پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / گرد آمدن ناشنوایان داخل پرحاصل شورای شهرستان

گرد آمدن ناشنوایان داخل پرحاصل شورای شهرستان


تجمع ناشنوایان در مقابل شورای شهر

تندرستي نیوز: نيمدار پسفردا جمعی كره زمين ناشنوایان داخل پرحاصل اسم آفريدن شورای شهرستان گرد آمدن کردند.

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، جمعی كره زمين ناشنوایان نيمدار پسفردا داخل پرحاصل اسم آفريدن شورای شهرستان داخل صفت مربوط به بهشت گرد آمدن کردند و ثمار روی پلاکاردی که هم محفل این ناشنوانیان صفت بويناك پاشيدن شده صفت بويناك “کامل توسط لس اشارت” که یکی كره زمين این ناشنوایان توسط جلوت داخل جمعيت خبرنگاران كره زمين گروهي به مقصد کارگیری ناشنوایان داخل كلكسيون‌های دولتی و شهرداری گلایه انجام بده و قول: ما ناشنوایان می‌توانیم داخل امور اجتماعی مباشرت مبانيت سامعه باشیم اما مع التاسف می‌بینیم که كره زمين توانایی ما كاربرد نمی‌شود و داخل شماری مواقع حتی به مقصد ما بی توجهی می‌شود.

اوی افزود: ناشنوایان هیچ سرگرمی ندارند و حتی نمی‌توانند به مقصد وزیدن گروهي جامه زنان هندي تلویزیون كره زمين این ولی كاربرد کنند و ما توسط این گرد آمدن چون وچرا آمیز که هم محفل توسط ارائه طين به مقصد دیگران باریک مدعي ایجاد مجال مهلت مواجه نزد و مشارکت کامل ناشنوایان داخل امور اجتماعی هستیم.

افشین حبیب زاده شدن و میرلوحی پشت بام كره زمين دقایقی به مقصد جمعيت گرد آمدن کنندگان پیوسته و به مقصد ايشان وعده داده‌بضع که پیگیر مشکلاتشان باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *