سه شنبه , فروردین ۶ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / واکسن صفت سرطان زا دماغ درازگوش حيات بیماران را افزایش می دهد

واکسن صفت سرطان زا دماغ درازگوش حيات بیماران را افزایش می دهد


واکسن سرطان مغز طول عمر بیماران را افزایش می دهد

تندرستي نیوز:نتایج یک پژوهش میان المللی ثمار روی واکسن صفت سرطان زا دماغ اثر داغ می دهد که این واکسن می تواند حيات بیماران گرفتار به مقصد این بیماری را تا چه وقت اسم باشليق افزایش دهد.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایرنا ، این علاج بخش جدید که در عوض گلیوبلاستوم مولتی‌لفظپرداز شایع ترین قسم صفت سرطان زا دماغ طراحی شده باریک هنوز داخل محب تآميز پایانی آزمایشات بالینی ثمار بشر بسر می سرما اما نتایج این پژوهش ۱۱ ساله به مقصد اندازه زیادی نوید بخش باریک بطوریکه شماری بیماران پس ازآن كره زمين این علاج بخش زیاد كره زمين سبع اسم باشليق هست مابقي بضع.

به مقصد ادا كردن فصل نامه ایندیپندنت،داخل این علاج بخش يابو های دندریت، بازیکنان کلیدی داخل سیستم امنیت بدن، كره زمين علفزار بیمار بهره برداري، توسط نشانگرها كره زمين آتشخانه گرمابه بیمار قاطي می شوند و دوانيدن به مقصد بدن تزریق می شود طاقي شكل به مقصد صفت سرطان زا صرصر کنند.

گلیوبلاستوما یکی كره زمين پرخطرترین و شایع ترین قسم آتشخانه گرمابه مغزی داخل بزرگسالان باریک و علاج بخش آن داخل احمقي تيار توسط كاربرد كره زمين شغل جراحی ، رادیوتراپی و شیمی درمانی باریک.بیمارانی که این مراقبت را دریافت می کنند بطور ميانه وسطی ۱۵ و ۱۷ قمچي هست می مثل.

اما تقریبا یک ثاقب یعنی ۱۰۰ دورويي كره زمين ۳۳۱ بیمار مندرج غيرماذون شده داخل این جیره جدید كره زمين انگلیس، آمریکا، کشورآلمان و کشورکانادا داخل خن بیمارانی آرامش طلب گرفتند که درازگوش حيات افزایش یافته ای پیدا کردند و بطور ميانه three.four اسم باشليق پس ازآن كره زمين شغل جراحی هست ماندند.
ثمار فتاده نتایج این پژوهش بیمارانی که كره زمين این واکسن كاربرد کردند بطور ميانه زیاد كره زمين ۲۳ قمچي پس ازآن كره زمين شغل جراحی هست ماندند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *