پنج شنبه , فروردین ۲۱ ۱۳۹۹
خانه / خارجی / کدام نواحي فردا و امروز بارندگی دارد؟

کدام نواحي فردا و امروز بارندگی دارد؟


کدام مناطق امروز و فردا بارندگی دارد؟

تندرستي نیوز:کارشناس دائم الخمر هواشناسی داخل جواب به مقصد این دريوزه گري که کدام نواحي فردا و امروز بارندگی دارد؛ قول: فردا نیمه شرقی ناپاکی بارش دارد. در عرض مجال بارش پراکنده تگرگ آمدن داخل شهرستان تهران باریک.
فریبا گودرزی کارشناس دائم الخمر هواشناسی داخل قول‌وگو توسط خبرنگار رديف نظامي اجباري خبرگزاری معیار قول: فردا تعدادی نیمه شرقی و شمول‌های جنوبی البرز نسیم گوز شدید پیش بینی می‌شود.
اوی درزمينه کیفیت جوی پایتخت افزود: فردا بارش پراکنده خواهد روايات. همچینین كره زمين سببي بارش داخل شهرستان تهران ابتر شدن می‌شود.
گودرزی آدم كردن انصاف: فردا طبع ها شروق، شروق و شمول‌ای زاگرس و البرز بارش تگرگ آمدن خواهد روايات. در عرض داخل اقحوان و طبع ها اقحوان بارش پراکنده پیش بینی شده باریک. در عرض داخل نیمه شرقی نسیم گوز شدید پیش بینی می‌شود.
اوی افزود:امروز داخل طبع ها شروق و شروق بارش‌بلي تمدید خواهد روايات، اما آخركار ليمو امروز این سامانه كره زمين ناپاکی بيرون می‌شود.
گودرزی تقریر انجام بده: سامانه بارشی جدید كره زمين طبع ها اقحوان و اقحوان دوال جمعه واصل ناپاکی می‌شود و اول همین نواحي را فروسو تاثیر بارش آرامش طلب می‌دهد بنابراین سببي نیمه غربی و جنوبی ناپاکی بارندگی خواهند روايات.
این کارشناس درزمينه دوال یکشنبه قول: یکشنبه زیادتر نواحي ناپاکی بارندگی خواهند روايات.
اوی آژیر انصاف: داخل مناطقی که بارندگی پیش بینی می‌شود داخل دوال‌های سببي و یکشنبه آبگرفتگی، طغیان رودخانه‌بلي و اخلال داخل عبورومرور پیش بینی می‌شود.
اوی درزمينه تغییزات دمایی افزود: كره زمين سببي طاقي شكل ثلاث سببي كره زمين اقحوان طاقي شكل شروق ناپاکی، ۴ طاقي شكل ۸ مرتبه دما کاهیده می‌یابد.
گودرزی تقریر انجام بده: شهرستان اردبیل و شهر ارومیه یک مرتبه زیر تلخه سردترین مراکز مدیر و شهرستان بندرعباس و بوشهربا دمای ۲۱ مرتبه باريتعالي ترین مراکز مدیر بلي بودند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *