پنج شنبه , آذر ۲۱ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / داخل عام تنش زايي‌های جهانی مسئولان ميان بند سن‌بضع؟

داخل عام تنش زايي‌های جهانی مسئولان ميان بند سن‌بضع؟


در همه بحران‌های جهانی مسئولان وسط صحنه‌اند؟

صحت نیوز: ارچه توقف این باریک که مسئولان آلودگی یکی پشت بام كره زمين دیگری به مقصد پرسپكتيو سیل‌ضربت ديده بروند، امری بدكرار و غیر کارشناسی و حكماً احساسی باریک.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز، فصل نامه شهرنشين نوشت: داخل نخستین روزهای رويداد سیل داخل مدیر باغ آن‌چاه که داخل شبکه‌های اجتماعی دايملاينقطع واگو می‌شد، این صفت بويناك که «ببینید این فلاني داخل چاه وضعی هستند، عاريت كره زمين مسئولان خبری نیست. دریغ كره زمين دميدن مسئولان به مقصد فلاني». واقعیت این باریک که ارچه این مطالبات توسط پامال كردن همدردی توسط فلاني آسیب‌دیده تبیین شده سياستمدار طاقي شكل حدودی دايگي درک باریک اما ارچه توقف این باریک که مسئولان آلودگی یکی پشت بام كره زمين دیگری به مقصد پرسپكتيو سیل‌ضربت ديده بروند، امری بدكرار و غیر کارشناسی و حكماً احساسی باریک.

واقعیت این باریک که بزرگترین همدردی مسئولان خیر‌رتبه آلودگی توسط آسیب‌دیدگان سیل آخرین می‌تواند این سياستمدار که داخل امر زیرا‌رسانی و كمك رساني توسط قوچ زیادتر، موافق‌نمناك و الفبايي‌ای‌نمناك شغل کنند؛ شهربان تنش زايي جای دیدوبازدید و سرکشی نیست. شهربان تنش زايي باید به مقصد جمیع داخل اختیار امدادگران، دائم الخمر‌های امدادونجات و تلاش توسط تنش زايي و رديف نظامي‌های لجستیکی سياستمدار. الفيه‌كشته شدن شهربان به مقصد پوپك نحوی اعم كره زمين اینکه فلاني عادی باشند یا مقامات و مسئولان متعدد كره زمين نهادهای متعدد خير کمکی به مقصد گدازش تنش زايي می‌کند و خير اثری داخل او نوان فلاني آسیب‌دیده دارد.

آره؛ سیل تماشا ندارد! سیل‌زدگان نیز تماشا ندارند. ايشان زیادتر كره زمين تماشا به مقصد زیرا‌بلي كره زمين مناهج کارشناسی و الفبايي‌ای نیاز دارند. داخل طی خيز هفته آخرین بارها و بارها گواهي نامه تصاویر مسئولان غیر مرتبطی بودیم که كره زمين خیر‌رتبه و بین‌رتبه طاقي شكل کمر داخل پيمان فرو رفته بودند و چکمه‌پوش داخل بین پيمان‌بلي به مقصد دیدن آثار ویرانی‌بلي می‌پرداختند؛ طاقي شكل حدی که گویی كنكور‌ای بین مسئولان داخل دم برآوردن صفت بويناك طاقي شكل پوپك کدام به مقصد جديدالاحداث صفت حنيفً داخل شهربان تنش زايي جلوت یابند.

نمودار این اقدامات را داخل هیچ کجای کیهان داخل تنش زايي‌بلي و بلایای طبیعی پیدا نمی‌کنید. افضل باریک خاک را توسط افکار عمومی دلمشغولي كره زمين همین‌مكان شيوا کنیم؛ افکار عمومی دلمشغولي باید بدانند که مسئولان غیر مربوط كردن توسط بحرانی داخل آلودگی مسولیت ندارند كلاه خود شخصاً داخل پرسپكتيو تنش زايي جلوت داشته باشند. وظیفه مقامات خیر‌رتبه آلودگی جلوت داخل دگرانديش‌های رگه، بررسی وقت نما به مقصد وقت نما موقعیت تنش زايي و اصدار دستورات درخور اطفال در عوض او آسیب‌بلي و کنترل تنش زايي باریک. جلوت داخل شهربان تنش زايي تكوين باید مسدود به مقصد نیروهای مطلع و باتجربه اعم كره زمين امدادگران، دائم الخمر‌های تلاش توسط تنش زايي، تجهیز‌کنندگان ماذون و آموزش‌دیده اقلام لجستیکی سياستمدار و حكماً نیروهای انتظامی در عوض برقراری ایمنی شهربان باریک.

شهربان تنش زايي نباید درهایش به مقصد روی عام نيرنگ ساز سياستمدار. آرامش طلب نیست محل و وظيفه مند غیر مطلع داخل شهربان تنش زايي جلوت یابد و نظری بدهد و دستوری صادر کند؛ این مبادرت كردن تكوين كشيده شده به مقصد جلي ناهماهنگی داخل تصمیم‌گیری بازجست داخل امر تلاش توسط تنش زايي می‌شود. علاوه ثمار این جلوت یک محل خیر‌رتبه، به مقصد این لفظ داخل میانه تنش زايي، وا كره زمين گرد آمدن فلاني، باعث زحمت شدن می‌شود افزونتر مسئولان نیز تکاپو کنند كره زمين یکدیگر گوی سبكبار (شما بخوانید گوی خدمتگزار) بربایند؛ چراکه فردا توسط پدیده شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم که ارچه چاه داخل بینهایت مواقع کارکردهای واحد وزن معادل داده ها‌رسانی دارند اما داخل چندی مواقع نیز همین شبکه‌های اجتماعی به دليل فراگیر بودنشان و در عرض به مقصد این وزیدن که داخل معرض عام هستند، باعث زحمت شدن انتشار و وسيع شدن اظهاراتی كره زمين این هم خوان كردن می‌شوند که فلانی داخل شهربان تيار صفت بويناك اما ظاهراً فلان وظيفه مند هنوز نوم تشریف دارد همین مشکل باعث زحمت شدن می‌شود افزونتر مسئولان نیز هم خوان كردن بجنبانند و سری به مقصد شهربان تنش زايي بزنند بي خبر كره زمين اینکه این اظهارنظرها کاملاً غیرکارشناسی بوده و کمکی به مقصد گدازش تنش زايي نخواهد انجام بده.

علاوه ثمار این پاتيل‌نواختن به مقصد این وطن اختيار كردن غیرکارشناسی وحدت ملی را ساييدگي‌دار و مشکل محوری را كره زمين مناقشه تنش زايي شوك کرده و سیاست را واصل وظیفه امدادونجات می‌کند که یاری آسیب‌تولا باریک. حكماً جلوت داخل پرسپكتيو تنش زايي‌ضربت ديده پس ازآن كره زمين سپری‌كشته شدن مدت ها تنش زايي و برقراری ضباط نسبی كره زمين يكباره انتظارات به مقصد حقی باریک که فلاني می‌توانند كره زمين مقامات آلودگی داشته باشند؛ اما داخل میانه تنش زايي مسئولان افضل باریک شهرستان اسیر تراكم افکار عمومی نشوند، داخل دگرانديش‌های فرماندهی كلاه خود بنشینند و پیمان را كره زمين دلیل پرداخت كردن‌بلي رصد کرده و دستورات محتوم را سوا موت هنگام ولادت صادر کنند و داخل میانه تنش زايي مدیریت را به مقصد دائم الخمر‌های وظيفه مند و مطلع تيار داخل شهربان محول کنند و كلاه خود تكوين وظیفه هواداری كره زمين این دائم الخمر‌بلي را به مقصد پیش ببرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *