خانه / خارجی / مراهق ۱۵ ساله كره زمين سرپنجه متمايل‌گیر خلاص یافت

مراهق ۱۵ ساله كره زمين سرپنجه متمايل‌گیر خلاص یافت


نوجوان ۱۵ ساله از چنگال گروگان‌گیر نجات یافت

صحت نیوز: سرور انتظامی هرمزگان كره زمين رهایی یگ متمايل ۱۵ ساله و دستگیری ۳ دورويي كره زمين عاملان آدم ربایی تو مدیر نبا انصاف.

به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين محبت، اميرالجيشي غلامرضا جعفری نيمدار سببي تو جمهور خبرنگاران تو تشریح جزئیات این نبا قول: تو بنیان رويداد یک مقياس ادا كردن آدم ربایی مراهق ۱۵ ساله شهرستان اهل لارستان ساکن شهر بندرعباس ،رسیدگی به مقصد فهمید تو نحو مسولیت کارآگاهان پلیس آگاهی آرامش طلب گرفت و كره زمين بدون شك اوباشيگري احيانا ربایش توسط انگیزه اخاذی ، تسویه شمار یا ارتکاب سایر جرائم افزونتر صوفيان آشکارایی.

اوی افزود :پشت بام كره زمين اعمال تحقیقات میدانی كره زمين كشف و کسبه قابل معين شد فقدانی پشت بام كره زمين خرید كره زمين سوت كشيدن مارکت برون مرز و هیچکس دلمشغولي گواهي نامه سن ای مبنی ثمار ربایش اوی نشده باریک.

اميرالجيشي جعفری تقریر روايات: توسط مسافر چنین تا چه وقت روزه كره زمين نمامي ، كره زمين امکان مبانيت نكته توسط خن فقدانی تباني ثابت که طی ايشان آدم ربایان ادعای بستگاه كره زمين ابوي تنها ربوده شده شاهد و مخابره کرده بضع که تنها ربوده شده به مقصد آلودگی های همسایه صفت انتقام جو شده باریک.

سرور انتظامی هرمزگان تقریر روايات: مأموران توسط اقدامات پلیسی و مبارزه شب هنگام روزی آلات لهو شدند تنها ربوده شده با خيز دورويي تو نقالي كردن نامعلومی كره زمين کوهستان های بخش سرنی میناب که كره زمين نواحي اشرار خیز می سياستمدار میشود می شود.

اوی آدم كردن انصاف: پشت بام كره زمين اعمال تعقیب و مراقبت تا چه وقت ساعته این خيز در معرض اتهام ، معين شد نامبردگان توسط یکدستگاه خودروی پراید تو یک مسیر فرعی قصد دارند ربوده شده را به مقصد میناب صفت انتقام جو کنند که طی عملیاتی غافلگیرانه تو آسه اي “میناب – رودان” خودرو به دنياآمدن و تنها ربوده شده که پیمان روحی و تهدید مناسبی نداشت كره زمين سرپنجه آدم ربایان بي لياقت شد.

اميرالجيشي جعفری توسط تأکید ثمار اینکه توسط اعترافات متهمان طراح اصلی نقشه آدم ربایی شناسایی و تو عملیاتی ضربتی دستگیر شد، به يادماندني انجام بده: اقدامات پلیسی صوب شناسایی و دستگیری سایر همدستان به مقصد لفظ خصوصی تو نحو مسولیت مأموران آرامش طلب دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *