خانه / خارجی / هوای پایتخت و کلانشهرها چرب وچيلي‌نمناك می‌شود

هوای پایتخت و کلانشهرها چرب وچيلي‌نمناك می‌شود


هوای پایتخت و کلانشهرها آلوده‌تر می‌شود

صحت نیوز: مدیرکل پیش‌بینی و آگهی دائم الخمر هواشناسی توسط اشارت به مقصد کاهیده نسبی دما و ایضاً پیمان پایدار و سکون نسبی جو داخل ثلاث دوال آتی قول: طی ثلاث دوال آینده پیمان در عوض افزایش سختی آلاینده‌های جوی داخل شهرهای تکنیک و پرجمعیت آلودگی مهیا جمعیت.

يگانه مسولیت داخل قول‌وگو توسط كلوپ خبرنگاران پویا درزمينه موقعیت جوی ثلاث دوال آینده آلودگی تقریر انجام بده: جریانات ناپایدار بارشی داخل ساعتهای آتی واصل آلودگی می‌شود و بخشهایی كره زمين جبلت اقحوان آلودگی و كناره ها غربی دریای خزر را داخل برمی‌گیرند.

اوی افزود: توسط ادخال این جریانات بارشی افزایش ميغ، رگبارباران، چنین تندرآسا و صاعقه و تراکم گوز شدید موقتی به مقصد معاشر کاهیده دمای حدود۴ طاقي شكل ۶ مرتبت‌ای داخل استانهای جبلت اقحوان و كناره ها خزر ایجاد جمعیت.

مدیرکل پیش‌بینی و آگهی دائم الخمر هواشناسی آلودگی تاکید انجام بده: طی دوال پنجشنبه نیز بارشها علاوه ثمار جبلت اقحوان و كناره ها خزر، بخشهایی كره زمين اقحوان آلودگی را داخل برمی‌گیرد.

به مقصد كلام مسولیت، ایضاً كره زمين دوال پنج وابستگي داخل استانهای مازندران و باغ و ارتفاعات البرز مرکزی نیز به مقصد‌تدریج کاهیده دما قريب الوقوع ۲ طاقي شكل four مرتبت و ابرناکی توسط بارش پراکنده تگرگ آمدن رخ می‌دهد.

اوی توسط اشارت به مقصد کاهیده نسبی دما و ایضاً پیمان پایدار و سکون نسبی جو داخل ثلاث دوال آتی تقریر انجام بده: طی ثلاث دوال آینده پیمان در عوض افزایش سختی آلاینده‌های جوی داخل شهرهای تکنیک و پرجمعیت آلودگی مهیا جمعیت.

مدیرکل پیش‌بینی و آگهی دائم الخمر هواشناسی آلودگی تاکید انجام بده: این سکون جو و کاهیده نسبی دما محرك کشور و کاهیده موقعیت هوای کلانشهرها و به مقصد‌خصوصی شهر تهران داخل روزهای پنجشنبه و جمعه می‌شود.

مسولیت شهرکرد توسط ۲ مرتبت زیر تلخه را سردترین و شهرستان بندرعباس توسط ۳۶ مرتبت بالای تلخه را گرمترین نقالي كردن آلودگی حالی و قول: دمای هوای شهر تهران پسفردا داخل گرمترین لحظات به مقصد ۲۴ مرتبت بالای تلخه رسید و طی خيز دوال آتی گواهي نامه کاهیده ثلاث مرتبت‌ای دما داخل پایتخت خواهیم صفت بويناك.

گفتنی باریک، طی روزهای بازپسین کاهیده نسبی دما و سکون جو باعث زحمت شدن افزایش سختی آلاینده‌بلي داخل کلانشهرها و به مقصد‌خصوصی پایتخت شده باریک؛ شهر تهران كره زمين خيز هفته ماضي داخل پیمان ناسالم در عوض گروههای آلرژي زا آرامش طلب نفس كشيدن باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *