خانه / خارجی / نزديكان سویا و تباني آن توسط رديف نظامي خونی

نزديكان سویا و تباني آن توسط رديف نظامي خونی


خواص سویا و ارتباط آن با گروه خونی

تندرستي نیوز:سویا می تواند داخل صفت به خاطرسپردني تندرستي فواد، عظم بلي، غده پروستات و سیستم امنیت بدن وعاء مهمی را ایفا کند. در عوض به مقصد هم خوان كردن استدلال كردن دانسته ها زیادتر داخل باروح نزديكان سویا اسم ستيزه گر زیر را پژوهش کنید.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين زندگی آنلاین ،سویا (Soy) یکی كره زمين حبوبات باریک. غيرماذون علمی آن (Soja hispida Moench) می سياستمدار. ژاغر سویا غذای میلیون‌بلي دورويي را مهيا می‌کنند و داخل تدوین موردها شیمیایی وعاء به عمد دارند.

سویا احتمالاً نتيجه اهلی‌سازی گیاهی وحشی داخل شروق آسیا باریک. اكراهاً بهره برداري شده كره زمين ژاغر‌های سویا یکی كره زمين درخور توجه‌ترین قومان روغنها باریک.

ژاغر سویا كره زمين دیدگاه اسید آمینه میتونین خيابان بندي به مقصد کنجد فقیر باریک اما كره زمين دیدگاه اسید آمینه لیزین داخل مساحي كردن بالایی آرامش طلب دارد سویا زیاد كره زمين سایر ژاغر‌بلي به مقصد پروتئین حیوانی شباهت دارد.

معیار پروتئین ژاغر سویا یاری زیادتر كره زمين سایر ژاغر‌های روغنی باریک.

فواید سویا و نزديكان درمانی سویا

سویا حاوی پروتئین، ایزوفلاون و فیبر بوده که عام این موردها در عوض سلامتی مفید هستند. پروتئین باطني سویا می‌تواند فوایدی در عوض بیماری های قلبی، کاهیده اثرات یائسگی، کاهیده ايقاع، ورم مفهوم ها، عملکرد غنه و به شدني جريان داخل وزنه بردار دارد. سویا ممکن باریک بتواند مضرت صفت سرطان زا سینه داخل نسوان و صفت سرطان زا پروستات داخل رجال را کاهیده دهد.

کاهیده تراكم علفزار یکی افزونتر كره زمين نزديكان سویا می سياستمدار

*یکی كره زمين نزديكان سویا تاثیر ثمار کلسترول علفزار می سياستمدار: تحقیقات اثر داغ می‌دهد، نژاده وزیر ها سویا به مقصد رژیم غذایی می‌تواند تاثیراتی ثمار مساحي كردن کلسترول علفزار داشته و کمی آن را کاهیده دهد. کاهیده مساحي كردن کلسترول طاقي شكل هنگامی که رژیم آدم كردن دارد، باقی می‌ماند.

*کاهیده تراكم علفزار یکی افزونتر كره زمين نزديكان سویا می سياستمدار: تحقیقات اثر داغ می‌دهد که سویا می‌تواند فشارخون را کاهیده دهد.

*كره زمين نزديكان درمانی سویا می جريان تاثیری که ثمار یائسگی می گذارد اشاعت انجام بده: تحقیقات اثر داغ می‌دهد که سویا گرگرفتگی را داخل نسوان یائسه کاهیده می‌دهد. پوشيدگي تحقیقات بیشتری در عوض صادرات گیری داخل این باروح نیاز باریک.

*كره زمين افزونتر نزديكان سویا تاثیر ثمار حساسیت می سياستمدار: حسب معمول شیر سویا در عوض کودکان آلرژي زا به مقصد شیر عادی كاربرد می‌شود، توسط این احمقي تحقیقات بیشتری داخل این تجزیه باروح نیاز باریک.

*کاهیده طرفه ها به مقصد صفت سرطان زا كره زمين نزديكان سویا می سياستمدار: تحقیقات مسدود اثر داغ می‌دهد که سویا می‌تواند مضرت صفت سرطان زا سینه، پروستات و روده كبير (colon) را کاهیده دهد. توسط این احمقي تحقیقات بیشتری در عوض تاييد كردن تاثیر سویا ثمار سکونت كره زمين صفت سرطان زا باروح نیاز باریک.

*سویا محرك کاهیده دردهای باده بي درد ای سینه داخل ناسنجيده می شود: تحقیقات محدودی اثر داغ می‌دهند که سویا می‌تواند ثمار دردهای باده بي درد‌ای ضرر که توسط سیکل قاعدگی داخل تباني بضع تاثیر داشته و آن را کاهیده دهد.

*كره زمين نزديكان سویا می جريان به مقصد تاثیری که ثمار دیابت قسم ۲ دارد اشاعت انجام بده: سویا ممکن باریک بتواند تاثیرات مفیدی ثمار مساحي كردن قندخون داخل اختلاف دیابتی داشته سياستمدار.

افزونتر نزديكان سویا که ممکن باریک داخل به شدني ايشان نقشی داشته سياستمدار اما هنوز برپا نشده بضع شامل:

ο به شدني وضعیت وزنه بردار

ο سنگ زرخريد

ο سندرم متابولیک

ο آرتروز

ο التهاب

ο ناچیز خونی تنگ راه پولادين

ο بیماری های کلیوی

ο عملکرد افضل بدن داخل اختلاف میانسال

ο پیر كشته شدن پوسه

ο صدمه به مقصد دانه مو

ο کاهیده ايقاع

ο بیماری های قلبی

نزديكان سویا در عوض صفت انحصارطلب رديف نظامي خونی:

اسم پري زده لوبیا سویا و کلیه فراورده های سویا در عوض رديف نظامي خونی B توصیه نمی شود

نزديكان سویا در عوض رديف نظامي خونی O: اختلاف اسم مالك وار رديف نظامي خونی O می همگی اسم پري زده لبنیات كلاه خود را مسدود نمایند به دلیل اینکه سیستم گوارشی آنان قادر به مقصد هضم آسايش خواه این ردياب كره زمين آزمایش بلي نیست به مقصد همین ملحوظ توصیه می شود كره زمين شیر سویا و پنیر سویا كاربرد نمایند.

رديف نظامي خونی A و نزديكان سویا: لوبیا سویا منشور غنی پروتئین در عوض دارندگان رديف نظامي خونی A باریک و به مقصد وزیدن لکتین موجود داخل لوبیا شيله پيله که كارپرداز چاقی داخل این رديف نظامي خونی باریک اسم پري زده سویا توصیه می شود.

مضار و نزديكان سویا در عوض رديف نظامي خونی B: اسم پري زده لوبیا سویا و کلیه فراورده های سویا در عوض رديف نظامي خونی B توصیه نمی شود و رديف نظامي خونی AB می تواند داخل رژیم غذایی كلاه خود هوا دوسر و سویا را جایگزین گندم و ذر نماید.

تاثیر نزديكان سویا در عوض رديف نظامي های خونی A و AB: داخل سند ها سویا و فراورده های آن در عوض دارندگان رديف نظامي های خونی A و AB یاری به دردخور باریک.

مضار اسم پري زده سویا:

سویا محرك تورم داخل غده تیروئید می شود
بیش اسم پري زده وزیر ها سویا باعث زحمت شدن جلي مشکلات جدی داخل سلامتی می گردد. غیر كره زمين فیتواستروژن، سایر ترکیبات موجود داخل سویا عبارتند كره زمين: فیتات و تا چه وقت ترکیب مجهول الهويه.
این ترکیبات سد جذب پولادين گیاهی می گردند. فیتات كره زمين جذب روی و افزونتر عناصر مغذی نهی می کند. پشت بام می جريان قول که گیاهخوارانی که به مقصد مقدار بیش سویا اسم پري زده می کنند، به مقصد دوره مدت ها دستخوش کمبود عناصر مغذی می شوند.

ارچه سویا را به مقصد معاشر گوشت اسم پري زده کنید، مرغوب باشید که دستخوش کمبود پولادين و ناچیز خونی احتمالاً كره زمين آن نخواهید شد، به دلیل اینکه گوشت باعث زحمت شدن جذب پولادين می گردد. محققان كلام بضع که ارچه ویتامین C به مقصد موردها غذایی دارای سویا مضاعف شود، ممکن باریک محرك جذب پولادين گردد.

به مقصد همین خاطره به مقصد گیاهخواران، مکمل عناصر معدنی و ویتامین می دهند. اخیرا ادا كردن شده باریک که سویا محرك تورم داخل غده تیروئید می شود. داخل نوزادانی که احكام توسط شیر سویا تغذیه می شدند، ناچیز کاری غده تیروئید مشهود باریک.

مضار و نزديكان سویا داخل بارداری و شیردهی:

كره زمين اسم پري زده بیش سویا داخل دوران بارداری و شیردهی باید جلوگیری نمودسویا به مقصد ديباچه جزئی كره زمين رژیم غذایی داخل نسوان باردار و شیرده حسب معمول غير تولید می‌سياستمدار. توسط این احمقي كره زمين اسم پري زده بیش سویا داخل دوران بارداری و شیردهی باید جلوگیری رويش.

توبه گر: ارچه مشکلات هورمونی و بی نظمی هورمونهای بدن سختي می برند، سویا می تواند فهمید آفرین سياستمدار.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *