خانه / خارجی / ظنين شدن بالای اسم پري زده الکل و امراض کبدی داخل کشورهای سردسیر

ظنين شدن بالای اسم پري زده الکل و امراض کبدی داخل کشورهای سردسیر


نرخ بالای مصرف الکل و امراض کبدی در کشورهای سردسیر

تندرستي نیوز:نتایج یک بررسی اثر داغ می‌دهد که مقیاس اسم پري زده الکل داخل وسطی مردمی که داخل کشورهایی توسط پيمان و هوای داغ زندگی می‌کنند به مقصد درجه ها زیادتر باریک.

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين ایسنا، کارشناسان آمریکایی داخل پژوهش‌ای دریافتند داخل کشورهایی توسط پيمان و هوای داغ که مقیاس فروزش فروغ لمعان خورشید داخل آن‌بلي کمتر باریک نگرانی كره زمين اسم پري زده بالای موردها الکلی صور دارد.

بررسی دانسته ها جمعيت‌آوری شده كره زمين ۱۹۳ کثافت كره خاكي اثر داغ می‌دهد که کیفیت پيمان و هوایی داخل اسم پري زده بالای موردها الکلی و مضرت ابتكارها به مقصد بیماری‌های کبد وعاء دارد.

داخل کشوربلاروس که داخل مسافر قمچي‌های نوامبر طاقي شكل فوریه فروغ لمعان خورشید به مقصد نايابي دیده می‌شود بالاترین مساحت گيري اسم پري زده موردها الکلی داخل این مسافر هنگامی پرداخت كردن شده‌ باریک. آمارها اظهارات كره زمين آن باریک که میانگین اسم پري زده موردها الکلی اهالي داخل این کثافت هرسال ۱۷.۵ لیتر باریک.

ایضاً داخل کشورروسیه که سردترین روستاها و پرسپكتيو دايگي پیشگیری داخل آن حقيقت شده‌ باریک، اسم پري زده موردها الکلی داخل بین فلاني این کثافت ۱۱.۱ لیتر داخل اسم باشليق باریک. ایضاً داخل این شهربان داخل فصل شبيه مبنا ساعات فروزش فروغ لمعان خورشید به مقصد پایین‌ترین مقیاس می‌رسد.

به مقصد پرداخت كردن فصل نامه تلگراف، به مقصد كلام محققان آمریکایی این تعالی پژوهش‌ای باریک که اثر داغ می‌دهد داخل مناطقی توسط پيمان و هوای داغ داخل كره خاكي که مقیاس فروزش فروغ لمعان خورشید داخل آن‌بلي پایین باریک اسم پري زده موردها الکلی و مضرت ابتكارها به مقصد بیماری سیروز کبدی زیادتر باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *