پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / معما تجاوزهای زنجیره‌ای

معما تجاوزهای زنجیره‌ای


مساله تجاوزهای زنجیره‌ای

صحت نیوز:قريب الوقوع بیست سنه فراپيش نبا نگران‌کننده‌ای تو رسانه‌بلي منتشر شد. مردی که توسط جعل ديباچه پستچی به مقصد خانه محقر‌های فلاني مرحله ها می‌انجام بده به مقصد قريب الوقوع ۴۰ جانجاني صفت تجاوزگرانه کرده باریک.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز، فردین علیخواه تو وبلاگ كلاه خود تو خبرآنلاین نوشت: اين سو و آن سو رفتن بدون شك مدت ها كره زمين خبرنگاران پيشامدها خلجان کردم که زوایای بیشتری كره زمين این ماجرای مر را در عوض فلاني واگو کنند. كره زمين جابجایی این نبا نباید به مقصد‌آسانی خیزاب انجام بده. آیا تو هزل گويي‌های آخری کسی را می‌شناسید که به مقصد زیاد كره زمين این مبنا جانجاني صفت تجاوزگرانه کرده سياستمدار؟ بازگشت كننده داشته باشید که حسب معمولً این مبنا، کسانی هستند که یا به مقصد پلیس مرحله ها کرده‌بضع و یا كلاه خودِ تنها تجددطلب به مقصد آن اعتراف کرده باریک. حسب معمولً آمار واقعی زیاد كره زمين این‌هاست.

به مقصد‌راستی فهمید تو کجاست که فردی می‌تواند به مقصد قالب زنجیره‌ای به مقصد ۴۰ جانجاني صفت تجاوزگرانه کند و دستگیر نشود؟ آیا ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ زنی که اوباشيگري به مقصد آن‌بلي صفت تجاوزگرانه شد به مقصد پلیس مرحله ها نکردند؟ به چه دليل مرحله ها نکردند؟ آیا نگران آبروی كلاه خود بودند؟ ترقی جانجاني چاه چنین به مقصد پلیس مرحله ها انجام بده؟ مسافر وسطی ترقی شکایت طاقديس مدت ها دستگیری این تنها تعرض صفت بويناك؟ آیا تو این مسافر، تو اسم مورد این تنها خطرناک داده ها‌رسانی شد طاقديس ساكنانِ افزونتر متوقع خودشان باشند؟
آیا این تنها ناقوس خانه محقر‌بلي را می‌مضروب و پشت بام كره زمين نيرنگ ساز كشته شدن تو واصل حیاط خانه محقر‌بلي می‌شده باریک؟ آیا رئيس ديوان مرسوله كره زمين کاهیده می‌مدعا که واصل حیاط یا پرحاصل تو ويلا برود یا کاهیده كلاه خود زمانی تصمیمی می‌گرفت؟ ارچه خوش خدمتي كردن زمانی تصمیمی می‌گرفت آیا این امر باعث زحمت شدن شک رئيس ديوان‌خانه محقر نمی‌شد؟
به چه طريق باریک که هیچ‌کدام كره زمين این ۴۰ جانجاني توسط ابتر شدن دشواری به مقصد صفت تجاوزگرانه، دادوفریاد نکرده‌بضع؟ آیا دادوفریاد کرده‌بضع و هیچ‌کس به مقصد فریاد آن‌بلي نرسیده باریک؟
توسط این پندار سخت که کاهیده به مقصد‌راحتی واصل ويلا می‌شده باریک؛ آیا پستچی وجود داشتن یک تنها می‌تواند زردتشتي ادخال کاهیده به مقصد نواحی خانه محقر‌مان سياستمدار؟ آیا این نسوان آن‌قدر به مقصد چاپار اعتماد داشته‌بضع که دستخوش شک نشدند یا آنکه تو پرحاصل این تنها دستخوش استیصال شدند؟
شمول سنی زنانی که به مقصد ايشان صفت تجاوزگرانه شده باریک به چه طريق باریک؟
آیا عام این ۴۰ جانجاني تو خانه محقر خلقت بوده‌بضع؟ هیچ‌کدام كره زمين این نسوان کودکی نداشته‌بضع؟ آیا کودکی داشته‌بضع که مثال صفت تجاوزگرانه این نامويه به مقصد مادرشان بوده سياستمدار؟ آیا کودکان دادوفریاد کرده‌بضع؟ آیا این نامويه علیرغم دادوفریاد کودکان به مقصد صفت تجاوزگرانه كلاه خود آدم كردن داده باریک؟روزي مر آن کودکان چاه جمعیت؟!
این يكدلي زیادتر تو خانه محقر‌های آپارتمانی رخ‌داده باریک یا خانه محقر‌های ویلایی؟ تو پرسپكتيو اندک‌برج حمل یا پرسپكتيو غرقه شهرستان؟ تو شهر تهران یا ولایت‌بلي؟
آیا تنها تجددطلب كره زمين فراپيش طعمه‌های كلاه خود را شناسایی می‌انجام بده؟ به چه طريق؟ چاه چنین به مقصد خانه محقر‌بلي مرحله ها می‌انجام بده؟
به چه دليل تاکنون چاپار تو این اسم مورد واکنشی اثر داغ نداده باریک؟ به چه دليل مبارزه نکرده باریک توسط رويداد این رویدادها و تو راستای مسئولیت اجتماعی سازمانی‌اش تو پرحاصل اجباري، کلیپ‌های کوتاهی توسط محوریت صفت تجاوزگرانه ذخیره کند و تو اختیار اجباري آرامش طلب دهد؟
پشت بام‌ازاین ارچه فردی توسط ديباچه پستچی به مقصد خانه محقر فلاني مرحله ها انجام بده و حتی کارت دلمشغولي اثر داغ انصاف فلاني باید چاه‌ماموریت کنند؟ چاپار پشت بام‌ازاین ماجرای مر هیچ توصیه‌ای به مقصد فلاني ندارد؟ آیا رویۀ جدیدی در عوض خودداری كره زمين رويداد این قسم قضاوت تعریف کرده باریک؟ آن رویه چیست؟
بینهایت كره زمين این نسوان پشت بام‌ازاین صفت تجاوزگرانه ازحيث روانی دستخوش مشکلات متعددی خواهند شد. آیا بهزیستی به مقصد مفتخرشدن این نسوان رفته باریک طاقديس به مقصد آنان به دلیل اینکه کند به مقصد زندگی عادی بازگردند؟
پخش رابطه به مقصد این قالب، صرفاً باعث زحمت شدن نگرانی فلاني جمعیت. پامال كردن كره زمين پخش رابطه پيشامدها صرفاً آن نیست که اجباري پرسوزوگداز شود. بلکه پامال كردن خير پرسوزوگداز وزیر ها بلکه آلات لهو وزیر ها اجباري و به دلیل اینکه به مقصد آن صوب مراقبت زیادتر كره زمين خوش خدمتي كردن باریک. به چه دليل تو اسم مورد این تنها تجددطلب که به مقصد نظرم مبنا تجاوزهای کاهیده بی‌پيشينه باریک مبارزه نمی‌شود طاقديس مفروضات بیشتری تو اختیار اجباري آرامش طلب گیرد؟ آیا پامال كردن صرفاً آن باریک که كلام شود کاهیده دستگیر شده باریک یا آنکه می‌خواهیم كره زمين تکرار زمانی جرائمی خودداری کنیم؟ ترك خوردن عبرت این احوال در عوض اجباري چیست؟
این تجاوزها تو اسم باشليق ۹۲ يكدلي افتاده باریک. ارچه طی این تا چه وقت اسم باشليق مبارزه‌هایی در عوض کشف زوایای بیشتری كره زمين مشکل لفظ دم برآوردن باریک حمایت جای صاحبدیوان و تقدیر دارد وسیله مقبول آن باریک که صادرات این اقدامات به مقصد داده ها فلاني رسانده شود. ارچه تلاشی لفظ نگرفته باریک وزیدن طولانی كشته شدن زيت سابقه چاه بوده باریک؟
اهمیت بسته پلاسکو تو جای كلاه خود حمایت خطير باریک. وسیله آیا صفت تجاوزگرانه به مقصد ۴۰ جانجاني مصیبتی کمتر كره زمين فروریختن پلاسکو باریک؟ آیا آن‌قدر اهمیت ندارد که نهادهای وظيفه مند پوپك یک دستور كار كلاه خود را در عوض به دلیل اینکه به مقصد این نسوان تو درازگوش این تا چه وقت اسم باشليق مخابره کنند؟ به ‌دست آوردن شريان و شهرسازی بافيض تلافي قطار مسیر شهر تبریز-مشهد استیضاح شد. آیا صفت تجاوزگرانه به مقصد ۴۰ جانجاني بسته‌ای نیست و نيستي که کسی بافيض آن توبیخ یا استیضاح شود؟ آیا ضروري نيستي نحو خصوصی در عوض ذخیره گزارشی جدا صوب آشکار وزیر ها زوایای دیگری كره زمين بسته صادر شود؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *