خانه / خارجی / مضرت جلي "سالک" تو نواحي زلزله‌ضربت ديده/لزوم تسریع آواربرداری‌بلي

مضرت جلي "سالک" تو نواحي زلزله‌ضربت ديده/لزوم تسریع آواربرداری‌بلي


خطر بروز "سالک" در مناطق زلزله‌زده/لزوم تسریع آواربرداری‌ها

صحت نیوز: رییس پایگاه مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت صحه تو اسم مورد اخیر کیفیت بیماری‌های نواحي زلزله‌ضربت ديده بابل کثافت قول: كره زمين رويت اين سو و آن سو رفتن به مقصد ديباچه یک کارشناس، اتفاقاتی که طاقي شكل کنون تو نواحي زلزله‌ضربت ديده رخ داده، باور کردنی نیست؛ ازچه که توسط بازگشت كننده به مقصد سرمای جو و مشکلات فلاني، توقف داشتیم که بیماری‌های واگیر، بیماری‌های اسهالی، به حدي و وبا تو میان فلاني این نواحي شایع شود، اما خوشبختانه اینچنین نشد.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، دکتر محمدمهدی گویا، توسط تعبیر این نقره اندود، افزود: گروهي شیوع بیماری‌های متعدد تو نواحي زلزله‌ضربت ديده توسط دستور كار ریزی‌های دقیق اعمال شد و صفت انحصارطلب شريان‌های بديعه ها به مقصد بیماری‌های واگیر را بستیم و توقف آن صفت بويناك که تو این نواحي، سرمازدگی و آذريون سوزی بي خودانه تو چادرها رخ دهد، اما تعمدي این خطرها، کنترل و سکونت شد و به مقصد فلاني آموزش‌های ضروري ارائه شد.

اوی توسط تعبیر اینکه طاقي شكل کنون هیچ بیماری تو نواحي زلزله ضربت ديده شیوع پیدا نکرده و فراگیر نشده باریک، افزود: به مقصد ماليات حوادثی مثل زلزله، تو بلد اختصاصی بازگشت كننده داریم و توقف داریم که توسط باريتعالي كشته شدن جو، مثال جلي شماری بیماری‌بلي باشیم و به مقصد همین طریق اقدامات كلاه خود را ابتر شدن کرده‌ایم و ممکن باریک بیماری ‌ایی مثل سالک تو میان فلاني مشاهده شود.

رییس پایگاه مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت صحه یادآور شد: زلزله توسط قوچ فوق محرك می شود که ساختمانها تخریب شوند و آوارهای این ساختمانها بیش سياستمدار و صور آوارها باعث زحمت شدن وسيع شدن انفجاری سالک می شود و ارچه اقدامات ختنه شده تو صوب آواربرداری توسط تيزپر بیشتری اعمال شود، امید داریم که كره زمين جلي بیماری سالک سکونت شود.

اوی طي تقدیر كره زمين مسئولان مدیر شهر کرمانشاه به مقصد خصوصی صادراتی آشیانه شورش اسلامی به مقصد طریق ساماندهی آواربرداری ساختمانهای تخریب شده، قول: هفته پیش به مقصد مدیر شهر کرمانشاه سفيران کردم و تو جلسه استانداری ديباچه می کردند که نیمی كره زمين ماموریت آواربرداری صفت انحصارطلب و به مقصد برون مرز كره زمين شهرستان صفت انتقام جو شده و به مقصد احيانا فراوان طاقي شكل پایان اسم باشليق، بقیه آوارها جمهور آوری می شود که می تواند موفقیت یاری بزرگی تعدادی سکونت كره زمين بیماری سالک سياستمدار.

بنيادگر ثمار مخابره وبدا، گویا تصریح انجام بده: باید به مقصد فکر جمهور آوری زباله تو نواحي زلزله‌ضربت ديده باشیم کمک زباله، کانونی تعدادی رشد و تکثیر حشرات و به مقصد خصوصی مگس پراني و در عرض موش باریک. باید غبار فاضلاب این نواحي فورسرين معين شود و اقدامات جمهور آوری زباله و فاضلاب تو نواحي زلزله ضربت ديده باید تشدید شود طاقي شكل همزباني خاصی رخ ندهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *