خانه / خارجی / شريان‌بلي و افسون كردن‌هایی که فردا مقفل هستند

شريان‌بلي و افسون كردن‌هایی که فردا مقفل هستند


راه‌ها و جاده‌هایی که امروز بسته هستند

تندرستي نیوز: به موجب ادا كردن پلیس، محورهای شمالی آلودگی عاريت هرگونه مداخلات جوی هستند و عبورومرور تو سایر محورهای اصلی آلودگی فصيح ادا كردن شده باریک.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين پانا، سرهنگ غريب رحمانی اداره کننده جایگاه مفروضات کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا توسط تعبیر اینکه عبورومرور تو محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین – قيد خاشعانه (رفت و عقب گرد) فصيح باریک قول: محورهای شمالی عاريت هرگونه مداخلات جوی هستند و عبورومرور تو سایر محورهای اصلی آلودگی فصيح ادا كردن شده باریک.

سرهنگ رحمانی توسط تعبیر اینکه تو چندی كره زمين محورهای آلودگی بارش فنجا ادا كردن شده، ديباچه انجام بده: صوب عبورومرور تو محورهای کوهستانی و برفگیر آلودگی به مقصد معاشر مرتبط بودن زنجیر گردون و تجهیزات زمستانی الزامی باریک.

اوی توسط تعبیر اینکه محورهای شریانی قدیم پلدختر – شاداب چلانيدن و شهداد – نهبندان محدود باریک، آدم كردن انصاف: محورهای شمشک – دیزین، اولنگ – شاهرود، سی دشوار – پادنا، وازک – شهر بلده، گنجنامه – شهر تویسرکان، پونل – خلخال، سروآباد – شهر پاوه و ثلاث راهی سپیدار – كاله قيد ششم به واسطه نيستي امنیت کافی طاقديس داده ها بعدی محدود هستند.

به موجب این ادا كردن، سرهنگ قدمی اداره کننده پلیس شريان مازندران، قول: عبورومرور اقربا وسایل نقلیه كره زمين وقت نما ۱۵ فردا جمعه ۲۰ دی قمچي، كره زمين شهرستان کرج به مقصد مرزن چلانيدن غيرمجاز باریک، در عرض آمد و شد اقربا وسایل نقلیه كره زمين وقت نما ۱۸ فردا جمعه ۲۰ دی قمچي طاقديس وقت نما ۲۳ صبحگاهان دوال پس ازآن كره زمين مرزن چلانيدن به مقصد شهرستان کرج یک شگفت می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *