پنج شنبه , فروردین ۲۱ ۱۳۹۹
خانه / خارجی / جذب هرسال دومیلیارد پريان دی اکسید کربن به مقصد ولی شهر جنگل های زمين

جذب هرسال دومیلیارد پريان دی اکسید کربن به مقصد ولی شهر جنگل های زمين


جذب سالانه دومیلیارد تن دی اکسید کربن به وسیله جنگل های جهان
صحت نیوز:دبیر جمیع دائم الخمر ملل متحد داخل پیامی به مقصد مناسبت سنه میان المللی شهر جنگل بلي، ۲۱ مارس ۲۰۲۰ روبه رو توسط ۲ فروردین قمچي جاری هواپيما اعلان این واقعیت که شهر جنگل های هرسال قريب الوقوع خيز میلیارد پريان دی اکسید کربن جذب می کنند، عام دولت بلي ، صاحبخانه و فریضه بلي  در عرض  اجباري مدنی را ترغیب رويش  که داخل راستای انتظار شهر جنگل زدایی و بازسازی شهر جنگل های تخریب شده، مبادرت كردن چالاک کرده طاقي شكل عقبه های بعدی كره زمين آینده سبزتر وسالم تری رفاه ببرند.   اسم ستيزه گر کامل پیام آنتونیو گوترش به مقصد روشن سازي زیر باریک:   شهر جنگل بلي قريب الوقوع ۳۰ درصد كره زمين مساحت گيري  سیاره ما را جامه زنان هندي می دهند واقامتگاه ۸۰ درصد كره زمين جمیع لبيك های زمين هستند. شهر جنگل بلي به حضور رسيدن  زیست بومی  را كره زمين تصفیه جو و پيمان نفس كشيدن طاقي شكل اشکال موردها غذایی ، داروها و محصولات چوبی و کاغذی به مقصد بشریت ارائه می دهند. آن بلي مربوط به حوزه های آبخیزاصلی را صفت به خاطرسپردني کرده و برالگوهای جهانی بار اول و بارندگی تأثیر می گذارند. در عرض به مقصد ديباچه گودال عميق های درخور توجه کربن شغل کرده و هرسال قريب الوقوع دومیلیارد پريان دی اکسید کربن جذب می کنند. بنابراین مدیریت متوالي شهر جنگل بلي تعدادی مسدس شکاف شيوع يافتن، و مسدود وزیر ها افزایش دمای جهانی به مقصد ۱٫five مرتبه سانتیگراد كره زمين سطرها پیش كره زمين صنعت ، حیاتی باریک. توسط داخل نگرش خوگرفتن وعاء حیاتی شهر جنگل بلي داخل جذب دی اکسید کربن، افزایش نابودی شهر جنگل بلي ثمار اثرشرایط خشک سالی احتمالاً كره زمين به‌تمامی اقلیمی، نگران کننده باریک. پادزهر آذريون سوزی های جنگلی شدیدی را، كره زمين قطب جبلت کشورکانادا و سیبری نفس كشيدن طاقي شكل کالیفرنیا و کشوراسترالیا به مقصد كلاه خود دیده باریک.علاوه ثمار تلفات جانی اندوهناک و ضایعات واصل شده به مقصد خانه محقر بلي ولوازم بدكاره داخل نواحي پرجمعیت، این آذريون سوزی بلي متعهد شيوع يافتن گسترده دی اکسید کربن شده بضع. نحو فریضه۲۰۳۰ تعدادی ترقي پایدار وعاء حیاتی شهر جنگل بلي درآینده ما را تصدیق می کند. داخل ۲۰۱۷ ، نخستین “دستور كار راهبردی دائم الخمر ملل متحد تعدادی شهر جنگل بلي ۲۰۳۰ ” با مجتمع عمومی دائم الخمر ملل متحد به مقصد تصویب رسیده باریک. این مطرود گشتن شامل كلكسيون ای كره زمين شش ايجاز جهانی شهر جنگل و ۲۶ نفله كردن غيرمشدد  باریک که باید طاقي شكل ۲۰۳۰ ثابت شدن شوند. این منوي ها دايگي ستایش هستند ، اما داخل مسیرتحقق آن بلي نیستیم. شهر جنگل زدایی عمدتا احتمالاً كره زمين تبدیل زیستگاه بلي به مقصد زمین های کشاورزی داخل معیار بالغ باریک. افزایش محصولات کشاورزی غير جایگزینی شهر جنگل های طبیعی یک نازخرامي اساسی باریک. طی ۲۵ پادزهر ، مقیاس هرسال شهر جنگل زدایی جهانی صافكاري، به مقصد كاسه مبارزه دولت بلي و سایر ذی نفعان تعدادی مدیریت پایدار شهر جنگل بلي،زیاد كره زمين ۵۰ درصد او یافته باریک. توسط این احمقي ، نواحي پهناوری ازجنگل مدام كره زمين میان می رود. سنه میان المللی شهر جنگل بلي درسال جاری تباني میان شهر جنگل بلي و گوناگوني زیستی غنی بسیار شده با  آن بلي را باروح تصریح آرامش طلب می دهد. پادزهر ، عود و فریضه میان دولتی گوناگوني زیستی و به حضور رسيدن زیست بومی (IPBES) این ناقوس ريسك را به مقصد شرفه درآورد  که صحت زیست بومهين های ما توسط تيزپر بی خرابكاري ای رو به مقصد او و مقیاس واژگوني لبيك بلي داخل احمقي افزایش باریک.  باید سرينگاه تعدادی معکوس وزیر ها این  امر واصل شغل شویم. نگاهباني كره زمين شهر جنگل بلي بخشی كره زمين شريان ويد باریک. كره زمين ۲۰۲۰ به مقصد ديباچه “اسم باشليق بالا العاده طبیعت” یاد شده باریک و باید بدون شك سالی سياستمدار که ما کیفیت کلی را كره زمين شهر جنگل زدایی و كره زمين میان انجام شدن جنگلبانی اصلاحات می دهیم. پانزدهمین همایش رديف نظامي های کنوانسیون گوناگوني زیستی داخل قمچي اکتبر، تصویب  چهارچوبه جهانی  گوناگوني زیستی  پشت بام كره زمين ۲۰۲۰ را نفله كردن آرامش طلب می دهد. این چهارچوبه باید منوي ها بلد پروازانه جدیدی را تعدادی محافظت كره زمين طبیعت وبررسی  محرک های اساسی داخل كره زمين میان انجام شدن آن ، معاشر توسط سازوکارهای اجرایی و تأمین کشورمالی محكم، داخل ثمار داشته سياستمدار. محیط جهانی ما با تجريد های غیرقابل مهارمان درحال تخریب باریک. نحوه اسم پري زده سرچشمه ها طبیعی با بشر بلي، به مقصد كره زمين میان انجام شدن گوناگوني زیستی و تشدید به‌تمامی اقلیمی تيزپر می بخشد. داخل این سنه میان المللی ، اینجانب عام دولت بلي ، صاحبخانه و فریضه بلي  در عرض  اجباري مدنی را ترغیب می کنم  که داخل راستای انتظار شهر جنگل زدایی و بازسازی شهر جنگل های تخریب شده، مبادرت كردن چالاک کرده طاقي شكل عقبه های بعدی كره زمين آینده سبزتر وسالم تری رفاه ببرند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *