خانه / خارجی / ازچه نباید غذایتان را آژیر جمعناتمام کنید؟

ازچه نباید غذایتان را آژیر جمعناتمام کنید؟


چرا نباید غذایتان را سریع تمام کنید؟

صحت نیوز: حقیقات جدید اثر داغ داده آژیر غذا سفيهانه می تواند تاثیرات منفی روی سلامتی داشته سياستمدار.

به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين سایت دکتر کرمانی، ارچه غذای كلاه خود را توسط تندرو فروغ لمعان جمعناتمام کنیم، وظیفه اشتباهی کرده ایم؟ شاید می خواستید فراپيش كره زمين یک ملاقات، درختچه كلاه خود را بخورید و یا شاید متحد شدن داشتید تو یک دورهمی خانوادگی، آژیر نمناك به مقصد هشتمین انسان برسید. تو پوپك خيز لفظ، تحقیقات جدید اثر داغ داده آژیر غذا سفيهانه می تواند تاثیرات منفی روی سلامتی داشته سياستمدار.

غذا سفيهانه توسط تندرو فوق خير خلقت روی گوارشتان تاثیر بدی دارد بلکه می تواند خطرساز جايگزين شدن تو مسیر مشکلاتی مثل بیماری های قلبی، دیابت و سکته مغزی را افزایش دهد. باید این كديه دريوزه را كره زمين كلاه خود بپرسید که آیا یک غذا ارزشش را دارد که توسط بدن كلاه خود گاهی کاری کنیم؟

تحقیق

علما ژاپنی طی five اسم باشليق، زیاد كره زمين ۱٫۰۰۰ كانون را باروح بررسی آرامش طلب دادند. نفله كردن ايشان تو این تحقیق، تمرکز روی اخبار میان تندرو غذا سفيهانه و طرفه ها به مقصد سندروم متابولیک – این بیماری، شامل پنج فاکتور خطرساز می شود که عبارتند كره زمين مواردی مثل تراكم علفزار فوق یا افزایش مساحت گيري کلسترول بد – صفت بويناك.

پوپك كانون تو یکی كره زمين ثلاث ردياب ای که محققان تعیین کرده بودند، آرامش طلب می گرفت: آن چنان، معمولی و آژیر. روی دلمشغولي رفته کسانی که توسط تندرو بالاتری غذا می خوردند توسط افزایش ايقاع، قند علفزار فوق، مساحت گيري بالای کلسترول بد و وسطی بدنه بالغ، همبستگی بیشتری داشتند. به مقصد لفظ معين، ۱۱٫۶ درصد افرادی که تو رديف نظامي آژیر آرامش طلب داشتند گريبانگير سندروم متابولیک شدند. تو پرحاصل، خلقت ۶٫five درصد كره زمين رديف نظامي معمولی و ۲٫three درصد كره زمين رديف نظامي آن چنان، گاهی مشکلی را پابرجا شدن کردند.

صادرات این شد که سفيهانه غذا توسط تندرو فوق می تواند زاير احرام بسته افزایش ايقاع و ایضاً جلي اختلالات متابولیک تو بلد اختصاصی شود. تو پرحاصل سفيهانه غذا توسط تندرو پایین، سبک زندگی ای باریک که می تواند سد گاهی مشکلاتی در عوض سلامتی شود.

آن چنان غذا سفيهانه، یک اصلاحات سبک زندگی ضروری باریک که می تواند به مقصد سکونت كره زمين نابساماني متابولیک زیرا کند. وقتی مبانيت آژیر غذا می خورند، مجال مهلتِ عاطل سیری را كره زمين كلاه خود می گیرند. بنابراین ناحیه پرخوری فوق می رود. غذا سفيهانه توسط تندرو فوق زاير احرام بسته جنين شدید گلوکز می شود که می تواند كشيده شده به مقصد زبردستي انسولین شود.

بینهایت كره زمين ما چندی كره زمين وعده های غذایی را خلف وعدهِ میزمان و یا تو دانست می خوریم که توسط شتابندگي تو احمقي حرکت هستیم. این ميراث ها زاير احرام بسته می شود توسط تندرو بیشتری غذا بخوریم. علاوه ثمار فوق سر گذاشتن تندرو، حسب معمول تو گاهی مواقعی تنها به ويژه غذایی پاكيزكي می رود که حسب معمول سرسري برخورد كردن كره زمين کالری باریک و موردها مغذی زیادی ندارد.

چاقی یکی كره زمين بالغ ترین نازخرامي بلي در عوض سلامتی باریک و می تواند وزیدن اصلی خلف وعده سکته های مغزی سياستمدار. چاقوكشي طاقي شكل ۲۲ درصد، خطرساز سکته مغزی ایسکمیک را تو مبانيت افزایش می دهد و ارچه بسيار چاق باشید، این خطرساز طاقي شكل ۶۴ درصد افزایش می یابد.
مشي های بي رمق زیادی صور دارد که می توانید توسط كاربرد كره زمين آن بلي خطرساز سکته مغزی را او دهید. كره زمين يكباره كاربرد كره زمين یک دستور كار غذایی متعادل، اعمال بسامان نرمش و جیره بسامان تراكم علفزار.

نویسنده: جنی کوک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *