پنج شنبه , آذر ۲۱ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / کاخ محبت کاشمر تو اعراض كننده آسیب کمتجربه كره زمين پيمان گرفتگی آرامش طلب دارد

کاخ محبت کاشمر تو اعراض كننده آسیب کمتجربه كره زمين پيمان گرفتگی آرامش طلب دارد


مسکن مهر کاشمر در معرض آسیب ناشی از آب گرفتگی قرار دارد

تندرستي نیوز:اندام کمیسیون صحه گنجفه باز شورای اسلامی، كره زمين کاخ محبت کاشمر به مقصد ديباچه نقالي كردن بسته‌خیز این شهربان یاد انجام بده که تو اعراض كننده آسیب کمتجربه كره زمين پيمان گرفتگی آرامش طلب دارد.

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين خانه محقر ملت،بهروز بنیادی، تو باروح پخش خبری كره زمين صیانت شهردار کاشمر مبنی ثمار اینکه اکنون شاید عدیده كره زمين ساکنان کاخ محبت رويارويي كردن باشند، اما نیروهای به حضور رسيدن‌رسان شهرداری مبارزه می‌کنند كره زمين ادخال سیلاب به مقصد منزل ها مسکونی ثلاث الف اهل خانه نهی شود، قول: خوشبختانه مسئولان مربوط به حوزه مدیریت تنش زايي کاشمر، خلیل‌چلانيدن و شهرستان بردسکن ثمار فتاده پرداخت كردن‌هایی که به مقصد تازگی دائم الخمر هواشناسی به مقصد صفت منسوب به طوس مکرر مخابره کرده باریک، تمهیداتی را پیش‌بینی کرده‌‌بضع که سد كره زمين جلي اضرار جدی و گسترده به مقصد این نواحي شود.

مسئولان تو کاشمر، خلیل‌چلانيدن و شهرستان بردسکن نقاط تنش زايي‌آفرین را شناسایی کرده‌بضع

نماینده فلاني کاشمر، شهرستان بردسکن و خلیل چلانيدن تو گنجفه باز شورای اسلامی، آدم كردن انصاف: به مقصد بعداز بارندگی‌های گردوخاک فروردین قمچي رويداد سیلاب‌هایی را تو مساحي كردن ثلاث دیار‌ کاشمر، خلیل‌چلانيدن و شهرستان بردسکن مثال بودیم، به مقصد همین وزیدن مسئولان مربوطه مبادرت كردن به مقصد شناسایی نقاط تنش زايي‌آفرین این شهربان کردند که تو این راستا تو درازگوش خيز هفته ماضي اقدامات نیکی با ستاد مدیریت تنش زايي این دیار‌بلي ختنه شده و کیفیت به مقصد نیکی مدیریت شد.

اوی توسط تایید سلامت موضوعی که شهردار کاشمر بدان اشارت کرده باریک، تاکید انجام بده: بنده نیز پیش كره زمين این اهمیت توبه گر به مقصد کیفیت کاخ محبت دیار کاشمر را كره زمين این رويت که می‌تواند كره زمين نقاط بسته‎خیز سياستمدار به مقصد دارالحكومه و شهردار کاشمر مخابره کرده بودم که باید مدیریت تنش زايي این فهمید را باروح توبه گر آرامش طلب دهد.

بنیادی به يادماندني انجام بده: تاکنون کارکنان شهرداری و سایر اسباب‌بلي تو این شهربان اقدامات نیکی را تو صوب برترشدن كره زمين ایجاد فهمید تو بنیان جلي پيمان گرفتگی اعمال داده‌بضع طاقي شكل اضرار جدی به مقصد اسم آفريدن‌های مسکونی واصل نشود.

بیشترین اضرار کمتجربه كره زمين پيمان‌ گرفتگی به مقصد شهرستان بردسکن واصل شده باریک

این نماینده فلاني تو گنجفه باز دهم، یادآور شد: حكماً شاید پس ازآن كره زمين کاشمر بیشترین فهمید کمتجربه كره زمين پيمان گرفتگی را تو دیار شهرستان بردسکن داریم، به چه علت که مقیاس بارندگی طی ۲۴ زمان سنج ماضي كبير ثمار ۸۵ میلی چهارده گره بوده باریک و محرك جلي آسیب به مقصد منزل ها مسکونی و تخریب اسم آفريدن‌هایی که دارای نرده‌های ناایمن بوده و تخریب افسون كردن‌های روستایی شده باریک.

اندام کمیسیون صحه و علاج بخش گنجفه باز شورای اسلامی، تصریح انجام بده: بی‌تردید تمهیداتی که پیش كره زمين این كره زمين صیانت مسئولان این نواحي اندیشیده شده صفت بويناك، محرك شد که مقیاس خسارات واصل شده کمتجربه كره زمين پيمان‌گرفتگی به مقصد مينياتوركار برسد، هواپيما اینکه امیدواریم تو این دليل آوردن فلاني ست كردن به مقصد ست كردن دلمشغولي دهند طاقي شكل توسط به دلیل اینکه به مقصد مدیریت تنش زايي به مقصد نیکی این محب تآميز را خلف بگذاریم و بتوانیم همچنان تو صوب ثنايا‌مندی كره زمين جنبه رحمت تگرگ آمدن مثال پلیدی بارش این نعمت الهی باشیم. /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *