خانه / خارجی / بال گرد پريدن شهر تهران-شهر یاسوج سکته کرده صفت بويناك؟

بال گرد پريدن شهر تهران-شهر یاسوج سکته کرده صفت بويناك؟


خلبان پرواز تهران-یاسوج سکته کرده بود؟

تندرستي نیوز:داخل هیچ یک كره زمين تفاسير درزمينه علت سانحه پريدن شهر تهران-شهر یاسوج كلام نشده که چريدن داخل ۳۳ ثانیه اخیر پريدن، بال گرد و زیرا بال گرد هیچ عکس العملی نداشته بضع.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز، نشريات ادواري هور یزد نوشت: داخل هیچ یک كره زمين تفاسير درزمينه علت سانحه پريدن شهر تهران-شهر یاسوج كلام نشده که چريدن داخل ۳۳ ثانیه اخیر پريدن، بال گرد و زیرا بال گرد هیچ عکس العملی نداشته بضع.

هوشنگ شهبازی بال گرد خطوط هوایی ناپاکی داخل قول و گو توسط هور یزد قول: یافته های مقامر شورای اسلامی و دائم الخمر هواپیمایی کشوری درزمينه علت سانحه پريدن شهر تهران-شهر یاسوج را تایید میکنم اما بیش به مقصد آن دورازذهن نیستم به دلیل اینکه نکات انحرافی داخل این ادا كردن صور دارد.

اوی افزود: هیچ زود داخل این ادا كردن‌بلي اشارت نشده که چريدن داخل ۳۳ ثانیه اخیر پريدن بال گرد و زیرا بال گرد هیچ عکس العملی نداشته بضع رابط میزنم بال گرد سکته کرده سياستمدار؛ یخ زدگی را منتفی نمی دانم اما فکر می کنم كارپرداز آن گروهي عکس العمل بال گرد داخل تا چه وقت ثانیه آخركار سياستمدار.

این بال گرد آدم كردن انصاف: گاهی که كره زمين صیانت مقامر به مقصد امور سانحه رفته بودم، هم مقام هم پياله توسط تا چه وقت پريان كره زمين نمایندگان و گرداننده کمیسیون اصلي، ريسه و ملفوفه سیاه هواپیما را توسط تمركزفكر سمط دادم و مدارک فرانسوی‌بلي را دلمشغولي خواندم؛ داخل آنقدر دلمشغولي تذکر دادم که توسط این که هواپیما ۵ شهر بار ۵ اخطار متعدد به مقصد بال گرد و زیرا بال گرد داخل اسم مورد لغزان داده بوده اما بال گرد توسط صور این اخطارها و اظهارات زیرا بال گرد، عکس العمل اثر داغ نمی دهد، حتی گویی شهواني دلمشغولي نمی کشد؛ شاید به مقصد طریق هم سر پزشکی بال گرد که نباید اجازه پريدن می احاديث این هم آوازي رخ داده سياستمدار؛ گریز كره زمين این هم آوازي برعهده شرکت آتمسفر، بخش پزشکی دائم الخمر هواپیمایی کشوری و كلاه خود دائم الخمر هواپیمایی کشوری بوده باریک.

کاپیتان شهبازی به يادماندني انجام بده: همانطور که قاضی شهریاری و امور سانحه ها هواپیمایی کشوری كلام‌بضع تخلفات زیادی داخل این پريدن كره زمين صیانت بال گرد شرکت هواپیمایی آتمسفر و هواپیمایی کشوری به فرجام رسيده باریک اما این تخلفات هیچ کدام كارپرداز بسته نبوده بضع حتی ارچه یخ زدایی روی هواپیما اعمال نشده سياستمدار احكام تجاوز باریک ایضاً گروهي عاملي هواپیمایی کشوری دلمشغولي خلقت تجاوز شمرده شمرده می‌شود خير كارپرداز بسته ذکر این نکته ضروری باریک که ارچه پر هواپیما یخ بزند بال گرد می تواند آن را خلاص دهد اینکه چريدن بال گرد این هواپیما را خلاص نداده كارپرداز بسته باریک بال گرد بلي آموزش دیده بضع که هواپیماها را كره زمين آن پیمان بيرون کنند پشت بام داخل اینجا كارپرداز اصلی گروهي عکس العمل بال گرد داخل ۳۳ ثانیه آخركار باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *