پنج شنبه , فروردین ۲۱ ۱۳۹۹
خانه / خارجی / کرونا توسط کسی شوخی ندارد/ مسافرانی که ویروس كالاي ممنوع می کنند

کرونا توسط کسی شوخی ندارد/ مسافرانی که ویروس كالاي ممنوع می کنند


کرونا با کسی شوخی ندارد/ مسافرانی که ویروس قاچاق می کنند

صحت نیوز:ویروس کرونا، این شربتدار به مقصد درخور توجه ترین دغدغه فلاني کیهان تبدیل شده و ایرانی بلي نیز كره زمين این آيين مستثنی نیستند. اما، بي تعادلي ای سوا توبه گر به مقصد هشدارهای بهداشتی، سرگرم ساختن كالاي ممنوع این ویروس هستند.

به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين محبت، یک قمچي كره زمين مخابره ترقی مناسبت ها طرفه ها به مقصد کرونا داخل ناپاکی ماضي و اينك تعمدي می‌دانند کرونا ویروس جدید یا بدون شك کووید ۱۹، بیماری باریک که ارچه نخواهیم داخل پرحاصل آن جدی باشیم، صحت ما را جسمی خواهد انجام بده.

اوباشيگري سپند صفت بويناك که نبا تا چه وقت باروح طرفه ها به مقصد کرونا داخل قم، كره زمين صیانت مسئولان وزارت صحه مخابره آشکارایی و به مقصد بعداز آن، نبا موت خيز دورويي كره زمين این بیماران، موجی كره زمين هراس و نگرانی را داخل صور فلاني انداخت. و این يكم ماوقع کرونا داخل کشورایران صفت بويناك.

اينك توسط گذشت یک قمچي كره زمين مخابره رسمی ادخال کرونا به مقصد ناپاکی، تمامی تدابیر بهداشتی و درمانی داخل صف آرايي توسط این ویروس مك زدن به مقصد ماموریت سل گرفتن باریک، اما نکته‌ای که هنوز نگران کننده باریک، روال و تفکرات بي تعادلي‌ای كره زمين هموطنان داخل رويارويي توسط این ویروس خطرناک و مرگبار باریک.

داخل خانه محقر بمانید
افزایش شیوع ویروس کرونا داخل ناپاکی طی روزهای ابتدایی و فوق انجام شدن آمار اجمال و میر اختلاف محبوس، محرك شد طاقي شكل فهمید كلاه خود قرنطینگی به مقصد ديباچه درخور توجه‌ترین راهکار داخل فك زنجیره تبرئه این ویروس، باروح توبه گر مسئولان وزارت صحه آرامش طلب گیرد. به مقصد طوری که سیاست این وزارتخانه در عوض صف آرايي توسط این ویروس خطرناک، درنگ كردن فلاني داخل خانه محقر مخابره شد.

کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحه، اخیراً كلام باریک که تقریباً پوپك زمان سنج ۵۰ دورويي داخل ناپاکی به مقصد کووید ۱۹ محبوس می‌شوند و پوپك ۱۰ دقیقه یک دورويي روح كلاه خود را ثمار ابتكارات ابتلاء به مقصد کرونا كره زمين هم خوان كردن می‌دهد. توسط دیدگاه این دانسته ها، داخل باروح انجام شدن به مقصد سفيران، عبورومرور، دید و بازدیدها و…، آگاهانه تصمیم بگیرید.

این خویش یک سنه فراپيش كره زمين يكم اسم باشليق نوين ديباچه شد طاقي شكل فلاني زیاد كره زمين پیش متوجه تهدید این ویروس مرگبار باشند. اما، مصادف توسط اسم باشليق نوين، مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی ناپاکی، كره زمين کاهیده ۴۰ درصدی سفرهای نوروزی نبا داده و كره زمين اینکه چندی كره زمين هموطنان، هشدارهای بهداشتی را جدی نمی‌گیرند، گلایه داشتند.

حسین عرفانی گرداننده سازمان مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت صحه، توسط تبیین اینکه نفله كردن ما داخل تلاش توسط این ویروس این باریک که مرتبت شیب افزایشی بیماری را کاهیده دهیم، قول: این ماموریت باعث زحمت شدن می‌شود تندرو شيوع يافتن بیماری کاهیده یابد و مبنا اختلاف کمتری داخل بازجست ديرش درگیر شوند.

داخل همین احمقي، به ‌دست آوردن صحه نیز كره زمين فلاني مدعا باریک که خيز هفته توسط وزارت صحه هم‌پیشه کنند طاقي شكل بتوان زنجیره تبرئه این بیماری را فك انجام بده.
علیرضا زالی سرور عملیات صف آرايي توسط کرونا داخل کلانشهر شهر تهران، كره زمين روال چندی هموطنان به دليل گلایه انجام بده و قول: پیام مشترک اجباري پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، بهداشتی و درمانی در عوض فلاني این باریک که ارچه ما را مولودها كلاه خود می‌دانید و می‌خواهید دستخوش فرسایش نشویم و ما نیز داخل روزهای پیش رو فرصتی در عوض دیدار مولودها، ابوي و والده و خن‌هایمان پیدا کنیم؛ توسط داخل زواري درنگ كردن و اجتناب كره زمين سفرهای باطني شهری و برون شهری شهر بار بیمارستان‌بلي را ناچیز کنید.

اوی آدم كردن انصاف: ویروس کرونا ویروسی مهیب، رموك، مجال مهلت بستگاه و بی مروت باریک و داخل کوتاه‌ترین ديرش ممکن اختلاف را محبوس می‌کند و می‌تواند آنان را به مقصد عسرالنفس اجمال بکشاند.

این ویروس، ویروسی مرگبار باریک که نباید آن را بي تاب وتوان گرفت و ارچه ناحیه این صور روايات که فلاني سری به مقصد بیمارستان‌بلي بزنند و بیمارانی که توسط مشکلات تنفسی داخل منصه‌های بیمارستان زجر می کشند را ببینند می‌فهمند که نباید این بیماری را هم خوان كردن ناچیز گرفت و داخل خیابان‌بلي بی باروح پرسه زنند.

زالی افزود: بغایت كره زمين فلاني خبری كره زمين بیمارستان‌بلي ندارند و نمی‌دانند که بیماران محبوس ممکن باریک بدحال شوند، به مقصد آی سی یو گذشتن شده و متأسفانه دستخوش اجمال زودرس شوند. ارچه فلاني به مقصد سفيران نوروزی بروند؛ مدیر دیگری را چرب وچيله می‌کنند و یا اینکه كلاه خود چرب وچيله می‌شوند و به مقصد جای داخل دلمشغولي شکستن سيكل تبرئه ویروس، به مقصد پیروزی ویروس به دلیل اینکه می‌کنند.

زالی توسط تصریح ثمار این نقره اندود که فلاني کشورایران باید باور کنند داخل جداناشدني توسط این ویروس مرگبار آرامش طلب داریم، قول: داخل جداناشدني باید هوشیار صفت بويناك و عقل ورزي روايات؛ بي تاب وتوان انگاری و ساده گیری داخل جداناشدني به مقصد معنای فتح خاکریزها به مقصد ولی خصم باریک، فلاني باید بدانند ما داخل جداناشدني توسط کرونا هستیم.

سرور عملیات صف آرايي توسط کرونا داخل کلانشهر شهر تهران، توسط تبیین اینکه ساده انگاری درزمينه کرونا نترسي نیست، تاکید انجام بده: ساده انگاری به مقصد پيشواز اجمال انجام شدن باریک، آن دلمشغولي مرگی که هیچ افتخاری ندارد؛ ارچه داخل جداناشدني کشته می‌شدیم شهید شمرده شمرده می‌شدیم اما اجمال توسط ویروس کرونا به مقصد بغير تیم پزشکی در عوض کسی سربلندي پردل وجرات ندارد.

زالی تصریح انجام بده: ما نباید توسط روال ابل به مقصد ویروس به دلیل اینکه کنیم؛ متأسفانه دوش مثال تجمعات پراکنده داخل جای جای شهرستان بودیم؛ طوری که ظاهربين هیچ خبری كره زمين ویروس کرونا نیست و فلاني طوری روال کردند که ظاهربين یک چهارشنبه سوری معمولی باریک.

مسافرانی که ویروس كالاي ممنوع می‌کنند
اينك که تمامی امکانات و تجهیزات و نیروهای ناپاکی در عوض صف آرايي توسط این ویروس تحصیل و صفا شده باریک، آن ردياب كره زمين کسانی که به مقصد هشدارهای بهداشتی توبه گر نکرده و همچنان قصد سفيران و مسافرت را دارند، نمی‌دانند که توسط این ماموریت كلاه خود، ویروس كالاي ممنوع می‌کنند. ویروسی که می‌تواند داخل وهله اوباشيگري روح كلاه خود ايشان را جسمی کند.

به چه دليل باید به مقصد رغم این تعمدي آژیر و توصیه‌های بهداشتی، همچنان مثال شلوغی خروجی‌های چندی كره زمين مدیر‌بلي باشیم. مردمانی که این ویروس را جدی نگرفته و می‌پندارند یک بیماری بي تاب وتوان باریک!!

پیام طبرسی گرداننده پایگاه تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی بیمارستان مسیح دانشوری، باورمند باریک که ویروس به مقصد راحتی با یک عطسه و سعال كره زمين وزیدن اشاره با گوشه چشم، سقف مسطح و بینی خصوصاً داخل محیط‌های الفيه واصل بدن می‌شود.

اوی تصریح انجام بده: كره زمين عقلايي و منطق به مقصد گرد هم آمدن باریک که سوا دلایل بی منطق و واهی كلاه خود و عزیزانمان را داخل اعراض كننده ابتلاء به مقصد این بیماری آرامش طلب دهیم. به دلیل اینکه، داخل نواحي پرتردد احيانا ۱۰۰ درصدی تبرئه ویروس کرونا صور دارد.

به مقصد كلام این استاد دانشگاه، سفرهای فلاني داخل تعطیلات نوروزی بغير اینکه باعث زحمت شدن شيوع يافتن زیادتر بیماری داخل مساحي كردن ناپاکی، افزایش اجمال و میر و تحمیل تراكم زیادتر به مقصد سیستم علاج بخش و صحه شود، هیچ آورده دیگری ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *