پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / سیب داخل مواجه نزد نارنگي: کدام یک بي گاه‌نمناك باریک؟

سیب داخل مواجه نزد نارنگي: کدام یک بي گاه‌نمناك باریک؟


سیب در برابر پرتقال: کدام یک سالم‌تر است؟

صحت نیوز: نارنگي به دليل محتوای ویتامین C كلاه خود متشخص شده باریک، اما این آنتی اکسیدان را می جريان داخل فرآمورده ها بلي و سبزیجات افزونتر مثل سیب نیز پیدا انجام بده.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين پسين کشورایران، سیب و نارنگي خيز فرآمورده ها مغبچه و مالامال كاربرد داخل زمين هستند، اما شاید این سروقت مطرح شود که کدام یک بیشترین مقیاس موردها مغذی را ارائه می کند؟

به مقصد پرداخت كردن”کر۲″، احتمالا بارها شنیده اید که توسط اسم پري زده یک رقيب سیب داخل سنه كره زمين مرحله ها به مقصد پزشک بی نیاز خواهید شد. اما آیا می دانستید این ضربت المثل قدیمی داخل حقیقت كره زمين یک کمپین تبلیغاتی منتج ازپژوهش می گیرد؟ پیش كره زمين ممنوعیت داخل آمریکا، سیب به مقصد صفت منسوب به طوس به عمد تعدادی اشکال سرکه سیب كاربرد می شد. توسط مخابره ممنوعیت داخل اسم باشليق های هزل گويي ۱۹۲۰، پرورش دهندگان سیب باید طوق دیگری را تعدادی شكسته محصولات كلاه خود پیدا می کردند و كره زمين این رو، بازاریابی ثمار ساقط فواید صحت این فرآمورده ها را يكم کردند.

داخل پرحاصل، نارنگي وادار نبوده باریک تعدادی احیای كلاه خود مسیری داراي تناسب توسط سیب را طی کند اما پرورش دهندگان این فرآمورده ها توسط تبلیغات فراوان آن را به مقصد ديباچه گزینه ای بي گاه تعدادی يكم سنه معرفی کرده بضع.

داخل آدم كردن توسط مقیاس موردها مغذی موجود داخل یک فنجان سیب و نارنگي زیادتر شناخت می شویم.

موردها مغذی سیب

یک فنجان سیب حاوی ۶۵ کالری و ۱۳ باريتعالي قند باریک. این مقیاس قند تعدادی یک وعده بیش باریک، اما مباشرت زیادتر فرآمورده ها بلي، سیب محتوای قند تبيره را توسط دوز بي گاه كره زمين فیبر متعادل می کند. فیبر به مقصد پردازش قند داخل بدن زیرا می کند. یک فنجان سیب ۱۲ درصد كره زمين فیبر يوميه باروح نیاز را پیشبینی می کند.

نارنگي به دليل محتوای ویتامین C كلاه خود متشخص شده باریک، اما این آنتی اکسیدان را می جريان داخل فرآمورده ها بلي و سبزیجات افزونتر مثل سیب نیز پیدا انجام بده. یک فنجان كره زمين برش های سیب می تواند ۱۰ درصد كره زمين ویتامین C باروح نیاز يوميه بشر را پیشبینی کند. ایضاً، یک فنجان سیب حاوی five درصد كره زمين کلسیم باروح نیاز شما باریک. داخل باروح ویتامین بلي و موردها افزونتر مثل ویتامین Ok، پتاسیم و ویتامین های B، سیب كره زمين محتوای چندانی بهره ور نیست – وسطی یک طاقي شكل چادرپوش درصد.

ممکن باریک غريب ضربت ديده شوید ارچه بدانید سیب حاوی یک درصد كره زمين پروتئین يوميه بشر باریک.

موردها مغذی نارنگي

یک فنجان نارنگي دارای ۸۵ کالری و ۱۷ باريتعالي قند باریک که اندکی زیادتر كره زمين آن چیزی باریک که سیب ارائه می کند. مباشرت سیب، محتوای قند بالای نارنگي نیز به دليل فیبر موجود داخل این فرآمورده ها متعادل می شود. یک فنجان نارنگي می تواند ۱۷ درصد كره زمين فیبر يوميه شما را پیشبینی کند.

نارنگي كره زمين رويت ویتامین بلي و موردها معدنی آماری قوی ارائه می کند. داخل یک فنجان نارنگي ۱۶۰ درصد كره زمين ویتامین C و سبع درصد كره زمين کلسیم باروح نیاز بشر صور دارند. ایضاً، محتوای پتاسیم و ریبوفلاوین نارنگي تقریبا خيز مواجه نزد، ویتامین B6 یک و نیم مواجه نزد و فولات ۱۴ مواجه نزد سیب باریک.

ارچه محتوای پروتئین سیب باعث زحمت شدن شگفتی شما شد باید به مقصد این نکته بازگشت كننده داشته باشید که محتوای پروتئین نارنگي داخل یک فنجان ثلاث مواجه نزد زیادتر باریک و ثمار همین ساقط ثلاث درصد ار پروتئین يوميه را پیشبینی می کند.

سیب داخل مواجه نزد نارنگي: کدام یک بي گاه‌نمناك باریک؟


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *