پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / ناآشكار كشتگر پس نشيني پس ازآن كره زمين موت ابوي فاش شد

ناآشكار كشتگر پس نشيني پس ازآن كره زمين موت ابوي فاش شد


راز قتل پسر بعد از فوت پدر فاش شد

صحت نیوز:سرور انتظامی دیار زرندیه كره زمين برملاشدن ناآشكار كشتگر پس نشيني پس ازآن كره زمين موت ابوي داخل این دیار نبا انصاف.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين پارس ، محمدرضا روشندل تقریر انجام بده: توسط موت ابوي خن‌ای داخل زرندیه و داخل مقام ها تحقیقات کارآگاهان پلیس، ناآشكار فقدانی چهارساله پس نشيني این خن درز كردن و معين شد، کاهیده با پدرش به مقصد كشتگر رسیده باریک.

به مقصد پرداخت كردن به مقصد حمل كره زمين جایگاه خبری پلیس، اوی تاکید انجام بده: داخل اسم باشليق ۱۳۹۲ نبا گم‌كشته شدن پس نشيني ۲۷ ساله‌ای به مقصد پلیس آگاهی دیار مخابره شد و توسط مندرج مشخصه ها مفقودی این مهجور داخل سامانه پلیس، سابقه‌ای داخل این اسم مورد تشکیل شد که پس ازآن كره زمين گذشت چندین اسم باشليق هیچ اطلاعی كره زمين روزي کاهیده به مقصد هم خوان كردن نیامد.

سرور انتظامی دیار زرندیه افزود: داخل مقام ها رسیدگی به مقصد این سابقه و پس ازآن كره زمين مدتی كره زمين موت ابوي خن، اطلاعاتی كره زمين كشتگر مهجور مفقودی به مقصد هم خوان كردن آمد و علي الفور تحقیقات تخصصی کارآگاهان داخل این اسم مورد توسط تحقیقات كره زمين اعضای خن ابتر شدن شد.

روشندل قول: داخل مقام ها بازجویی اعضای خن معين شد که پس نشيني بالنتيجه خن به واسطه اعتیاد، توسط پدرش درگیری داشته باریک و آنك با ابوي خن به مقصد كشتگر رسیده و داخل حیاط زواري تدفين می‌شود.

اوی تبیین انجام بده: پس ازآن كره زمين گذشت تا چه وقت اسم باشليق و پس ازآن كره زمين موت ابوي توسط بازگشت كننده به مقصد حرکات و روال مشکوک کاهیده و گریه و زاری که داخل مجاور‌ای كره زمين حیاط زواري داشته، افزونتر اعضای خن به مقصد روال کاهیده مشکوک می‌شوند و پس ازآن كره زمين فوتش، مبادرت كردن به مقصد کندن حیاط زواري می‌کنند که توسط آثار جسم برادرشان مقابل شدن می‌شوند.

به مقصد كلام اوی توسط هماهنگی محل قضائی جسم كشته شده تعدادی تحقیقات زیادتر به مقصد پزشکی قانونی فرستادن شد و مقام ها رسیدگی به مقصد سابقه همچنان آدم كردن دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *