خانه / خارجی / تاثیر سیگارهای الکترونیکی ثمار صحت فواد

تاثیر سیگارهای الکترونیکی ثمار صحت فواد


تاثیر سیگارهای الکترونیکی بر سلامت قلب

صحت نیوز: محققان آمریکایی آژیر دادند سیگارهای الکترونیکی صحت فواد را فروسو تاثیر آرامش طلب می‌دهد.

به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، محققان توسط تعبیر اینکه سیگارهای الکترونیکی به مقصد صحت فواد پستان می‌رساند، تقریر داشتند: یافته‌های بدست وارد به ذهن باور به مقصد اینکه این سیگارها بی‌ريسك هستند را تكذيب می‌کند.

نتایج بررسی‌بلي سخنان كره زمين آن باریک ذرات ریز موجود داخل هوای چرب وچيله که واصل جریان راود می‌شوند به مقصد صفت منسوب به طوس مستقیم ثمار فواد تاثیر می‌گذارند که به مقصد كلام محققان این ادعا داخل باروح سیگارهای الکترونیکی نیز صحیح باریک.

محققان آمریکایی تقریر داشتند: هنوز تحقیقات کافی داخل باروح تاثیرات سیگارهای الکترونیکی ثمار صحت اعمال نگرفته‌باریک. کلان كره زمين مبانيت ثمار این باورند که این مسدود تعدادی صحت بی‌ريسك باریک این درحالیست که دلایل کلان صور دارد که ضروري باریک ثمار فتاده آن‌بلي خيابان بندي به مقصد ضررها سیگارهای الکترونیکی تعدادی صحت فواد نگران صفت بويناك.

ثمار فتاده یافته‌های جدید محققان آمریکایی، سیگارهای الکترونیکی حاوی ترکیب‌هایی كره زمين قبیل نیکوتین، فلزات و صفت غذاخور دهنده‌هاست که به مقصد جلي مشکلات قلبی به دلیل اینکه می‌کنند.

ذرات ریز موجود داخل جریان راود تراكم راود، نبض فواد را افزایش داده و به مقصد تنگی عروق و التهاب كشيده شده می‌شود که تمامی آن‌بلي توسط بیماری‌ قلبی مربوط كردن هستند.

به مقصد ادا كردن نشريات ادواري ایندیپندنت، دائم الخمر صحه جهانی (WHO) مخابره کرده‌باریک مبنا اسم پري زده کنندگان سیگارهای الکترونیکی كره زمين سبع میلیون دورويي داخل اسم باشليق ۲۰۱۱ به مقصد ۴۱ میلیون دورويي داخل اسم باشليق ۲۰۱۸ افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی‌بلي سخنان كره زمين آن باریک این مبنا داخل اسم باشليق ۲۰۲۱ به مقصد زیاد كره زمين ۵۵ میلیون دورويي می‌رسد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *