خانه / خارجی / تاثیر فرآمورده ها و سبزیجات ثمار قوه ذاكره رجال

تاثیر فرآمورده ها و سبزیجات ثمار قوه ذاكره رجال


تاثیر میوه و سبزیجات بر حافظه مردان

تندرستي نیوز: نتایج یک تحقیق اثر داغ می‌دهد مردانی که مقدار زیادی فرآمورده ها و سبزی اسم پري زده می‌کنند کمتر دستخوش بي قوتي قوه ذاكره می‌شوند.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، گروهی كره زمين متخصصان آمریکایی توسط بررسی روی ۲۷ الف و ۸۴۲ نامويه تعدادی اختصاصی ديرش ۲۶ اسم باشليق دریافتند که رژیم غذایی بي گاه تندرستي غنه رجال را صفت به خاطرسپردني می‌کند.

ايشان داخل این بررسی كره زمين شرکت‌کنندگان بايسته کردند طاقي شكل داخل اسم باشليق ۱۹۸۶ و ديرش سرخرگ پژوهش به مقصد سروقت‌های پيوسته كاري به مقصد قسم موردها غذایی و نوشیدنی مصرفی جواب داده و پس ازآن طاقي شكل اسم باشليق ۲۰۰۲ پوپك چادرپوش اسم باشليق یکبار این ماموریت را اعمال دهند. ایضاً این رجال طاقي شكل اسم باشليق ۲۰۱۲ فروسو پژوهش آرامش طلب داشتند.

ایضاً محققان داخل تا چه وقت اسم باشليق پایانی پژوهش آزمایشاتی روی این شرکت‌کنندگان اعمال دادند طاقي شكل معين شود آیا توانایی آنان داخل فکر وزیر ها و به مقصد قوه ذاكره صفت طي كردني وطن اختيار كردن واپسین رفته‌ باریک یا خوشایند؟

داخل نهایت بررسی‌بلي اثر داغ انصاف که اسم پري زده زیادتر شماری اقربا موردها غذایی و نوشیدنی‌بلي توسط او خطرساز واپسین انجام شدن قوچ قوه ذاكره و استادي‌های فکری هم محفل باریک. كره زمين آزمایش‌هایی که این خاصیت را دارند می‌جريان به مقصد سبزیجاتی توسط برگك‌های خضرا، سبزیجاتی به مقصد رنگ شيله پيله و نارنجی تیره و پيمان نارنگي اشارت انجام بده.

به مقصد ادا كردن مدیکال نیوز تودی، متخصصان آمریکایی تقریر داشتند: پژوهش ختنه شده آميختگي ها بیشتری ارائه انجام بده که اثر داغ می‌دهد قسم موردها غذایی مصرفی داخل صفت به خاطرسپردني تندرستي غنه اهمیت دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *