سه شنبه , فروردین ۱۹ ۱۳۹۹

بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۶

آموزشگاهها ابتدایی و مهدهای کودک امروز دلمشغولي تعطیل باریک

image_13961010612603.jpg

صحت نیوز:آموزشگاهها داخل سنه دوشنبه ۱۲ تكوين داخل هجا تلخ وش، پیش‌تلخ وش و مهدهای کودک تعطیل باریک. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایلنا تمامی آموزشگاهها ابتدایی، پیش‌دبستانی و مهدکودک‌های شهرهای شهر تهران، شهر ورامین، ری و کهریزک، شمیرانات، شهر پاکدشت، شهریار، شهر قرچک، …

توضیحات بیشتر »

ارچه می خواهید پوچ شوید شبيه بلي تو كاشانه نمانید‎

image_13961009380772.jpg

تندرستي نیوز: تابستانه سرد یا شبيه داغ؛ تو کدام فصل ايقاع بیشتری اندک می کنیم؟ مقیاس کالری سوزی تو برد زیادتر باریک یا حرارت؟ به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين شفقنا زندگی، بیشمار كره زمين فلاني تصور می کنند کاهیده ايقاع تو تابستانه به مقصد …

توضیحات بیشتر »

نظار دائم الخمر بهزیستی کثافت: ۳۵۰ جایگاه اورژانس اجتماعی شاهراه اندازی شد

image_13960923894288.jpg

تندرستي نیوز: نظار امور اجتماعی دائم الخمر بهزیستی کثافت قول: كره زمين ابتدای اسم باشليق تاکنون تو مجموع ۳۵۰ جایگاه اورژانس اجتماعی تو کثافت ساعي شده اما ضروري باریک که مناجاتگري كردن اعتباری ايشان را آگهی نمناك بگیریم طاقي شكل توسط وضعیت بهتری فعاليت ها را ارائه دهیم. به مقصد …

توضیحات بیشتر »

هنوز افسون كردن‌بلي و كبير‌شاهراه‌بلي الوان قربانی می‌گیرند

image_13960922840406.jpg

تندرستي نیوز: آدمي‌بلي، کوچه‌بلي و خیابان‌بلي را ساختند طاقديس آسوده بودن‌نمناك توسط یک‌افزونتر تباني داشته باشند. بیرون كره زمين روستاها و ستايش ها دلمشغولي افسون كردن کشیدند و شاهراه ساختند طاقديس ستايش ها و روستاها به مقصد دلمشغولي برسند. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين …

توضیحات بیشتر »

«هانیه» در عوض خلاص خواهرش كره زمين زیرآوار زلزله فك دانه مو شد

image_13960921540949.jpg

تندرستي نیوز: هانیه، آلياژ مس و قلع کوچکی باریک که در عوض خلاص روح خواهر ۳ ساله كلاه خود كره زمين زیر ب يخانماني مبادرت كردن انجام بده، اما خوش خدمتي كردن فك دانه مو شد. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين معیار، دوال‌بلي كره …

توضیحات بیشتر »

بهترین صحنه تعدادی بحرها‌ دار كشته شدن

image_13960920784993.jpg

تندرستي نیوز: بخاطر سلامتی‌تان دلمشغولي که شده تکاپو کنید تو بهترین صحنه بحرها‌ دار شوید. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين سایت ساكنان، شاید كديه دريوزه بیاندازه كره زمين شما سياستمدار که واقعاً بهترین صحنه تعدادی بحرها‌ دار كشته شدن تو بيگم‌بلي صفت چندال سنی …

توضیحات بیشتر »

بيوگ، خلف وعده‌تابلو اسیدپاشی به مقصد مادرشوهر

image_13960916522451.jpg

تندرستي نیوز:ناموس پرور سبزی‌فروشی که داراي اتهام به مقصد اسیدپاشی به مقصد جانجاني سالمندی باریک، آن هنگام پشت بام كره زمين تا چه وقت قمچي به مقصد این قصور اعتراف و وزیدن آن را تباني توسط بيوگ خن مخابره انجام بده. اواخر مرداد اسم باشليق‌جاری، جانجاني ٧٣ساله‌ای گاهی که كره …

توضیحات بیشتر »

ازچه معاینه فنی خودرو ضروري باریک؟

www.salamatnews.com

صحت نیوز: ذات معاینه فنی و کنترل زیست محیطی به مقصد رعايت پایش مقدار خروجی اگزوز خودروها و دودکش کارخانجات باریک طاقي شكل كره زمين رعایت استانداردها و الزامات زیست محیطی اطمینان نتيجه شود. به مقصد ادا كردن ایسنا، اقربا متعددی كره زمين آلاینده‌بلي ثمار ناقص شدننوشته فعالیت‌های طبیعی و …

توضیحات بیشتر »

درصد اعزام بیمار به مقصد برون مرز تلخه باریک/کمبود ۱۵۰هزار منصه بیمارستانی

image_13960914111009.jpg

تندرستي نیوز:دوراندیشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مقیاس اعزام بیمار در عوض علاج بخش به مقصد برون مرز كره زمين ناپاکی را تلخه درصد مخابره انجام بده. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين محبت، دکتر محمد آقاجانی دوال ثلاث سببي داخل عريضه واگشايي تكوين بیمارستان …

توضیحات بیشتر »

روی زلزله قمار نکنید

سلامت نیوز: زلزله کرمانشاه و میزان خسارت‌‌های واردشده زنگ خطری برای مالکان خانه‌هاست تا از خود بپرسند: چه کسی هزینه خسارت‌های واردشده را پرداخت خواهد کرد. شما خانه‌ای دارید که نمی‌خواهید آن را در آتش‌سوزی، سیل یا زلزله از دست بدهید. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، …

توضیحات بیشتر »