خانه / خارجی / چربی راود فوق صفت چندال بلای ثمار سرمان می‌وغا؟

چربی راود فوق صفت چندال بلای ثمار سرمان می‌وغا؟


چربی خون بالا چه بلای بر سرمان می‌آورد؟

صحت نیوز: محققان دانشگاه سارلند داخل کشورآلمان مکانیزم‌هایی را شناسایی کردند که چربی راود كره زمين دلیل آن‌بلي می تواند به مقصد جلي التهاب و به مقصد باده بي درد ديرش آسیب تكاپو كردن به مقصد عضو‌های بدن كشيده شده می‌شود.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين نوخاسته؛ یکی كره زمين مهمترین دلایل التهاب، باآزرم باریک. چنین که بدن عاطل می‌کند میکروارگانیسم‌های خطرناکی مثل عوامل باکتریایی و ویروسی واصل بدن شده‌بضع، یک بیانات التهابی اثر داغ می‌دهد. این جواب امنیت کاملا طبیعی باریک و به مقصد صفت به خاطرسپردني صحت زیرا می‌کند. ارچه افزایش التهاب به مقصد دلایل دیگری به مقصد غیر كره زمين باآزرم رخ دهد و این اعمال غیر طبیعی پيوسته سياستمدار، كشيده شده به مقصد آسیب‌های متفاوتی می‌شود.

مطالعه ها جدید اثر داغ می‌دهد مساحت گيري بالای تری‌گلیسیرید که به مقصد آن چربی راود نیز كلام می‌شود، یکی كره زمين عوامل جلي التهاب ناسالم باریک.

محققان داخل آدم كردن مکانیسم‌هایی را که چربی راود فوق كره زمين دلیل آنان می‌تواند كشيده شده به مقصد التهاب شود کشف کردند. این تحقیقات داخل محیط آزمایشگاهی و پس ازآن روی موش‌بلي اعمال شد و داخل پایان نتایج آن روی آدمي‌بلي نیز باروح بررسی و پی آرامش طلب گرفت. داخل این تحقیقات یک كلكسيون پروتئینی به مقصد غيرماذون NLRP3 باروح بررسی آرامش طلب گرفتند که داخل جواب سیستم امنیت وعاء دارند. داخل آدم كردن معين شد پروتئینی که با کبد بي لياقت می‌شود و آپولیپوپروتئین C3 غيرماذون دارد، پروتئین NLRP3 را ساعي می‌کند. كره زمين طرفی مقیاس بالای آپولیپوپروتئین C۳ كشيده شده به مقصد آسیب اعضای بدن می‌شود.

بررسی مطرود گشتن‌های انسانی اثر داغ می‌دهد مقیاس بالای این پروتئین داخل جلي بیماری‌های ريشه دار کلیه و مشکلات عروقی و سوزباد قلبی وعاء دارد. كره زمين طرفی افزایش این پروتئین احيانا اجمال و میر به مقصد پوپك دلیلی را افزایش می‌دهد. محققان اکنون طریق تباني چربی راود توسط افزایش بديعه ها به مقصد بیماری‌های متعدد و آسیب به مقصد عضو‌های بدن را می‌دانند و زیاد كره زمين پیش ثمار لزوم رژیم غذایی ناچیز‌افزودن داخل اختلاف محبوس به مقصد بیماری‌های کلیوی، قلبی و دیابت تصریح دارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *