خانه / خارجی / تشخیص آگهی آتشخانه گرمابه مغزی توسط یک طوق جدید

تشخیص آگهی آتشخانه گرمابه مغزی توسط یک طوق جدید


تشخیص سریع تومور مغزی با یک روش جدید

تندرستي نیوز: محققان دانشگاه میشیگان توسط ترکیب ذهن مصنوعی توسط طوق‌های تصویربرداری اپتیکی پیشرفته كامياب به مقصد ترقي روشی شدند که تومورهای مغزی را توسط تمركزفكر و تيزپر تبيره تشخیص می‌دهد.

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایرنا، این طوق نستوه‌شناسی رامان یا SRH غيرماذون دارد که توسط جمعيت‌آوری باریکه‌های لیزر پراکنده شده كره زمين نستوه می‌تواند تصویر واضحی كره زمين آن داخل اختیار آرامش طلب دهد، ویژگی‌هایی كره زمين نستوه که توسط این طوق هويدا گشتن هستند، توسط طوق های افزونتر آشکار نمی‌شود.

به مقصد پرداخت كردن جایگاه خبری یونایتدپرس،این طوق تيزپر و تمركزفكر بالایی دارد و کاملا غیر تهاجمی باریک، تصاویر اشکال شده با این طوق توسط كاربرد نو كردن مصنوعی پردازش می‌شود و داخل لفظ ترکیب توسط فناوری مام آر آی می‌تواند پزشک را دم زدن شغل جراحی دماغ راهنمایی کند. توسط كاربرد كره زمين این طوق پزشک طلب كردني می‌شود که نستوه آتشخانه گرمابه را غير آسیب به مقصد نستوه‌های كنج به مقصد صفت منسوب به طوس کامل تخلیه کرده باریک. این طوق در عوض حذف شدني تومورهای گلیوما، لنفوم و تومورهای متاستاسیک دايگي كاربرد باریک. نتایج این پژوهش داخل نشریه Nature Medication منتشر شده باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *