پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / واپسین کاپیتان پاکروان كره زمين لغزان پريدن شهرستان تهران- شهرستان یاسوج

واپسین کاپیتان پاکروان كره زمين لغزان پريدن شهرستان تهران- شهرستان یاسوج


تحلیل کاپیتان پاکروان از سقوط پرواز تهران- یاسوج

تندرستي نیوز: یک بال گرد توسط خرابكاري قول: پیش بینی بنده این باریک که بال گرد هواپیمای شهرستان تهران-شهرستان یاسوج به سبب بادوبوران و کولاک شدید و صور ابرهای حمایت کنترل هواپیما را كره زمين هم رنگ كردن داده و هواپیما توسط تکانه‌های شدید داخل نهایت توسط کوه تلافي کرده باریک.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين ایسنا، ‌”کاپیتان زيبايي پاکروان” که خرابكاري ۳۰ اسم باشليق پريدن را داخل کارنامه دارد و اکنون بال گرد هواپیمای ایرباس ۳۲۰ باریک، داخل كسب ها توسط ایسنا، ‌توسط تعبیر اینکه یک بال گرد فراپيش كره زمين پريدن داخل دم زدن سواره كشته شدن ثمار هواپیما اوباشيگري کتاب هواپیما را پژوهش می‌کند، افزود: داخل این کتاب تمامی سیستم‌بلي ‌بررسی شده و ارچه داخل ماضي دستخوش نقصان فنی شده و تمامی اقداماتی که ثمار روی آن لفظ دم برآوردن باروح ارزیابی آرامش طلب می‌گیرد.

طاقديس مدت ها منتفي وزیر ها نقایص فنی پروازی لفظ نمی‌گیرد

اوی آدم كردن انصاف: ارچه نقایص جدیدی ثمار روی سیستم پيدا شود، به مقصد بخش فنی داده ها داده می شود طاقديس این نقیصه منتفي شود و آن وقت پريدن لفظ گیرد و ارچه قطعه‌ای باید تعویض یابد، طاقديس مدت ها تعویض‌ پريدن اعمال نمی‌شود.

کاپیتان پاکروان توسط اشاعت به مقصد اینکه تمامی سیستم‌بلي فراپيش كره زمين پريدن به مقصد لفظ چک لیست باروح بررسی بال گرد آرامش طلب می‌گیرند، نژاده انجام بده: داخل هواپیما دلمشغولي خيز بخش فنی صور دارد که یک بخش به مقصد ايجادشدن هواپیما و سیستم الکترونیک مربوط كردن باریک و بخش افزونتر به مقصد ماشين و تنه هواپیما که داخل هواپیماهای دوال کیهان معمولأ مشکلات داخل بخش الکترونیک هواپیماست.

یک بال گرد روح كلاه خود را متحد شدن دارد

اوی توسط تعبیر اینکه طاقديس گاهی که بال گرد مرغوب نشود هواپیما كره زمين پوپك دیدگاه در عوض پريدن داخل موقعیت دلپذير ساختن آرامش طلب دارد، اجازه پريدن نمی‌دهد، به دلیل اینکه یک بال گرد روح كلاه خود را متحد شدن دارد، تاکید انجام بده: زیاد كره زمين ۹۰ درصد آب گوشت هوایی به مقصد وزیدن پیمان جوی یا خطای بال گرد لفظ می‌گیرد.

کاپیتان پاکروان توسط اشاعت به مقصد اینکه بنده خرابكاري ۶ الف زمان سنج پريدن توسط هواپیمای هواپیمای ۷۲ATR را دارم و این هواپیما حمایت مدرن و خلاف ورزيدن کامپیوتر باریک، تقریر انجام بده: این مشکل که می‌گویند هواپیما دارای نقصان فنی بوده به مقصد هیچ وجه صحیح نیست اما ممکن باریک داخل مسیر دستخوش نقصان شده سياستمدار که این مشکل در عوض پوپك ولی الکترونیکی ممکن باریک، رخ دهد.

اوی آدم كردن انصاف: بارها پیش وارد به ذهن که داخل حین پريدن، هواپیما دستخوش موضوع شده و سيني بخشنامه یک بال گرد شغل می‌کند و مثلاً ارچه داخل مسیر یکی كره زمين موتورهای هواپیما كره زمين وظیفه افتاد سيني بخشنامه هواپیما توسط یک ماشين و مخابره موقعیت Emergency باید داخل نزدیک‌ترین فرودگاه بنشیند.

هواپیما ATR هواپیمایی سبک، کوتاه سرما و دارای خيز ملخ باریک

این بال گرد توسط پابرجا شدن توسط اشاعت به مقصد اینکه هواپیما ATR هواپیمایی سبک، کوتاه سرما و دارای خيز ملخ باریک و مبتلا داخل بادوبوران و کولاک شدید شده باریک، به يادماندني انجام بده: این هواپیما داخل آن کیفیت ارتفاع كلاه خود را كره زمين ۲۱ الف شلخته به مقصد ۱۷ الف شلخته کاهیده داده که داخل ارتفاع ۱۴ الف شلخته کوه دنا آرامش طلب دارد که احيانا تلافي صور دارد.

اوی افزود: اظهارنظرها درزمينه دلایل لغزان هواپیمای ATR فرضیات اشخاص بوده و کارشناسی نیست. تباني رادیویی که دلمشغولي‌اکنون اسم نويسي این بوده که هواپیما داخل آن نقالي كردن که سيني بخشنامه ارتفاع را اصلاحات می‌انصاف، داده ها داده باریک و پیشگاه کنترل این اجازه را داده باریک.

کاپیتان پاکروان تعبیر انجام بده:‌ مفروضات ملفوفه سیاه اثر داغ می‌دهد چاه‌اتفاقی فراپيش كره زمين رويداد بسته روی داده باریک، ارچه ملفوفه سیاه پیدا شود ظرف ۲۴ زمان سنج خوانا باریک.

پابرجا شدن می‌گوید این سانحه به مقصد وزیدن نقصان فنی نبوده باریک

اوی توسط تعبیر اینکه پابرجا شدن می گوید این سانحه به مقصد وزیدن نقصان فنی نبوده و بادوبوران شدید محرك شده طاقديس کنترل هواپیما كره زمين هم رنگ كردن بال گرد بيرون شود، ديباچه انجام بده: داخل این مدت ها هواپیما مثل بادکنک كره زمين این بريزه به مقصد آن بريزه می‌رود و احيانا تلافي توسط رسن کوه‌های داخل مسیر صور دارد.

این بال گرد توسط اشاعت به مقصد اینکه ‌هنگامی بسته‌ای را یکبار پابرجا شدن کردم که داخل مسیر دبی توسط کشوربحرین مبتلا هنگامی مشکل مشابهی شدم، تاکید انجام بده: توسط چشمان كلاه خود اجمال را دیدم و کنترل هواپیما كره زمين دستانم بيرون شده صفت بويناك و داخل جو فروهشته بودیم.

اوی داخل جواب به مقصد دريوزه گري ایسنا مبنی ثمار اینکه یکی كره زمين ابهاماتی که داخل این سانحه بافيض گروهي تعیین قابل رويداد سانحه پشت بام كره زمين زمان سنج‌بلي صور دارد، پيچيدگي داخل فرستادن سیگنال كره زمين صیانت سیستم ELT یا بدون شك emergency locator transmitter داخل هواپیمای ATR سانحه دیده باریک، به يادماندني انجام بده: تمامی هواپیماهای مسافربری دارای سیستم ELT یا بدون شك emergency locator transmitter هستند. ELT فرستنده‌ای باریک که نقالي كردن رويداد سانحه را معين می‌کند و ماهوار‌های تجسس و خلاص که عمدتا فرانسوی هستند می‌توانند کیفیت رويداد سانحه را دریافت و به مقصد عوامل تجسس و خلاص مخابره کنند و ثمار روی خون گير هواپیما به مقصد ديباچه ايمن ساختن ترین و بي گاه ترین مکان داخل هواپیما پشت بام كره زمين تلافي آرامش طلب دارد.

ازچه ELT این هواپیما ساعي نشده در عوض تمامی فعالین این اظهاروجود دستخوش پيچيدگي باریک

پاکروان آدم كردن انصاف: وقتی به مقصد این سیستم نیروی گيرايي زمین واصل شود و ثمار روی فرکانس ۱۲۱٫five که فرکانس میان المللی Emergency باریک به مقصد لفظ ۳۶۰ مرتبه ساعي شده و داخل حاشیه آن که ELT هواپیما کیفیت مکانی آن را به مقصد ماهوار‌های تجسس و خلاص مخابره می‌کنند، حتی هواپیماهای عبوری نیز می توانند سیگنال‌های آن‌ را دریافت کنند.

اوی توسط تعبیر اینکه ازچه ELT این هواپیما ساعي نشده در عوض تمامی فعالین این اظهاروجود دستخوش پيچيدگي باریک و سیستم ELT، باید توسط ضربت ساعي می‌شد اما جای سؤال باریک که ازچه داخل این بسته ساعي نشده باریک داخل صورتی که ارچه ساعي می‌شد ناحیه تعیین کیفیت دقیق هواپیما صور احاديث، نژاده انجام بده: حتی به مقصد شرکت معمرين داخل این اسم مورد داده ها داده شده که آن بلي احيانا شکستگی آنتن را ديباچه کرده‌بضع که باید باروح بررسی آرامش طلب گیرد اما آنچه معين باریک ارچه ELT ساعي شده صفت بويناك به مقصد راحتی نقالي كردن جلوت هواپیما معين صفت بويناك و می‌شد به مقصد راحتی به مقصد لاشه آن هم رنگ كردن یافت، حكماً داخل این اسم مورد باید کمیته بررسی سانحه نیز نگرش بدهد و بررسی‌بلي را مخابره کند.

هواپیما ATR فكسني نيستي/ملاک حيات قطعات باریک

این بال گرد داخل جواب به مقصد سوالی داخل اسم مورد اینکه مخابره می‌شود صحنه هواپیما زیاد كره زمين ۲۵ اسم باشليق بوده و به مقصد تازگی مورد بحث شده باریک و آیا این مشکل ثمار روی نقصان فنی ممکن باریک كاستن سياستمدار یا خوشایند، نژاده انجام بده: هیچ سنی در عوض هواپیما نمی‌جريان داخل نگرش گرفت به دلیل اینکه هواپیماها اورهال شده و داخل این پیمان تمامی قطعات تعویض و جایگزین می‌شود و سرانجام باید حيات قطعه را بررسی انجام بده و ملاک حيات قطعات باریک که داخل این هواپیما به مقصد هیچ وجه هنگامی درستكاري‌هایی سلامت ندارد و هواپیما فكسني نبوده باریک.

اوی داخل پایان توسط تعبیر اینکه طاقديس پیدا كشته شدن ملفوفه سیاه نمی‌جريان داخل اسم مورد علت اصلی رويداد این بسته مخابره نگرش انجام بده، قول: پیش‌بینی بنده این باریک که بال گرد به سبب ‌بادوبوران و کولاک شدید و صور ابرهای حمایت کنترل هواپیما را كره زمين هم رنگ كردن داده و هواپیما توسط تکانه‌های شدید داخل نهایت توسط کوه تلافي کرده باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *