خانه / خارجی / صفت حرام زاده+تاریخ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮﺍﺭﻳﺨﺘﻪ ﻃﺎﺭﻡ داخل کثافت

صفت حرام زاده+تاریخ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮﺍﺭﻳﺨﺘﻪ ﻃﺎﺭﻡ داخل کثافت


سند+تاریخ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮﺍﺭﻳﺨﺘﻪ ﻃﺎﺭﻡ در کشور

صحت نیوز:داخل بخشی كره زمين دستور كار مكالمه امشب که توسط جلوت بيگم مهندس کهک و آقای دکتر عمرانی داخل دستور كار تیتر یک داخل شبکه نبا برگزار شد اشارت به مقصد ارزیابی محصولات تراریخته شد که ثمار نهفتني اسم باشليق اعمال این ارزیابی بلي میان خيز مكالمه کننده افراد نگرش بوجود آمد.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز بيگم کهک که به مقصد ديباچه نماینده دائم الخمر محیط زیست داخل این مكالمه جلوت داشتند به مقصد جای اینکه بعدها زیست محیطی این محصولات را بررسی کند داخل قد كشيدن یک اسناد بی شايعه سازي كردن ازچه كره زمين این محصولات پيدا شد و زیادتر كره زمين منفعل تين امنیت زیستی و اشکال کنندگان تراریخته بلي بسیار کردند داخل صورتیکه حتی تاریخ اعمال ارزیابی خطرها توسط این اهمیت را نیز به مقصد درستی راجع نداشت و نکته ای که باعث زحمت شدن نگرانی مخالفین این محصولات نگهداری دلمشغولي اینجاست که ممکن باریک باقی هم تراز و هم سان باروح تصریح موافقین این محصولات مثل همین تاریخ بي تاب وتوان ابل سياستمدار.

آقای عمرانی دورازذهن به مقصد کشت برنج تراریخته داخل اسم باشليق ۸۳ و اعمال ارزیابی های محتوم آن داخل اسم باشليق ۸۴ صفت بويناك و این كديه دريوزه را مطرح انجام بده که ميوه نارس ممکن باریک اول دل بركندن سازی اعمال نفس كشيدن سياستمدار و عاريت ارزیابی اعمال شود. این داخل حالیست که بيگم کهک تصریح احاديث که این ارزیابی بلي داخل اسم باشليق ۸۲ اعمال پذیرفته باریک.

باوجودیکه موافقان اشکال محصولات تراژنه مدام افرادیکه پرخيده اشکال و واردات این محصولات هستند را توسط ادبیاتی توهین امیز گزافه گويي ،(کلمه ای که به مقصد کرات داخل این مكالمه دلمشغولي شنیده شد)فناوری ستیز،بيرق ستیز مینامند پخش فایل این ارزیابی توسط تاریخ اسم باشليق ۱۳۸۴ میتواند به مقصد تنویر افکار عمومی به دلیل اینکه کند.

صحت نیوز در عوض تافتن ذهن ها عمومی و مخاطبان شریف فایل متنی اين ارزيابي خطرها جاجيم محيطي برنج طارمي تراريخته که داخل سال١٣٨٤ اعمال پذیرفته باریک را منتشر میکند.

گفتنیست اين پرداخت كردن داخل پروفايل فادزهر داخل BCH به مقصد ديباچه Possibility Evaluation به مقصد فلج عجم موجود باریک.

اسم ستيزه گر این پرداخت كردن به مقصد لفظ فایل زمینه دی اف كره زمين اینجا دايگي دریافت باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *