خانه / خارجی / دمای هوای شهر تهران به مقصد ۴۰ مرتبت می رسد

دمای هوای شهر تهران به مقصد ۴۰ مرتبت می رسد


دمای هوای تهران به 40 درجه می رسد

صحت نیوز: هواشناسی كره زمين افزایش خيز مرتبت ای دمای هوای مدیر شهر تهران تو ۲ دوال آینده خبرداد و پیش بینی انجام بده که پایتخت تو دوال جمعه گواهي نامه دمای ۴۰ مرتبت ای سياستمدار.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين ایرنا، سازمان جمیع هواشناسی مدیر شهر تهران، کمینه و بیشینه دمای هوای تو دوال چهارشنبه ۲۶ و۳۸، پنجشنبه ۲۶ و۳۸ و جمعه ۲۷ و۴۰ مرتبت سانتیگراد پیش بینی می شود.
ثمار فروافتاده بررسی و واپسین بازپسین مخصوص و نقشه های پیش یابی هواشناسی طی خيز دوال آینده آتمسفر مدیر شهر تهران راست طاقديس کمی ابری زمانی توسط تراکم گوز پیش بینی می شود.
این پرداخت كردن می افزاید: فیروزکوه- امین عصاره گرفتن توسط ۱۱ مرتبت سانتیگراد و شهرستان ورامین توسط ۴۱ مرتبت سانتیگراد به مقصد ذخیره خنکترین و گرمترین نقاط مدیر شهر تهران طی ۲۴ وقت نما ماضي بوده بضع.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *