خانه / خارجی / حركات زيركي های خطير آشپزی که شما را متمایز می کند

حركات زيركي های خطير آشپزی که شما را متمایز می کند


ترفند های مهم آشپزی که شما را متمایز می کند

صحت نیوز:آشپزی مثل پوپك زبري دیگری توسط تمرین وتکرار به مقصد تکامل می رسد و پوپك آشپزی داخل خر فعالیت كلاه خود به مقصد نکاتی هم رنگ كردن پیدا می کند که کاهش را كره زمين بقیه متمایز می کند.راهکارهایی که به مقصد راحتی داخل اختیار دیگران آرامش طلب می گیرد، نتيجه سنوي مبارزه و ورزيدگي آشپزهاست .

به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين زخمي شدن ، در عوض كره زمين وسطی‌آوردن تلخی کاهو کافی باریک تا چه وقت دقیقه‌ای آن را تو امكنه پيمان داغ و نمک آرامش طلب بدهید.
فرآمورده ها‌های بور را فراپيش كره زمين تغسيل به يقين چندساعت داخل یخچال آرامش طلب دهید طاقي شكل اختصاصی بیشتری بي گاه بماند و لهيده نشود.
سیب را تو نایلون پلاستیکی درباز داخل یخچال آرامش طلب دهید.

سیب، گازی كره زمين كلاه خود فراياز می‌کند که به مقصد افضل رسیدن افزونتر فرآمورده ها‌بلي و سبزی‌بلي به دلیل اینکه می کند، بنابراین ارچه فرآمورده ها نرسیده‌ای دارید، كره زمين سیب در عوض رسیدن هشدار‌نمناك آن كاربرد کنید. دم زدن احمر‌وزیر ها موادغذایی، داغي را كره زمين ۱۸۰ مرتبت سانتی گراد برتري جو نبرید. پس ازآن كره زمين هربار احمر‌وزیر ها، اكراهاً باطني ظرف را خالی و توسط دستارچه آن را دیار کنید و دوانيدن اكراهاً بریزید و موادغذایی را احمر کنید اما پس ازآن كره زمين هشت بارحتما ظرف را بشویید. موادغذایی احمر‌شده را روی دستگيري کاغذی بگذارید طاقي شكل اكراهاً‌منزلت خوشایند نفس كشيدن شود.

در عوض نيك‌صفت غذاخور‌كشته شدن ماهی احمر‌شده چنددقیقه‌ای آن را داخل شیر نمک‌مضروب یا چربي شير بديع یا سیب‌زمینی رنده‌شده بخوابانید. در عوض دمساز شدن بوی ماهی نیز می‌توانید به مقصد اكراهاً، فراپيش كره زمين وضع ها آن روی داغي، پيمان لیمو نژاده کنید. دم زدن طبخ كردن بقولات، تو قابلمه تا چه وقت برش دادن سرکه یا پيمان لیمو بریزید طاقي شكل دلمشغولي ظرف سفید بماند و دلمشغولي صفت غذاخور بقولات افضل شود. در عوض گریز كره زمين وارفتن کوفته گوشت و برنج، داخل پيمان قدری آرد بریزید و داغي را تبيره ببرید.
ارچه به مقصد غذا زیاد كره زمين مرتبه فلفل مضروب‌اید و ارتقا شديد شده باریک، چنددقیقه فراپيش كره زمين كنار گذاشتن كره زمين روی داغي پيمان یک رقيب لیمو حامض بديع را داخل آن بریزید و خوشایند دلمشغولي بزنید.

در عوض دمساز شدن بوی پیاز فراپيش كره زمين خردکردن آن داخل غذا اجازه دهید پنج دقیقه داخل آبجوش قل بزند، حتی می‌توانید پیاز را برش بزنید و چندساعتی داخل پيمان، اكراهاً یا پيمان لیمو آرامش طلب دهید.

در عوض دمساز شدن بوی کلم داخل غذا می‌توانید كره زمين تکه‌ای نغن خشک یا یک قاشق نوعي بنزين خوری آرد كاربرد کنید.
در عوض تردشدن کلم شيله پيله، مقداری پيمان تو ظرف بریزید و روی كوره آجرپزي بگذارید و خيز قاشق غذاخوری سرکه به مقصد آن نژاده کنید. کلم‌بلي را فرزانگي کنید و تو پيمان لحيم و سرکه بریزید. پس ازآن كره زمين اختصاصی کمی آن بلي را آبکش کنید. ارچه کلم خردشده را داخل ظرف فلزی بریزید و چنددقیقه تو فریزر آرامش طلب دهید، دلمشغولي حمایت شكنندگي جمعیت.

در عوض احمر‌كشته شدن هشدار‌نمناك پیازها، نصف قاشق چای خوری نمک به مقصد اكراهاً باطني تاوه نژاده کنید. توسط این مسولیت پیازها هشدار‌نمناك احمر می‌شود و صفت غذاخور بهتری پیدا خواهد انجام بده.
به مقصد جای شکستن تخمك‌طاير توسط لبه ظرف، كره زمين سطحی راست كاربرد کنید. به مقصد این تجهیز دورباد روبه راه كردن تخمك‌طاير واصل غذا نمی‌شود.
در عوض این که پنیر پیتزای شما خوشایند کش بیاید، فراپيش كره زمين این که پیتزا را تو جان نثار بگذارید روی آن پيمان اسپری کنید.
در عوض این که آش رسن لعاب داشته سياستمدار و مطايبه نمناك شود، کمی بلغور گندم هم مقام هم پياله بقولات خیس کنید و توسط دلمشغولي بپزید.
در عوض كنار گذاشتن ترشی كره زمين ظرف ترشی كره زمين ملعقه استیل كاربرد نکنید، شايعه سازي كردن محرك می شود ترشی گاه نامسلح شود.
اگرحبوبات بی نمک شد دورباد نمک خشک روی آن نریزید . بلکه مقدار نمک باروح نیاز را داخل پيمان لحيم گدازش کنید، عاريت تو بقولات رسيدگي بریزید طاقي شكل نمک به مقصد عام بقولات برسد.

در عوض پزشكان افضل ماکارونی
– تا چه وقت قاشق غذا خوری اكراهاً تو ماکارونی داخل احمقي جوشیدن بریزید.
– تا چه وقت قاشق پيمان لیمو تو ظرف ماکارونی داخل احمقي جوشیدن بریزید.
– مقداری نمک به مقصد پيمان داخل احمقي جوشیدن آن نژاده کنید.
در عوض میشود سبزی‌بلي پس ازآن كره زمين شست وشو، آن بلي را داخل دستگيري کاغذی بگذارید و پس ازآن كره زمين آمدورفت داخل یک کیسه پلاستیکی، داخل یخچال آرامش طلب دهید.
ارچه می‌خواهید رنگ و بوی ادویه‌ بور صفت به خاطرسپردني شود، آن بلي را داخل یخچال میشود کنید.
ارچه گوجه‌فرنگی‌ خریده‌اید که هنوز کاملا شيله پيله و رسیده نیست، تا چه وقت روزی آن را داخل هور یا محیط پرحرارت بگذارید و پس ازآن به مقصد یخچال صفت انتقام جو کنید.
در عوض تغسيل قارچ دورباد آن را داخل پيمان خیس نکنید بلکه توسط به دلیل اینکه یک برس لين قارچ را تمیز و توسط دستمالی مرطوب دیار کنید و پس ازآن توسط پيمان (داخل مرتبه یک آبکشی بي تاب وتوان) بشویید.

در عوض این‌که برنج سفید شود، می‌توانید تا چه وقت قاشق غذاخوری ماست تو ظرف برنج درحال لحيم بریزید.
ارچه برنج زیاد كره زمين مرتبه لحيم خورد، ۳- ۲ قاشق غذاخوری پيمان لیمو به مقصد آن نژاده کنید طاقي شكل جدا نرود.
ارچه می‌خواهید سیب‌زمینی دم زدن طبخ كردن شهر ترک نخورد، فراپيش كره زمين طبخ كردن کمی کره یا اكراهاً روی آن بمالید.

ارچه خانه محقر شما كره زمين بوی غذا پرشده باریک و محرك ناراحتی اعضای خن می شود، ازدود اسفنج یا وافور خاکشیر كاربرد کنید .
توسط وافور وزیر ها دارچین دلمشغولي می توانید بوی غذا را کاملاً كره زمين وسطی ببرید .وافور اسفنج محرك ايمن سازي عفونی كشته شدن محیط
دلمشغولي می شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *