خانه / خارجی / غذاهای سالمی که نباید داخل اسم پري زده ايشان زیاده روی کنید

غذاهای سالمی که نباید داخل اسم پري زده ايشان زیاده روی کنید


غذاهای سالمی که نباید در مصرف آنها زیاده روی کنید

تندرستي نیوز:باآنكه بي گاه وجود داشتن ارتقا كره زمين موردها غذایی، به اثبات رساندن باریک اما این نکته را فراموش نکنید که زیادتر همیشه افضل نیست. داخل اسم پري زده این گزینه های بي گاه نباید به مقصد هیچ وجه زیاده روی کنید.

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين آوای تندرستي ، شما باید متوقع مقیاس اسم پري زده ۱۰ ماچ غذایی باشید:

آووکادو: این فرآمورده ها سرسري برخورد كردن كره زمين چربیهای سيري ناپذير نشده بي گاه باریک و اسم پري زده آن كشيده شده به مقصد به شدني تندرستي پوسه پوسه، مخلب بلي و مو می شود. اسم پري زده آووکادو در عرض كشيده شده به مقصد کاهیده کلسترول بد می شود. توسط این احمقي اسم پري زده بیش چربی، حتی قسم بي گاه آن، دورباد ایده نیکی نیست.

شکلات تیره: یک علاج بخش شیرین باریک. شکلات تیره مملو كره زمين آنتی اکسیدان بلي تعدادی به شدني عملکرد فواد باریک و به مقصد کاهیده كار بزرگ بیماری های قلبی داخل درازگوش مدت ها زیرا می کند. توسط این احمقي تمركزفكر کنید که این قسم شکلات نیز سرسري برخورد كردن كره زمين کالری باریک و زیاده روی داخل اسم پري زده آن می تواند اثرات مقعد داشته سياستمدار.

آجیل: آجیل منشور بالا العاده ای كره زمين چربی های بي گاه باریک و می تواند تعدادی تندرستي فواد مفید سياستمدار. توسط این احمقي آجیل ۸۰ درصد چربی دارد و سرسري برخورد كردن كره زمين کالری باریک. نژاده وزیر ها مقادیر زیادی آجیل، به مقصد جای چربی های زيانمند شدن، به مقصد رژیم غذایی کاری غلط باریک.

کنسرو پريان: این قسم کنسرو نیز سرسري برخورد كردن كره زمين پروتئین و اسیدهای افزودن امگا three تعدادی صفت به خاطرسپردني تندرستي فواد باریک اما اسم پري زده زیاد كره زمين مرتبه آن می تواند مقادیر جیوه داخل بدن را افزایش داده و به مقصد خصوصی تعدادی تندرستي نسوان باردار زيانمند شدن سياستمدار.

کره گردوخاك زمینی: باآنكه این جیره منشور بي گاه چربی بلي بوده و به مقصد عاطل سیری زیرا می کند اما کالری بالایی دارد و چندی كره زمين قومان آن حاوی قند باریک.

سویا: جایگزین سالمی تعدادی گوشت شيله پيله باریک و پروتئین زیادی دارد. اسم پري زده سویا به مقصد گیاه خواران توصیه می شود توسط این احمقي شواهدی صور دارد که داغ جا می دهد سویا می تواند به مقصد ديباچه استروژن داخل بدن شغل کند و اسم پري زده زیاد كره زمين مرتبه آن كشيده شده به مقصد اختلالات هورمونی داخل بدن شود.

پنیر: منشور نیکی كره زمين کلسیم، پروتئین و ویتامین بلي باریک و اسم پري زده آن زاير احرام بسته به شدني تندرستي عظم بلي می شود. توسط این احمقي اسم پري زده زیاد كره زمين مرتبه پنیر كره زمين آنقدر که سدیم و کالری بالایی دارد، توصیه نمی شود.

لوبیا سفید و گوشت شيله پيله: پوپك خيز منشور سرسري برخورد كردن كره زمين پولادين شمرده شمرده می شوند و وعاء اساسی داخل تبرئه اکسیژن به مقصد ماهیچه بلي دارند. به مقصد یاد داشته باشید که دریافت اندک پولادين زاير احرام بسته عاطل طفره و خستگی و دریافت بیش آن زاير احرام بسته بديعه ها به مقصد نارسایی کبد جمعیت. توسط این احمقي، ارچه شما داخل احمقي خوگرفتن مکمل های پولادين هستید، داخل باروح مقیاس كاربرد كره زمين این سرچشمه ها غذایی توسط پزشک تان مشورت کنید.

برنج قهوه ای: مطمئنا كاربرد كره زمين کربوهیدرات های پیچیده ای مثل برنج قهوه ای مساوی باریک توسط صحه موردها غذایی. اما به مقصد یاد داشته باشید که برنج آرسنیک موجود داخل پيمان و تکلیف را جذب می کند و برنج قهوه ای تمایل بیشتری تعدادی جذب زیادتر فلزات سنگین دارد. آرسنیک داخل این بین به مقصد ديباچه یک ماچ صفت سرطان زا تولا، عليل باریک و داخل احمقي تيار هیچ وصيد امنیت داخل مواجه نزد مقدار آن داخل غذا شناساننده نشده باریک. اما کارشناسان به هيچ وجه کارشناسات محیط زیست مخابره می کنند که مقیاس كاربرد كره زمين این قسم برنج باید داخل مرتبه حمایت متعادل سياستمدار و زیادتر، غلات سبوس دار جایگزین آن شود.

چغندر: سبزیجات تیره رنگی مثل چغندر نیروگاه تغذیه ای هستند اما ترکیبات طبیعی به مقصد غيرماذون اگزالات دلمشغولي دارند که داخل حقيقت یک پروبیوتیک تعدادی تغذیه باکتری های بي گاه داخل روده شمرده شمرده می شود. اما ارچه شما منبغي بديعه ها به مقصد سنگ کلیه هستید، اسم پري زده زیاد كره زمين مرتبه غذاهای حاوی اگزالات عام چیز را بدتر می کند. کلیه ترکیباتی مثل اگزالات را به مقصد تکاثف فیلتر می کند و گرد آمدن آن می تواند كشيده شده به مقصد تشکیل سنگ کلیه شود. ارچه شما نیاز به مقصد فك غذاهای سرسري برخورد كردن كره زمين اگزالات دارید، یک مطلع تغذیه می تواند پیشنهادهای جایگزین توسط اگزالات کمتر مثل کلم یا طين کلم را به مقصد شما ارائه دهد.

منشور:readersdigest

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *