خانه / خارجی / ساقه درخت فزوني ها ثمار پريان درختان نگین خضرا زنجان

ساقه درخت فزوني ها ثمار پريان درختان نگین خضرا زنجان


چوب حراج بر تن درختان نگین سبز زنجان

صحت نیوز:گرداننده سازمان محیط زیست سرسبز‌دره قول: همیشگی فعالیت ساقه درخت‌بری‌های غیرمجاز به مقصد ریسک جدی تعدادی درختان داخل سرسبز‌دره تبدیل شده باریک‌.
به مقصد پرداخت كردن ایسنا، توکل سلیمانی داخل جلسه وقايه و سوی كره زمين شهرستان جنگل‌بلي و چراگاهها‌طبیعی سرسبز‌دره، توسط اشارت به مقصد وعاء كاستن درختان داخل تهویه طبیعی جو، تقریر انجام بده: ارچه این درختان نباشند بوی فاضلاب تعدادی بشر‌بلي آزاردهنده خواهد صفت بويناك.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا ،اوی آدم كردن انصاف: ارچه همین کم درختان جابجایی رودخانه کبیر داخل سرسبز‌دره پيش دستي كردن، قطعا طی اسم باشليق‌های آینده گلوله باران و تکلیف اجازه زندگی آسوده بودن داخل سرسبز‌دره را نخواهد انصاف.
سلیمانی توسط تعبیر این‌که چندین باروح پایانه بنیاد ساقه درخت به مقصد لفظ غیرقانونی داخل جابجایی شهرستان سرسبز‌دره برجا شده‌بضع، یادآور شد: مع الاسف ساقه درخت‌هایی که داخل شهرستان زنجان و حتی شهرستان ضیاءآباد بریده می‌شود، كره زمين سرسبز‌دره به ويژه شهرهای شمالی صادر و این امر داخل نهایت به مقصد غيرماذون این دیار جمعناتمام می‌شود.

این وظيفه مند توسط اشارت به مقصد این‌که داخل گردش و کنترل‌بلي مدام توسط صدای اره‌برقی‌هایی که تیشه به مقصد ریشه درختان می‌زنند مواجه هستیم، آدم كردن انصاف: توسط افرادی که مبادرت كردن به مقصد فك بی‌رویه درختان می‌کنند به مقصد كاكا تلافي می‌شود.

اوی كره زمين افزایش فعالیت ساقه درخت‌بری‌های غیرمجاز طی خيز پارينه داخل دیار نبا انصاف و افزود: بالغ‌ترین و پراهمیت‌ترین سرمایه سرسبز‌دره درختان هستند که تعمدي ما به مقصد نوبه كلاه خود مسولیت داریم داخل وقايه و مراقبت كره زمين آن‌بلي کوشا باشیم طاقديس درختان سرسبز‌دره ساقه درخت فزوني ها نخورند.

این وظيفه مند توسط تصریح ثمار این‌که داخل جلساتی که داخل این مربوط به حوزه برگزار می‌شود باید تصمیمات كاستن دم برآوردن شود، یادآور شد: افرادی که پرنيان آن‌بلي مغایر توسط فعالیتی باریک که اعمال می‌دهند باید شناسایی شده و تلافي قاطع لفظ گیرد.

سلیمانی توسط تعبیر این‌که سيني مصوبات جلسه، تعمدي ماشین‌های نقل ساقه درخت كره زمين کامیون دم برآوردن طاقديس وانت باید دارای مجوزهای محتوم كره زمين کمیته سياستمدار، آدم كردن انصاف: نیروی انتظامی نیز خيابان بندي به مقصد تلافي توسط ماشین‌هایی که زردتشتي نقل ساقه درخت ندارد مبادرت كردن خواهد انجام بده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *