سه شنبه , مرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / اسم پري زده داروهای سرماخوردگی تو دوران شیردهی غيرمجاز باریک؟

اسم پري زده داروهای سرماخوردگی تو دوران شیردهی غيرمجاز باریک؟


مصرف داروهای سرماخوردگی در دوران شیردهی ممنوع است؟

صحت نیوز_*دکتر کاوه سالارمند: یکی كره زمين دغدغه‌های مادران تو دوران شیردهی، نشت داروهای باروح كاربرد تو شیر و ایجاد اثرات بي خودانه تو کودکان شیرخوار باریک. توسط سرخرگ فصل برد و شیوع سرماخوردگی، این دغدغه‌بلي زیادتر می‌شود. گونه گوني تلون فرآورده‌های تخفیف‌دهنده سرماخوردگی ایجاب می‌کند، فراپيش كره زمين اسم پري زده این فرآورده‌بلي مفروضات محتوم را حاصل کردن کنید.

به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين نشريات ادواري ساغر شهر جم، ثابت كردن باریک، عام آنتی‌هیستامین‌بلي تو شیر نشت می‌شوند و اثرات هاضمه بخشی ايشان ممکن باریک تو آهك وزرنيخ دیده شود. دیفن هیدرامین به مقصد تو شیر نشت می‌شود، اما معیار چگالی و تبرئه آن به مقصد آهك وزرنيخ معين نیست. یکی كره زمين اجزای اصلی مشيد‌های سرماخوردگی، داروی کلرفنیرامین باریک. معیار نشت این دارو تو شیر معين نیست، هرچند دوزهای کوچک خيز طاقديس چادرپوش میلی‌پرحرارت موردپسند تو رويت دم برآوردن می‌شود. کلماستین نیز یک آنتی‌هیستامین طولانی ناقص شدننوشته باریک که به سبب تباني توسط اثرات دايگي‌توبه گر روی نوزادان شامل تحریک‌پذیری، سرباززدن كره زمين شیرخوردن و سفتی گردن باید توسط احتیاط اسم پري زده شود. آنتی‌هیستامین‌های هاضمه بخش ممکن باریک محرك ایجاد هاضمه‌بخشی تو آهك وزرنيخ شوند یا تحصیل شیر را کاهیده دهند. این داروها به هيچ وجه چنین که تو ترکیب توسط یک دکونژستان (بازکننده احتقان بینی) باروح كاربرد آرامش طلب گیرند، باید توسط احتیاط اسم پري زده شوند.

تكوين آنتی هیستامین غیرآرامبخش تو معرض، لوراتادین باریک که تو شیر نشت می‌شود و معیار چگالی آن پایین باریک و بی‌خطرساز تو رويت دم برآوردن می‌شود. به سبب ناقص شدننوشته غیرآرامبخشی، لوراتادین آنتی‌هیستامین اقدم دوران شیردهی باریک.

دکونژستان‌بلي به مقصد فرآورده‌هایی اطلاق می‌شود که در عوض علاج بخش احتقان كاربرد می‌شوند. خيز قسم دکونژستان آزمایش تو معرض، پزودوافدرین و فنیل‌افرین هستند. فنیل افرین موجود تو داروهای ضدسرفه و سرماخوردگی کودکان بی‌خطرساز تو رويت دم برآوردن می‌شود، تو دانست که معیار نشت آن به مقصد تو شیر معين نیست و به سبب فراهمی زیستی پایین این احيانا صور ندارد که تو مقادیر بیش به مقصد تو شیر نشت شود. ناقص شدننوشته فنیل افرین روی اشکال و تحصیل شیر نیز معين نیست، اما تو زنانی که معیار شیرشان اندک باریک، باید توسط احتیاط اسم پري زده شود.

زیادتر فرآورده‌های OTC كره زمين دکونژستان‌های بینی حاوی اکسی متازولین یا فنیل افرین هستند. معیار نشت اکسی متازولین تو شیر معين نیست. دکونژستان‌های بینی به سبب ناقص شدننوشته موضعی، جذب سیستمیک پایین و چگالی پایین تو شیر، جایگزینی درخور اطفال در عوض دکونژستان‌های سیستمیک هستند.

ردياب دیگری كره زمين داروهای باروح كاربرد تو سرماخوردگی، داروهای ضدسرفه هستند. دکسترومتورفان یک سرکوب‌کننده سعال معمولی باریک که تو داروهای سعال و سرماخوردگی به مقصد وظیفه می‌رود. باآنكه تو باروح ناقص شدننوشته دکسترومتورفان تو شیردهی پژوهش بالینی اعمال نشده، اما چگالی‌های باروح توقف تو شیردهی پایین خواهد صفت بويناك.

گایافنزین به مقصد ديباچه یک خلط‌آور تو بینهایت كره زمين فرمولاسیون‌های فرآورده‌های سعال و سرماخوردگی به مقصد وظیفه می‌رود. به سبب نمامي مفروضات تو كوت نشت آن تو شیر و نمامي اثربخشی، اسم پري زده فرآورده‌های سوا گایافنزین توصیه می‌شود.

داروهای ضدسرفه ممکن باریک حاوی الکل نیز باشند. توسط این که الکل با آکادمی کودکان آمریکا (AAP) توسط شیردهی هم آهنگي داشتن تو رويت دم برآوردن می‌شود، اما مادران شیرده باید فرآورده‌های سوا الکل یا توسط محتوای الکل پایین را گلچين کنند. دم زدن توصیه به مقصد اسم پري زده یک دارو، درخور توجه باریک که داروهایی توسط مفروضات عليل و کمترین احيانا ایجاد اثرات روی آهك وزرنيخ، گلچين شوند. آگاه كردن وزیر ها مادران شیرده كره زمين اثرات جانبی بالقوه که ممکن باریک نوزادان را گرفتار کند، یاری اهمیت دارد.

*داروساز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *