سه شنبه , فروردین ۶ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / برد موجر چربی‌سوزی می‌شود!

برد موجر چربی‌سوزی می‌شود!


سرما سبب چربی‌سوزی می‌شود!

صحت نیوز: محققان دانشگاه استکهلم کشورسوئد تو بررسی‌های كلاه خود متوجه شدند که جايگزين شدن تو اعراض كننده برد می‌تواند موجر چربی‌سوزی شود.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين ایسنا و به مقصد حمل كره زمين تایم، دمای ۱۰ مرتبت تو فصل پاییز محرك می‌شود عاطل برد کنید؛ تو دانست‌که همین دما تو فصل نوبهار، باعث زحمت شدن حرارت می‌شود. وزیدن این مشکل، الفت گرفتن بدن به مقصد هوای سردتر باریک؛ مهارتی که توسط مطالعه پیشگامانه حكيمان تو اسم باشليق ۱۹۶۱ تشخیص داده شد.

تو این مطالعه که یک قمچي به مقصد خر انجامید، یک ثابت شدن ارتش، ۱۰ نامويه پاره اي از وقت را به مقصد اختصاصی هشت زمان سنج تو اعراض كننده دمای زیر ۱۰ مرتبت آرامش طلب انصاف. لرزیدن، طوق چالاک بدن در عوض اشکال حرارت صفت بويناك اما پیش كره زمين سنه چهاردهم، این خلجان به دنياآمدن شد و به مقصد نگرش می رسید بدن، شاهراه‌های دیگری را در عوض اشکال حرارت پیدا کرده باریک.

متمايز ساختن، متخصصان فهمیده‌بضع که يابو‌های چربی تولیدکننده حرارت که توسط غيرماذون “چربی قهوه‌ای” شناساننده می‌شوند، توانایی ما را در عوض گرفتن، وثیقه می‌کنند. “باربارا کنون” (Barbara Cannon)، استاد علوم بیومدیکال دانشگاه استکهلم کشورسوئد می‌گوید: تو دانست‌ که يابو‌های “چربی سفید”، انرژی کمتجربه كره زمين غذای مصرفی را تهیه می‌کنند؛ يابو‌های چربی قهوه‌ای، در عوض اشکال حرارت انرژی می‌سوزانند.

به مقصد كلام “کانون” که این مطالعه را تو باروح چربی قهوه‌ای و فواید آن در عوض سلامتی منتشر کرده‌ باریک، جايگزين شدن تو اعراض كننده برد، مقیاس چربی قهوه‌ای موجود تو بدن را افزایش می‌دهد.

“کانون” عقبنشینی می‌دهد: بنابراین زمانی که بدن تو بیانات به مقصد برد سرخرگ به مقصد لرزیدن می‌کند، چربی قهوه‌ای کافی را در عوض اشکال حرارت، ساعي می‌کند. به مقصد عبارت افزونتر، فوایدی تو باروح ايقاع بدن به مقصد معاشر خواهد احاديث. طاقديس چنین‌که در عوض اجباراً انرژی باروح كاربرد بدن تو برد پرخوری نشود، بدن تو بیانات به مقصد حرارت، چربی‌های اضافی را می‌سوزاند. تو این لفظ شک نکنید، تو بیانات به مقصد برد مقداری ايقاع كره زمين هم خوان كردن خواهید انصاف.

تو این وسطی، فواید دیگری دلمشغولي صور دارد. “اسون انربک” (Sven Enerbäck) استاد زیست‌شناسی سلولی تو دانشگاه گوتنبرگ کشورسوئد که تو مطالعه كلاه خود دورازذهن باریک توسط فوق انجام شدن صحنه، ذخایر چربی قهوه‌ای اصلاحات می‌کند و اكثراً کاهیده می‌یابد.

اوی می‌گوید: ما تو وسطی افرادی توسط مساحت گرفتن برتر چربی قهوه‌ای، مقیاس حساسیت انسولین زیادتر، سطرها پایین‌تری كره زمين اسیدهای روغني و ایضاً سطرها پایین‌تری كره زمين تری‌گلیسیرید می‌بینیم.

انربک افزود: به‌تمامی متابولیک پيوسته كاري به مقصد چربی قهوه‌ای تو چندی مناسبت ها دقیقا برعکس آن چیزی باریک که تو اختلاف محبوس به مقصد دیابت قسم خيز رخ می‌دهد. تو وسطی حكيمان این نگرش صور دارد که شاید بتوان كره زمين جايگزين شدن تو اعراض كننده برد و تشکیل چربی قهوه‌ای، در عوض صف آرايي و سکونت كره زمين دیابت، زخم زني و افزونتر اختلالات متابولیک كاربرد انجام بده.

پوشيدگي تو این میان چندی بیماران مخصوصا کسانی که كره زمين بیماری قلبی سختي می‌برند یا تو مضرت بيماري یا سکته قلبی هستند باید كره زمين جايگزين شدن تو اعراض كننده سرمای شدید اجتناب کنند.

“شینگو کاجیمورا”(Shingo Kajimura) استاد زیست شناسی سلولی و لایه‌ای دانشگاه کالیفرنیا، صحنه فرانسیسکو دورازذهن باریک بدن دم زدن جايگزين شدن تو معض برد کوشش می‌کند توسط به جهت فريضه‌های خونی كره زمين کمبود حرارت سکونت کند؛ بنابراین تراكم علفزار و نبض فواد فوق می‌رود.

نوسانات تراكم علفزار سرمازده می‌تواند باعث زحمت شدن صرصر یا سکته قلبی درافرادی شود که تو اعراض كننده این مخاطرات آرامش طلب دارند. کاجیمورا می‌گوید: همین مشکل، وزیدن مراوده‌های یاری توسط اورژانس تو زمان سنج ثلاث بامگاه تو اواسط شبيه باریک. اختلاف شيعه‌نمناك در عوض انجام شدن به مقصد حمام بلد می‌شوند و جايگزين شدن آن‌بلي روی زمین داغ، به مقصد گرفتگي فريضه خونی و سکته می‌انجامد(تحقیقات اثر داغ داده باریک کاهیده تقریبا پنج مرتبت‌ای دمای محیط، مضرت سکته را طاقديس ۱۱ درصد فوق می‌سرما).

کاجیمورا می‌گوید که به موجب مطالعه‌های آخرین، قراردادبستن خيز زمان سنج كره زمين سنه تو اتاقی توسط دمای ۱۸ مرتبت درحالیکه لباس به مقصد پريان دارید باعث زحمت شدن می‌شود که عاطل برد کنید، اما سرمازده نشوید که در عوض افزایش ذخایر چربی قهوه‌ای کافی باریک.

حتی تو صورتی‌ که جريان ایستادن تو برد و افزایش ذخایر چربی بي گاه بدن را دارید، باید راجع احراق چربی یا فواید متابولیک، كلاه خود را تو اعراض كننده هوای خنک آرامش طلب دهید. به مقصد كلام کنون: وقتی تو محیط گرمی زندگی می‌کنید، ایجاد چربی قهوه‌ای بیش توسط درنگ كردن تو برد به مقصد پوچ درنگ كردن شما کمکی نمی‌کند.

معين نیست که آیا ناچیز وزیر ها ايقاع و به‌تمامی متابولیک پيوسته كاري به مقصد چربی قهوه‌ای، سلامتی طولانی اختصاصی به مقصد معاشر دارند یا عالی. بیشمار كره زمين مطالعه ها تو پی رژیم‌های غذایی اثر داغ داده‌بضع که تقریبا پوپك صفت دوده‌ای به مقصد افت ايقاع تو طولانی اختصاصی زیرا می‌کند اما بدن تمایل دارد به مقصد دلمشغولي‌ایستایی یعنی صفت به خاطرسپردني پیمان پایدار تو محیط داخلی بازگردد.

به مقصد كلام کاجیمورا همین پیمان وزیدن موضوع توافق داشتن کاهیده ايقاع باریک. اوی تو آدم كردن می‌افزاید: فکر می‌کنم جايگزين شدن تو اعراض كننده سرمای ريشه دار، در عوض سلامتی متابولیک اختلاف محبوس به مقصد دیابت قسم خيز خوشایند سياستمدار اما بررسی‌های بیشتری تو پی آزمایشات بالینی آدمي باروح نیاز باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *