كره زمين هم خوان كردن می‌دهد.

محققان معتقدند که توسط توبه گر به مقصد نتایج این پژوهش افضل باریک خن‌های تک ابن فضای درخور اطفال تعدادی اعمال فعالیت‌های جدا را تعدادی کودکان مهيا کنند، به چه جهت که توسط افزایش خودمختاري قوچ خلاقیت ايشان نیز خيز آن ميزان می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *