سه شنبه , فروردین ۶ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / تاثیر منفی بيم ثمار تندرستي عظم

تاثیر منفی بيم ثمار تندرستي عظم


تاثیر منفی اضطراب بر سلامت استخوان

تندرستي نیوز: هورمون های استرس که به سبب قالب گیری عاطل بيم تو آدمي نشت می شوند ممکن باریک ثمار نسیم و تندرستي استخوانی تاثیرگذار باشند.

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين پسين کشورایران، بيم مزه ريختن خلقت كره زمين نگرش روانی باعث زحمت شدن ناراحتی و جلي فهمید تو آدمي نمی شود، بلکه می تواند ثمار تندرستي جسمانی نیز خراب شدن منفی ثمار جای بگذارد.

به مقصد پرداخت كردن “ایزی هلث آپشنز”، مطالعه ها داغ جا داده بضع که بيم مزه ريختن می تواند خطرساز مشکلات قلبی، مشکلات دستگاه گوارش و مشکلات تنفسی را افزایش دهد.

اما یک خطرساز تندرستي افزونتر مربوط كردن توسط بيم مزه ريختن صور دارد که تاکنون پژوهشگران نیز كره زمين آن آگاه كردن نبوده بضع و نتایج پژوهش ای جدید داغ جا داده باریک که این پیمان تعدادی عظم بلي نیز زيانمند شدن باریک.

ارچه یک جانجاني هستید، احتمالا می دانید چنین که به مقصد ۳۵ سالگی رسیدید، خرمن كردن استخوانی شما رو به مقصد افول می رود. اما پژوهش ای جدید داغ جا داده باریک که بيم بیش دهن كره زمين میان انجام شدن خرمن كردن استخوانی را هرچه زیادتر تشدید می کند.

یک بنیان و واپسین علمی جدید که تو آن ۲۰۰ جانجاني ایتالیایی یائسه جلوت داشته بضع، داغ جا می دهد که نسوان ناراحت كره زمين تندرستي استخوانی بدتری خيابان بندي به مقصد نسوان افزونتر كام روا بوده بضع.

زنانی توسط سطرها بيم تبيره كره زمين امتیازهای نسیم ماچ معدنی عظم کمتر تو جرز فقرات کمری و امکان کفل كام روا بوده بضع.

نسیم ماچ معدنی عظم به مقصد استحکام عظم ثمار ساقط معیار کلسیم و افزونتر موردها معدنی موجود تو آن اشارت دارد. این شاخص می تواند تعبیر کند که آیا به مقصد استئوپنی (واپسین خفیف عظم) یا پوکی عظم (واپسین شدید عظم) گرفتار هستید یا پسندیده.

ارچه دارای نسیم ماچ معدنی عظم اندک تو امکان کمر یا کفل كلاه خود باشید، مباشرت نسوان يگان نظامي تو این پژوهش، ممکن باریک رسوب و کاهیده قوچ تحرک نیز را پابرجا شدن کنید. كره زمين این رو، توسط شرایطی مواجه هستید که افضل باریک هرچه آگهی‌نمناك به مقصد آن رسیدگی کنید، پیش كره زمين آن که کلان دیر شود.

نسوان ناراحت دارای یک فهمید استخوانی جدی افزونتر نیز بوده بضع …

ايشان هرچه زیادتر توسط خطرساز شکستگی عظم مواجه بودند. نسوان ناراحت توسط چادرپوش درصد خطرساز زیادتر شکستگی جدی عظم طی یک بازنگري چنین ۱۰ اسم باشليق، و ثلاث درصد خطرساز زیادتر رويارويي توسط شکستگی کفل طی این بازنگري چنین مواجه بودند.

ازچه نسوان ناراحت كره زمين تندرستي استخوانی ضعیف‌تری كام روا هستند؟

پژوهشگران تا چه وقت فرضیه را مطرح کرده بضع. به مقصد كلام ايشان، نسوان ناراحت ممکن باریک احيانا بیشتری داشته سياستمدار طاقديس درگیر رفتارهای ناسالم مثل سیگار کشیدن یا بعداز وزیر ها یک رژیم غذایی ضعیف شوند.

در عرض، هورمون های استرس که به سبب قالب گیری عاطل بيم تو آدمي نشت می شوند ممکن باریک ثمار نسیم و تندرستي استخوانی تاثیرگذار باشند.

اصيل ثمار این، مطالعه ها داغ جا داده بضع زنانی توسط سطرها بيم تبيره كره زمين سطرها پایین ویتامین D كام روا هستند و این ماچ مغذی خراب شدن چشمگیری ثمار خطرساز شکستگی عظم دارد.

كره زمين این رو، یکی كره زمين این دلایل یا ترکیبی كره زمين عام ايشان می تواند تو کاهیده تندرستي استخوانی وعاء داشته سياستمدار.

درزمينه بيم كلاه خود چاه کاری می توانید اعمال دهید؟

تعدادی صف آرايي توسط بيم باید تصمیمی آگاهانه درزمينه انتظار حركت دوراني داشتن بيم اتخاذ کنید. واحد وزن معادل باشید، پیگشیرانه شغل کنید و شاهراه هایی را تعدادی کاهیده بيم و به شدني تندرستي استخوانی كلاه خود بیابید.

عام ما تو خر زندگی كلاه خود بيم را پابرجا شدن می کنیم و باید توبه گر احاديث که چيرگي يافتن ثمار بيم مزه ريختن و کنترل این پیمان استريوفونيك آسايش خواه نیست. اما توسط بعداز وزیر ها شماری روحيات بي رمق می توانید تو این مسیر كامياب باشید که كره زمين آن يكباره می جريان به مقصد مناسبت ها زیر اشارت انجام بده:

پوپك دوال مدیتیشن اعمال دهید. این مبادرت كردن می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. مدیتیشن می تواند ياد شما را هاضمه ساخته و بیانات صاحبخانه استشهادات تو بدن را تحریک کند. قومان مختلفی كره زمين مدیتیشن صور دارند که می توانید ايشان را امتحان کنید. مدیتیشن ياد آگاهی، مدیتیشن دم وبازدم آگاهانه، و جلوه كردن هدایت شده كره زمين آن يكباره هستند. تا چه وقت طوق مدیتیشن را امتحان کنید طاقديس روشی که تعدادی شما افضل پاسخ می دهد و عاطل بهتری تو شما قالب می گیرد را بیابید. طوق های هدایت شده مختلفی تعدادی مدیتیشن صور دارند که فواید مختلفی مثل سکونت كره زمين تفکر زیاد كره زمين اندازه را ارائه می کنند.

پوپك دوال نرمش کنید. نرمش روشی خوشایند تعدادی تسکین استرس و بيم باریک. چنین که نرمش می کنید، بدن شما هورمون های عاطل پسندیده را نشت می کند که احيانا عاطل بيم، استرس یا افسردگی را کاهیده می دهند.

كره زمين غذاهای محرک بيم پرهیز کنید. آنچه می خورید وعاء مهمی تو کیفیت روانی و عاطفی شما ایفا می کند. مطالعه ها داغ جا داده بضع که شماری كره زمين مقصران غذایی تو بنیان بيم شامل کافئین، شیرین کننده های مصنوعی، قند، نوشیدنی های الکلی و کربوهیدارت های پالایش شده می شوند.

كره زمين گیاهان دارویی تسکین دهنده بيم كاربرد کنید. چنین که به دليل ناراحت هستید می توانید توسط كاربرد كره زمين گیاهان دارویی تسکین دهنده مثل سنبل کوهی، کاوا، بابونك، طين ساعتی و به مقصد لیمو می توانید سطرها بيم را کاهیده دهید. نیازی نیست این گیاهان دارویی را يوميه اسم پري زده کنید، اما تو مدت ها استرس و بيم بیش می توانند مفید باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *