سه شنبه , مرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / مشيد درخشان کننده تومورهای سرطانی ساخته شد

مشيد درخشان کننده تومورهای سرطانی ساخته شد


قرص درخشان کننده تومورهای سرطانی ساخته شد

صحت نیوز: محققان دانشگاه میشیگان مرادمند به مقصد ساخت مشيد هایی شده بضع که محرك می شود تومورهای سینه فروسو فروغ لمعان اسم پول پرست شيله پيله، درخشان شوند.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایرنا، مهمترین طوق تشخیص صفت سرطان زا سینه علاوه ثمار خوراک راود، ماموگرافی باریک؛ پوشيدگي این طوق همیشه دقیق نیست و ممکن باریک قادر به مقصد تشخیص تومورهای کوچک دايگي علاج بخش مبادا.

به مقصد پرداخت كردن پیشگاه خبری ساینس دیلی،محققان در عوض گدازش این موضوع یک مشيد جیره اشکال کرده بضع که می تواند یک رنگ فلورسنت را به مقصد نستوه سینه برساند. پشت بام كره زمين آن يابو های سرطانی فروغ لمعان را واتاب می کنند که با اسکن اسم پول پرست شيله پيله به مقصد راحتی دايگي شناسایی باریک.

توسط این طوق می جريان صفت سرطان زا را داخل مساحت گيري مولکولی تشخیص انصاف. محققان معتقدند این طوق خيابان بندي به مقصد ماموگرافی که داخل آن كره زمين پرتوهای اکس كاربرد می شود، غیر تهاجمی و دقیق نمناك باریک.

به مقصد رشد کنترل نشده يابو های جامه زنان هندي داخلی مجرای شیری یا لوبول، صفت سرطان زا سینه كلام می شود. پوپك سینه كره زمين ۱۵ طاقديس ۲۰ بخش به مقصد غيرماذون لوب تشکیل شده که به مقصد لفظ سنان ای داخل پانویس دلمشغولي آرامش طلب دارند. لوب بلي كلكسيون ای كره زمين غدد شیری هستند. پوپك لوب كره زمين بخش های کوچکتری به مقصد غيرماذون لوبول تشکیل شده باریک. سرطانی که كره زمين لوبول ابتر شدن شود، صفت سرطان زا لوبولار نامیده می شود. صفت سرطان زا سینه داخل نسوان شایع نمناك باریک، جرقه چاه احيانا ابتلای رجال نیز به مقصد صفت سرطان زا سینه صور دارد.
صفت سرطان زا سینه تهاجمی ترین قسم صفت سرطان زا نسوان داخل سر برتافتن كره خاكي باریک و ۱۶ درصد آمار صفت سرطان زا های نسوان را به مقصد كلاه خود اختصاص می دهد.
صادرات این پژوهش داخل نشریه Molecular Pharmaceutics منتشر شده باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *