پنج شنبه , خرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / به چه طريق ورقه هدیه تلویزیون را تمیز کنیم؟

به چه طريق ورقه هدیه تلویزیون را تمیز کنیم؟


چگونه صفحه نمایش تلویزیون را تمیز کنیم؟

تندرستي نیوز :افزونتر اجازه ندهید تيرباران و تکلیف دستور كار شما را غضب شدن کند.تعدادی اینکه كره زمين پوپك ثانیه دستور كار باروح تعلق تان رفاه ببرید، نیاز به مقصد ورقه نمایشی كره زمين تلویزیون دارید که عاری كره زمين هرگونه تيرباران و تکلیف، کثیفی و ابتكارات شريكي سياستمدار. هنگامی که كره زمين استان باني كاشانه داری داخل باروح توصیه های نحوه تمیز وزیر ها ورقه هدیه تلویزیون و عام تجهیزات پيوسته كاري به مقصد آن دريوزه گري شد، نطاق كره زمين این نکته سرخرگ شد که ابتدا مرغوب شوید وسایل ضروری و موردنیاز را داخل كاشانه دارید:
شیشه ولایت آبادی و ولایت کننده تاچند منظوره
دستارچه میکروفایبر
دستارچه ولایت کننده وسایل الکترونیکی
جاروبرقی توسط وسایل ضمیمه
احمقي به مقصد شما آموزش می دهیم که به چه طريق ورقه هدیه تلویزیون، ریموت کنترل بلي و بلندگوها را تمیز کنید.

به چه طريق نمایشگر تلویزیون را تمیز کنیم؟
تعدادی ایمنی زیادتر، فراپيش كره زمين پوپك اقدامی تلویزیون را كره زمين پریز ايجادشدن بکشید. ارچه ورقه تلویزیون تان شیشه ای باریک، یک دستارچه ايران زمين ای لين را به مقصد مایع شیشه ولایت آبادی قاطي و توسط آن ورقه هدیه را تمیز کرده و عاريت توسط سمت افزونتر دستارچه آن را خشک کنید. دورباد، تصریح می کنیم دورباد شیشه ولایت آبادی را مستقیما روی ورقه هدیه اسپری نکنید. توسط این وظیفه دستگاهتان می تواند آسیب ببیند، این نکته داخل باروح کابینت طباخ خانه دلمشغولي صادق باریک.

فراپيش كره زمين تمیز وزیر ها تلویزیون، آن را كره زمين پریز ايجادشدن بکشید
ورقه هدیه های ال سی دی، پلاسما یا طرح های جدیدتر را نمی توانید توسط طوق سنتی دستارچه مرطوب تمیز کنید. به مقصد جای این طوق، توسط یک دستارچه میکروفایبر خشک و لين تيرباران و تکلیف آن را بزدایید. ارچه کثیفی و لکه های خشک شده ای روی ورقه تلویزیون دیده می شود، ايشان را با دستارچه تمیز کننده تلویزیون، دستارچه مرطوب فايل لوازم برقی و الکترونیکی كره زمين وسطی ببرید.
توسط كاربرد كره زمين دستارچه میکروفایبر به مقصد مفتخرشدن دکمه بلي و خلف وعده تلویزیون رفته و انجام بده و غبارش را ولایت کنید طاقي شكل منافذش تمیز شود. اين زمان خيز‌شعبه را به مقصد ايجادشدن بزنید.

تمیز وزیر ها ریموت کنترل
ریموت بلي با عام مس شده و داخل جهات فضای كاشانه دلمشغولي می چرخند! توسط این اوصاف ریموت کنترل چیزهای بیشمار را توسط اشاره با گوشه چشم كلاه خود می بیند وسیله به مقصد نايابي به مقصد آن توبه گر شده و تمیز می شود! عام آنچه باید اعمال دهید این باریک که پوپك خيز سمت آن را توسط یک دستارچه ولایت کننده تمیز کنید. ارچه دستارچه فايل وسایل الکترونیک یا دستارچه چندکاره داخل معرض دارید، كره زمين ايشان كاربرد کنید. پيرامون شريكي كلاه خود دستارچه را بپیچید و توسط زیرا مخلب فرورفتگی بلي، خطوط و كنج های دکمه های ریموت کنترل را تمیز کنید. احمقي بگذارید داخل دمای دگرانديش و توسط هوای موجود خشک شود.

تمیز وزیر ها بلندگوها
ارچه ايران زمين یا فومی که روی بلندگوی تان کشیده شده، جداشدنی باریک (جزوه كش راهنما را پژوهش کنید) آن را وا کرده و خيز سمتش را توسط جاروبرقی تمیز کنید طاقي شكل تکلیف، پرز و موی حیوان خانگی تان که به مقصد مساحي كردن بلندگو چسبیده، ولایت شود.
ارچه جامه زنان هندي بلندگو را نمی توانید وا کنید، كره زمين روی جامه زنان هندي آن را جاروبرقی بکشید یا كره زمين رول های چسبناکی که تعدادی كره زمين وسطی آوردن پرز روی لباس و ايران زمين کاربرد دارد، كاربرد کنید. توسط جوراب شلواری قدیمی دلمشغولي می جريان پرزها را كره زمين وسطی سرما. تعدادی بلندگوهایی که سطحی دشوار و مثل مانیتور دارند، كره زمين یک دستارچه میکروفایبر مرطوب و سوا پرز كاربرد کرده و عاريت مساحي كردن بلندگو را خشک کنید.

منشور : chidaneh.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *