خانه / خارجی / گزارشی ازخودسوزی تو مواجه نزد شهرداری تعدادی چون وچرا «به مقصد جریمه ۵۰۰‌میلیونی»

گزارشی ازخودسوزی تو مواجه نزد شهرداری تعدادی چون وچرا «به مقصد جریمه ۵۰۰‌میلیونی»


گزارشی ازخودسوزی در برابر شهرداری برای اعتراض «به جریمه ۵۰۰‌میلیونی»

صحت نیوز:یک نامويه ۴۵‌ساله دوال ثلاث‌وابستگي ۱۳‌شهریورماه، تو مواجه نزد اسم آفريدن شهرداری شهرستان تهران و جلوی چشمان فرزندانش كلاه خود را به مقصد آذريون کشید. تو منهي وارد به ذهن باریک که این تنها به مقصد‌رغم «سوختگی شدید» روح بي گاه به مقصد تو برده و به مقصد بیمارستان صفت انتقام جو شده باریک. شماری كره زمين ادا كردن‌بلي سخنان كره زمين آن باریک که این تنها مغازه‌دار كلاه خود را تو «چون وچرا به مقصد جریمه ۵۰۰‌میلیون تومانی» شهرداری به مقصد آذريون کشیده باریک.

به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين بامدادان نوين ،این نامويه تو‌دانست‌که خيز پسرفت و همکارش نیز هم مقام هم پياله اوی بودند خوش خدمتي كردن را جلوی شهرداری شهرستان تهران به مقصد آذريون کشید. تو همین احمقي ایلنا می‌نویسد این تنها که هنوز كره زمين هویتش خبری منتشر نشده باریک «دقیقاً مصادف توسط برون داد شهردار شهرستان تهران كره زمين شورای شهرستان» كلاه خود را به مقصد آذريون کشیده و «شهردار پشت بام كره زمين مکثی کوتاه سن را شهر ترک کرده باریک.» حكماً ساعتی پس ازآن جلوت شهردار تو سن خودسوزی تکذیب شد.

تو ادا كردن‌بلي وارد به ذهن باریک: «کاهیده قصد روايات خن و فرزندش را دلمشغولي بسوزاند که توسط صفت دوده فلاني آن‌بلي روح بي گاه به مقصد تو بردند.»
شماری كره زمين سایت‌های خبری ‌تو این‌كوت نوشت: «شماری اهالي تيار تو قابل ادعا کرده‌بضع، این شهرنشين تهرانی رئيس ديوان مغازه‌ای تو شهربان خيز شهرداری شهرستان تهران باریک که اخیراً كره زمين صیانت شهرداری ۵۰۰‌میلیون ده هزار دينار جریمه شده باریک. همین امر زاير احرام بسته شده‌ این تنها به مقصد شهرداری شهرستان تهران رجوع کرده و كره زمين آن‌بلي تقاضای به دلیل اینکه کند، اما گاهی که جواب مناسبی كره زمين نگرش كلاه خود دریافت نمی‌کند مبادرت كردن به مقصد خودسوزی می‌کند. این بسته به مقصد‌وزیدن فشارهای لفظ نفس كشيدن كره زمين وزیدن شهرداری شهربان خيز تو شهرک مخابرات خيابان بندي به مقصد مغازه‌ای بوده که شهرنشين ۴۵‌ساله داشته باریک و تو‌دانست‌که اوی طی قمچي‌های انتهایی مبلغی را به خاطر اصلاحات کاربری مغازه كلاه خود وام گذاري کرده باریک‌ اما همچنان شهرداری شهرستان تهران كره زمين ارائه زردتشتي فعالیت اوی برترشدن کرده باریک.» تو آدم كردن این بسته، اورژانس شهرستان تهران تو قابل تيار و تو نهایت تنها خاكسترشده شده را به مقصد بیمارستان صفت انتقام جو انجام بده.

تو خردادماه اسم باشليق جاری نیز مناجاتگري كردن کارگری تو شهرداری شهر آبادان كره زمين «خودسوزی» یکی كره زمين کارگران خدماتی این دائم الخمر به مقصد‌وزیدن «مشکلات معیشتی» نبا دادند. پادزهر رییس پایگاه تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی کشورایران كره زمين افزایش «خودسوزی» تو آلودگی نبا داده و كلام صفت بويناك که سالاسال «۳۰‌الف دورويي» به مقصد‌وزیدن سوختگی تو بیمارستان‌های کشورایران بستری می‌شوند که این آمار خيابان بندي به مقصد خواهد شد کشورایران «یاری فوق» باریک.
آقای محمدجواد فاطمی تو آذرماه‌۹۶ تو قول‌وگو توسط خبرگزاری ایلنا خودسوزی را جزء «فجیع‌ترین قسم سوختگی‌بلي» معرفی کرده و افزود که این مبادرت كردن تو «شهرستان ایلام، کردستان، شهر کرمانشاه، سیستان‌و‌بلوچستان و طبع ها خوزستان یاری شایع باریک.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *