پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / تحریم اسمر و ماهی شيله پيله، محیط زیستی نیست!

تحریم اسمر و ماهی شيله پيله، محیط زیستی نیست!


تحریم سبزه و ماهی قرمز، محیط زیستی نیست!

صحت نیوز:این شربتدار دوانيدن موجی كره زمين تحریم خرید ماهی شيله پيله و عاقبتاندیشی اسمر خوان كوچك سبع سین تو شبکه های اجتماعی چو انداختن سالهای پیش شريان افتاده و حامیانش دلمشغولي كلاه خود را محیط زیستی جرم بخش می کنند که پوشيدگي نیت اكثراً این عزیزان دلمشغولي واحد وزن معادل باریک؛ اما يك دست كردن نگهدارید!

این شربتدار دوانيدن موجی كره زمين تحریم خرید ماهی شيله پيله و عاقبتاندیشی اسمر خوان كوچك سبع سین تو شبکه های اجتماعی چو انداختن سالهای پیش شريان افتاده و حامیانش دلمشغولي كلاه خود را محیط زیستی جرم بخش می کنند که پوشيدگي نیت اكثراً این عزیزان دلمشغولي واحد وزن معادل باریک؛ اما يك دست كردن نگهدارید!

سالاسال تعرض گندم را به مقصد گمشده می‌دهیم؟ صد الف کیلو؟ صد الف پريان؟ زیادتر یا کمتر؟ سالاسال تعرض پيمان به مقصد گمشده می‌دهیم؟ یک میلیون لیتر؟ یک میلیون چهارده گره مکعب؟ زیادتر یا کمتر؟ سالاسال تعرض ماهی كره زمين يك دست كردن می‌دهیم؟ صدهزار قطعه؟ یک میلیون قطعه؟ زیادتر یا کمتر؟

آیا می‌دانید تو آلودگی سالاسال four الف و ۶۰۰ میلیارد ده قران یارانه به مقصد نغن علاقه می‌گیرد که قريب الوقوع ۳۰درصد این یارانه محض اين كه ضایعات آرد و نغن می‌شود؟ به مقصد افزونتر نطاق، ایرانیان سالاسال قريب الوقوع ثلاث میلیون پريان گندم را غير اسم پري زده به مقصد گمشده می‌دهند. این تو دانست باریک که بخش دايگي توجهی كره زمين گندم، پیش كره زمين تبدیل كشته شدن به مقصد نغن، به مقصد گمشده می‌رود!

تو این بین، ارچه تعمدي ۲۲ میلیون خن ایرانی، كره زمين اسمر تو سبع سین كلاه خود كاربرد کنند – که نمی‌کنند – سرانجام زمینی به مقصد وسعت ۱۸۰۰ هکتار باید به مقصد کشت گندمِ اسمر سبع سین اختصاص یابد؛ یعنی كره زمين four میلیون هکتار وسعت کشتزارهای گندم، کمتر كره زمين پنج صدم درصد آن در عوض سبزکردن خوان كوچك‌های سبع سین ایرانیان اختصاص دارد.

تحریم اسمر و ماهی شيله پيله، محیط زیستی نیست!
سروقت اصلی این باریک: ازچه نگرانی و بیانات ما خيابان بندي به مقصد این پنج صدم درصد زیادتر كره زمين آن ۳۰ درصد باریک؟! واقعاً ازچه هیچ پویشی در عوض برترشدن كره زمين هدررفت آن ثلاث میلیون پريان گندم تو اسم باشليق به مقصد اشاره با گوشه چشم نمی‌خورد، اما این پنج یا شش الف پريان اینقدر در اشاره با گوشه چشم باریک؟! این درحالی باریک که جيره خوار دايگي توجهی كره زمين اسمر‌های عید را می‌جريان یا تبدیل به مقصد کمپوست انجام بده و یا در عوض غذای گرم كردن اختصاص انصاف، كامل مانند کاری که تشکل‌های فلاني‌نهاد تو شماری كره زمين مدیر‌های آلودگی كره زمين يكباره چهارمحال و بختیاری، سواره، قزوین، آذربایجان شرقی، زنجان و … هرساله اعمال میدهند.

تو باروح آبی که در عوض سبزکردن اسمر‌بلي اسم پري زده می‌شود، تك تاز نیم میلیون مترمکعب ذکر شده باریک؛ تو صورتی که احكام تو شهر تهران هم اندازه شدن پيمانِ خلف وعده مانع شهر کرج، که معادل ۴۰۰ مواجه نزد آن تك تاز باریک، به مقصد طریق فرسودگی شبکه لوله‌کشی شهری و قلدری شماری مشترکین! غير شمارش و وام گذاري حق الشرب گمشده می‌رود و تو جمیع آلودگی زیاد كره زمين ۳۲ میلیارد چهارده گره مکعب پساب كره زمين معرض برون مرز می‌شود و نیز تو ناقص شدننوشته ضایعات بخش کشاورزی زیاد كره زمين ۲۷ میلیارد چهارده گره مکعب پيمان گمشده می‌رود! ازچه کسی نگران این تك تاز‌های بالغ نیست؟

كره زمين آن باكمال‌نمناك ماجرای ماهی احمر خوان كوچك‌های سبع‌سین باریک! جمیع ماهی‌های قرمزی که به مقصد نهفتني خوان كوچك سبع سین ایرانیان می‌آید، چیزی کمتر كره زمين four درصد كره زمين مجموع ماهی‌های زینتی باریک که تو کشورایران اشکال یا واصل آلودگی می‌شود؛ ماهی شيله پيله یک لبيك تو اعراض كننده مضرت واژگوني دلمشغولي نیست و به مقصد راحتی می‌جريان آن را مراقبت کرده و سالها هست نگه داري كردن روايات و یا تو استخرها و آبگیرهای مقفل شهری دل بركندن انجام بده.

اما کسی لبخندِ خاطرش نیست که احكام سدسازی كشيده شده به مقصد نابودی ۳۰ درصد كره زمين جمیع لبيك‌های پيمان شیرین شده و سالاسال میلیاردها قطعه ماهی یا تو رودخانه‌های پایین يك دست كردن بخشش ها و یا تو ناقص شدننوشته ناپاکی خلیج سواره و دریای خزر می‌میرند. یعنی حتی ارچه پندار کنیم که تعمدي ۴۰ میلیون قطعه ماهی شيله پيله نهفتني خوان كوچك سبع سین ایرانیان می‌میرند که نمی‌میرند، این تك تاز یک صدهزارم ماهی‌هایی نیست که تو ناقص شدننوشته آزمندی و نادرایتی انسانی سالاسال كره زمين يك دست كردن می‌دهیم! ماهی‌هایی که اكثراً ايشان حمایت ارزشمندتر كره زمين ماهی احمر بوده و اندمیک آلودگی دلمشغولي هستند.

مستقيم آن باریک که باید هشیار باشیم! طرفداران محیط زیست، نباید كلاه خود را تو مواجه نزد هم نهاد‌های ملی آرامش طلب داده و بدین‌پیشبینی، حرفه ها شمار مان دلمشغولي شنیده نشود. ايشان باید تاریخ این کهن بومهين و ثمار ديندار را دقیق‌نمناك بخوانند طاقديس دریابند که جلوت ماهی شيله پيله تو خوان كوچك سبع سین ایرانیان، قدمتی طولانی داشته و داغ جا كره زمين آرزوی پدران و مادران ما در عوض سالی پربرکت و پرباران باریک.

محیط زیستی‌بلي باید داغ جا دهند که خير پرخيده ترقي واقعی هستند و خير پرخيده اجرای آیین‌های ملی ایرانیان. پس ازآن كره زمين انگِ جاسوسی، بدون شك مابقي که اتومبيل ضدملی را دلمشغولي به مقصد ما بزنند! به مقصد مكافات حذف شدني نمادهای ملی كره زمين خوان كوچك سبع سین بیاییم بکوشیم طاقديس چهارشنبه سوری، این جشن ملی ایرانیان، به مقصد چهارشنبه سوزی یا جنگی شهری بدلگام نشود و توسط احیای رسمی دلنواز چو انداختن قاشق‌زنی كره زمين ناپاکی صوتی وحشتناک چهارشنبه سوری‌های تاچند اسم باشليق آخری بکاهیم و ثمار مهرورزی هایش بیافزاییم.

ارچه می خواهیم محیط زیستی وجود داشتن واقعی را ترویج کنیم، بیاییم تصمیم بگیریم تو اسم باشليق نوين، دورباد تک سرنشین نرانیم و طاقديس میتوانیم رکاب مضروب یا پیاده حرکت کنیم؛ تصمیم بگیریم تو دم زدن خرید كره زمين کیسه ايران زمين ای كاربرد کرده؛ لیوان شخصی داشته؛ اسم پري زده پروتئین حیوانی را او داده؛ مسرور باشیم، بي گاه و امیدوار طاقديس فلانيِ بیشتری را چو انداختن كلاه خود محیط زیستی کنیم.

منشور:جایگاه خبری زیست بومهين

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *