خانه / خارجی / کدام مخدرها بیشترین خطرات تعدادی تندرستي عمومی هستند؟

کدام مخدرها بیشترین خطرات تعدادی تندرستي عمومی هستند؟


کدام مخدرها بیشترین تهدید برای سلامت عمومی هستند؟

تندرستي نیوز: کارشناسان تو یک پژوهش جدید به مقصد بررسی موردها كرخت كننده و محرک‌هایی پرداختند که تو مساحت گيري زمين بزرگترین خطرات را متوجه تندرستي عمومی می‌کنند.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، تو این بررسی که متخصصان طبايع و موسسات يگانه جهانی جلوت داشته‌بضع جدیدترین و مرغوب‌ترین سرچشمه ها تو سر برتافتن زمين باروح كاربرد آرامش طلب دم برآوردن‌بضع.

کارشناسان ثمار فتاده ارزیابی‌های كلاه خود دریافتند موردها الکلی، تنباکو و اسم پري زده مخدرهای غیرقانونی فاکتورهای خطرزای اصلی جهانی تو ناتوانی و اجمال زودهنگام به مقصد شمار می‌آید.

ارزیابی شیوع اسم پري زده و شهر بار بیماری‌های مربوط كردن توسط آن و اجمال و میر تو مساحت گيري کشوری شهربان‌ای و جهانی تو تعیین معیار نكراء و عظيم شدن تبعات تازهکار كره زمين اسم پري زده موردها كرخت كننده و محرک‌بلي حیاتی باریک.

محققان توسط اشاعت به مقصد پژوهش شهر بار بیماری‌بلي تو اسم باشليق ۲۰۱۵ تصریح کردند اسم پري زده تنباکو تو مساحت گيري زمين به مقصد ۱۷۰.۹ میلیون اسم باشليقِ كره زمين يك دست كردن رفته تو صادرات ناتوانی كشيده شده شده باریک. در عرض موردها الکلی تو رتبه ثالث آرامش طلب دارد که تو ۹۵ میلیون اسم باشليقِ كره زمين يك دست كردن رفته تو صادرات ناتوانی وعاء داشته باریک.

علاوه ثمار این، اسم پري زده موردها كرخت كننده غیرقانونی تو سر برتافتن زمين نیز به مقصد ۲۷.۸ میلیون اسم باشليقِ كره زمين يك دست كردن رفته تو صادرات ناتوانی كشيده شده شده باریک. سيني گواه ها موجود اسم پري زده موردها الکلی و قريحه تنباکو كره زمين اسم پري زده موردها كرخت كننده غیرقانونی تو مساحت گيري زمين و تو زیادتر پرسپكتيو شایع‌نمناك باریک.

بررسی‌بلي اثر داغ می‌دهد قريب الوقوع یک پنجم اختلاف بزرگسال تو سر برتافتن زمين اسم پري زده بالای الکل دارند و در عرض قريب الوقوع ۱۵.۲ درصد بزرگسالان اسم پري زده يوميه سیگار دارند.

محققان سریع دادند: افرادی که باره سیگار اسم پري زده می‌کنند تو اعراضگر فزاینده ابتكارها به مقصد ۱۲ قسم متعدد صفت سرطان زا، بیماری‌های ریوی و بیماری‌های قلبی – عروقی آرامش طلب دارند.

سرخر اسم پري زده موردها الکلی تو اروپای مرکزی به مقصد ازای پوپك تنها ۱۱.۶۱ لیتر، اروپای شرقی ۱۱.۹۸ لیتر و اروپای غربی ۱۱.۰۹ لیتر باریک. در عرض بالاترین اسم پري زده تنباکو تو اروپاست.

به مقصد ادا كردن مدیکال نیوز تودی، سيني پژوهش به فرجام رسيده تو کشورهای طبع ها آفریقا و خاورمیانه پایین‌ترین معیار اسم پري زده موردها الکلی ادا كردن شده باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *